Duchovní péče

Duchovní péče ve Fakultní nemocnici Bulovka

Pacienti, jejich rodiny a blízcí, i personál Fakultní nemocnice Bulovka, mohou využít služeb týmu nemocničních kaplanů. Zároveň je pro ně k dispozici i nemocniční kaple.

Nemocniční kaplani

Kaplani ve Fakultní nemocnici Bulovka jsou vysláni svými církvemi, na základě uzavřené smlouvy s nemocnicí.
Nabízejí rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Pomáhají snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci. Těm, kdo mají zájem, nabízejí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby.
Poskytují současně i motivaci porozumění a naději.

Nemocniční kaplani poskytují péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Zachovávají mlčenlivost a respektují svobodu svědomí. Na žádost jsou k dispozici při udílení svátosti. Spolupracují s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkují kontakt.

Kaple Božího Milosrdenství
Nemocniční kaple se nachází v budově číslo 3, v přízemí, ve spojovací chodbě. Toto místo je otevřeno pro každého, kdo hledá klid k rozjímání o samotě, nebo zde po předchozí domluvě může proběhnout rozhovor s kaplanem.

Kaple ve Fakultní nemocnici Bulovka je otevřena denně od šesté hodiny ranní do šesté hodiny večerní.

Bohoslužby a pobožnosti:
– středa 15.30 hod. Mše svatá (v 15.00 – sv. smíření)
– pátek 15.00 hod. Bohoslužba slova

Svátostná služba je zajišťována katolickým knězem.

Spřátelené weby:
Asociace nemocničních kaplanů
Katolická asociace nemocničních kaplanů

 • Mgr. Jan Kolouch
  nemocniční kaplan FN Bulovka
  koordinátor
  Římskokatolická církev
  telefon: +420 720 075 240
  email: jan.kolouch@bulovka.cz

 • Mgr. Jan Fatka, O.Carm.
  Mgr. Jan Fatka, O.Carm.
  nemocniční kaplan FN Bulovka
  katolický kněz
  Římskokatolická církev
  telefon: +420 731 429 596
  email: fatka@karmel.cz
 • Gisela Younisová
  Gisela Younisová
  nemocniční kaplanka FN Bulovka
  Církev bratrská
  telefon: +420 777 776 261
  email: gisela.younisova@bulovka.cz
 • Mgr. Jakub Jirovec, Ph.D., OT
  Mgr. Jakub Jirovec, Ph.D., OT
  nemocniční kaplan FN Bulovka
  katolický kněz
  Římskokatolická církev
  telefon: +420 735 794 999
  email: jakub.jirovec@bulovka.cz


Fakultní nemocnice Bulovka
Budova číslo 20, “Zámeček”
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
telefon: +420 26608 2468
mobil: +420 735 168 721
e-mail: kaplani@bulovka.cz

O zprostředkování kontaktu s kaplanem může pacient požádat sestru na oddělení.
Služba nemocničních kaplanů je bezplatná.