Gynekologicko-porodnická klinika

Vítáme vás na stránkách Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka (GPK).

Pacientkám poskytujeme komplexní péči v celém spektru oboru gynekologie a porodnictví.

Zaměřujeme se zejména na minimálně invazivní chirurgii, onkogynekologii, urogynekologii, dětskou gynekologii a perinatologii. Ve spolupráci s intermediárním centrem novorozeneckého oddělení zajišťujeme péči pacientkám s rizikovým i fyziologickým těhotenstvím a porodem. Podporujeme přirozené porody.

Klademe důraz na profesionální a zároveň lidský a individuální přístup. Naším cílem je poskytování kvalitní odborné péče v souladu s poznatky moderní medicíny.

Gynekologicko-porodnická klinika i Centrum porodní asistence pracují ve standardním a neomezeném režimu.

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou osobní prohlídky porodního sálu zrušeny do odvolání.

3D prohlídka porodního sálu

Plánovaná uzavírka porodního sálu a oddělení šestinedělí bude v květnu ve dnech 17. 5. – 23. 5. 2021 a 15.11. – 28. 11. 2021

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA – KONTAKTY

Telefonní číslo Ordinační hodiny
AMBULANTNÍ ČÁST KLINIKY
GYNEKOLOGIE
Všeobecná ambulance 26608 3250 8.00–14.30; poté pohotovostní služba
Onkogynekologické operační indikace 26608 3250 Út 9–14
Indikace k laparoskopickým a ostatním „velkým“ operacím 26608 3250 St 10–14 po objednání
TĚHOTENSTVÍ
Fyziologická poradna 26608 3291 denně po objednání
Riziková poradna 26608 4020 Po–Čt po objednání
Porodní sál – příjem k porodu, akutní pacientky po 14:30 od týdne 23+0 26608 3282, 26608 3299
Ultrazvuk a screening v II.a III. trimestru, patologie objednání ultrazvuku 26608 3250 denně po objednání
Screening v I. trimestru objednání ultrazvuku 26608 3250 Po a St po objednání
Genetické vyšetření + provádění amniocentézy 26608 3250 Pá 8.00–10.00 po objednání
SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE
Urogynekologická ambulance 26608 3294 Po–Čt po objednání
COP centrum onkologické prevence, onkologická ambulance 26608 3289 Po, Út, Čt po objednání (objednání na lince 26608 3284, 26608 3230)
Dětská gynekologie 26608 3293 Út, Čt po objednání (objednání na lince 26608 3250)
Senologická ambulance 26608 3230, 26608 3284 St po objednání
Ambulance pro léčbu endometriózy a gynekologickou endokrinologii 26608 3250 St 10–15 po objednání, Pá 12–14 po objednání
BRCA poradna pro jedince s dědičnou dispozicí ke vzniku nádorů 26608 3293 Po 10–14 po objednání
LŮŽKOVÁ ČÁST KLINIKY
JIP gynekologický + poporodní 26608 3213
G3 pooperační oddělení 26608 3211
G5 konzervativní gynekologie a rizikové těhotenství 26608 3217, 26608 3219
P3 oddělení šestinedělí 26608 3201

 

Návštěvní hodiny u hospitalizovaných pacientů
Všední dny: 15.00–18.00 hod.
Víkendy a svátky: 15.00–18.00 hod

Adresa:
Budova číslo 15
Budínova 67/2
180 81 Praha 8
www.bulovka.cz

Areál Nemocnice na Bulovce

Úvod


Milé nastávající maminky,

čeká vás jeden z nejdůležitějších okamžiků vašeho života – narození dítěte. Pokud se rozhodnete přivést svoje dítě na svět v naší porodnici, budeme se snažit, aby tato událost byla pro vás co nejpříjemnější a zároveň bezpečná; abyste z porodnice odcházela spokojená a se zdravým dítětem. Zajišťujeme kompletní předporodní, porodní i poporodní péči.  Porodnický tým klade důraz na individuální, profesionální a lidský přístup k těhotným a rodícím ženám. Podporujeme přirozený průběh porodu, bonding a koncept minimální separace matky a dítěte. Pokud to situace dovolí, respektujeme porodní plány, zároveň však dodržujeme doporučené postupy pro porodnickou péči, abychom minimalizovali riziko komplikací.

Úzce spolupracujeme s Neonatologickým oddělením. Je akreditováno jak pro péči o zdravé a donošené novorozence, tak pro péči o nezralé novorozence narozené od 32. těhotenství a novorozence po operačních a komplikovaných porodech. Spolupráce s neonatology probíhá v případě rizikových těhotenství již před porodem.

Na porodním sále pracují zkušení a plně kvalifikovaní lékaři a porodní asistentky, pod jejichž vedením probíhá výuka lékařů a porodních asistentek ve výcviku. Sál je vybaven nejmodernější technikou pro monitoraci matek a plodů. Spontánní porody probíhají na 4 oddělených pokojích porodních boxech, které zajišťují soukromí rodiček. Součástí porodního sálu je i operační sál pro operační porody a řešení komplikací po porodech.

V roce 2019 vzniklo v rámci naší porodnice Centrum porodní asistence, v němž jsou fyziologické porody vedené pouze porodními asistentkami. Více informací naleznete zde.

Nabízíme prohlídky porodního sálu, abyste se mohli předem seznámit s prostředím, kde porod proběhne. Doprovod blízké osoby při porodu vítáme a neúčtujeme za něj žádný poplatek.

Registrace k porodu v naší porodnici probíhá ve 14. týdnu těhotenství. Více informací naleznete zde.

Milí rodiče,

vzhledem k narůstajícímu počtu COVID pozitivních těhotných a rodících žen a ve snaze zabránit nechtěnému přenosu viru na porodním sále, a především na lůžkových oddělení, jsme nuceni přistoupit k těmto opatřením:

 • každá těhotná nebo rodící žena bude při příjmu na naši kliniku vyšetřena antigenním testem
 • pokud žena odmítne vyšetření, budeme k ní přistupovat jako k pozitivní
 • v případě pozitivního výsledku bude žena ošetřována v izolaci jak na porodním sále, tak na lůžkových odděleních
 • v případě pozitivního výsledku a následné izolace ženy bohužel není možná přítomnost dalších osob, tj. doprovodu (na tyto osoby se v případě pozitivity ženy vztahuje karanténní režim)
 • žena, která prokazatelně (prosíme vezměte s sebou lékařskou zprávu) prodělala COVID19 v posledních 90 dnech (3 měsících), nemusí být testována
  uděláme vše pro to, abychom co nejvíce zmírnili narušení kontaktu blízkých osob – možnost elektronické komunikace, ambulantního porodu

Každé restriktivní opatření v souvislosti s pandemií výrazně omezuje náš běžný život. Chápeme však tato opatření jako nutná pro ochranu nejen personálu, ale především všech našich klientek. Věříme, že je pochopíte.

Porodní sál

Umístnění: 2. patro
Kontakt: +420 266 083 281
+420 266 083 283

Na porodním sále se nachází 4 oddělené porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením a 2 nadstandardní porodní apartmány s veškerým zařízením, které zaručují soukromí rodících žen. Dále se na porodním sále nachází 4 lůžka na tzv. čekatelských pokojích a operační sál pro císařské řezy a k řešení poporodních komplikací.

Prohlídka porodního sálu

Vzhledem k epidemiologické situaci jsou osobní prohlídky porodního sálu zrušeny do odvolání.

Plánovaná uzavírka porodního sálu a odd. šestinedělí bude v květnu ve dnech 17. 5.– 23. 5. 2021 a 15. 11. – 28. 11. 2021

Porodní apartmány

Režim porodních apartmánů

Porodní apartmán znamená nadstandardně vybavený komplex dvou místností s vlastní kuchyňkou, prostorem na odpočinek a sociálním zařízením. Je určen pro pobyt rodiček s doprovodem v průběhu rozbíhajícího se nebo již běžícího porodu, případně v časném poporodním období.
Porodní apartmány nelze předem rezervovat, lze je využít, pokud jsou volné v okamžiku příchodu těhotné nebo rodící ženy na porodní sál.

Cena využití apartmánu je 4 500 Kč za každých započatých 24 hodin. V apartmánu lze využít i další nadstandardní služby (např. přítomnost vybrané porodní asistentky) podle našeho ceníku.

V apartmánu je možný porod s asistencí lékaře nebo porodní asistentky, i v rámci CPA.

Apartmán svou rozlohou a vybavením rodičce i doprovodu nabízí velmi komfortní prostředí. Je však součástí porodního sálu s jeho dalšími částmi, proto budou rodička a její doprovod požádáni, aby omezili svůj pobyt pouze na prostor apartmánu. Vždy lze přivolat zdravotnický personál komunikačním zařízením, pokud není právě v danou chvíli přítomen.

Fotogalerie porodních apartmánů zde.

Ambulance

Ambulance pro fyziologické těhotné
Kontakt: +420 266 083 291

Ambulance se nachází v 1. patře kliniky.
Klientky se do ambulance telefonicky objednávají v 35. týdnu těhotenství PoPá v době od 10.0014.00 hod.

Ambulance pro riziková těhotenství
Kontakt: +420 266 084 020

Ambulance se nachází v 1. patře kliniky.

Spektrum klientek:

 • klientka je odeslaná od svého ošetřujícího gynekologa, který diagnostikoval rizikové těhotenství
 • klientka je odeslaná z naší těhotenské poradny
 • klientka byla hospitalizována na naší klinice a riziko komplikací přetrvává
 • klientka je odeslána od jiného ošetřujícího lékaře – jedná se o ženy se základním negynekologickým onemocněním, které přetrvává v těhotenství a případně jej komplikuje

Lékaři:

MUDr. Jan Matěcha
MUDr. Martina Mojhová
MUDr. Martin Dvořák

Do rizikové poradny se objednává telefonicky na čísle +420 266 084 020 od 11.00-13.00. Sestra v poradně určí termín kontroly a zařadí klientku k příslušnému lékaři.

Klientky, které by měly rodit plánovaným císařským řezem indikovaným lékařem mimo naši kliniku, musí projít schválením. To zajistí kterýkoliv lékař z ambulance pro rizikové těhotné. Císařské řezy na přání rodiček, které k operaci nemají žádný medicínský důvod, se na naší klinice neprovádějí.

Infekční a venerologická poradna pracuje v úzké spolupráci s ambulancí Infekční kliniky a s ambulancí Dermatovenerologické kliniky. Jsou zde sledovány těhotné s chronickým infekčním onemocněním, které může komplikovat průběh těhotenství a/nebo porod.

Ultrazvuk

Více informací naleznete zde.

Oddělení

Oddělení šestinedělí

Umístnění: 3. patro
Kontakt: +420 266 083 201
Počet lůžek: 24
Návštěvní hodiny: 15.0018.00 hod

Oddělení šestinedělí se specializuje na péči o klientky po spontánních a operačních porodech. O klientky pečují spolu s lékaři také porodní asistentky a dětské sestry z Neonatologického oddělení.

Délka pobytu závisí na zdravotním stavu nedělky a dítěte. Po spontánních porodech je průměrná doba hospitalizace 34 dny, po operačních porodech většinou 4 dny. Dlouhodobě vykazuje naše pracoviště jednu z nejkratších poporodních hospitalizací v celostátním průměru.

Oddělení šestinedělí prošlo v nedávné době rekonstrukcí.

Pro všechny klientky nabízíme možnost zajištění nadstandardní stravy.

Oddělení je tvořeno
 • 4 zcela novými jednolůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí, cena je 1500 Kč na den;
 • 4 zcela novými dvojlůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC (společné pro 4 klientky), připojením na internet, TV a lednicí, cena je 450 Kč na den;
 • 4 třílůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC (společné pro 6 klientek).

Nadstandardní pokoje je možno zarezervovat při příjmu na porodní sál.

Prosíme klientky, aby si v den propuštění zajistily odvoz do 11 hodin.

Neonatologické oddělení

Více informací naleznete zde nebo http://www.novorozencibulovka.cz.

Oddělení rizikového těhotenství

Více informací naleznete zde.

Porodní přání

Porod ve Fakultní nemocnici Bulovka volí narůstající počet žen, které přicházejí s porodními plány.
Chtějí mít porod podle svých představ a mají konkrétní požadavky týkající se některých porodnických a neonatologických postupů. Pokud to situace dovolí, snažíme se je respektovat. Většina porodních plánů obsahuje přání a požadavky, které lze splnit; některým můžeme vyjít vstříc jen v případě fyziologicky probíhajících porodů. Občas se však setkáváme s požadavky, které splnit nelze, ať už z technických důvodů nebo kvůli bezpečnosti pro matku a dítě. A protože nás názory na průběh porodu a poporodní péči zajímají, vytvořili jsme pro naše rodičky dotazník porodních přání. Pomáhá nám zkvalitňovat úroveň porodnické péče.

Kromě toho doporučujeme všem těhotným, které mají porodní plány, aby je zkonzultovaly předem v rámci vyšetření v těhotenské poradně. Naše stanovisko k nejčastějším bodům porodních plánů naleznete zde:

Kardiotokografické monitorování plodu během porodu – CTG
Sledování stavu plodu pomocí CTG považujeme za nezbytnou součást bezpečného porodu. CTG provádíme při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Pokud porod probíhá fyziologicky, omezujeme monitorování na nezbytné minimum (1x za 23 hodiny).

Vaginální vyšetření
Pomocí vaginálního vyšetření se hodnotí průběh porodu. V případě nekomplikovaného průběhu porodu je počet vaginálních vyšetření omezen na nezbytné minimum (1x za 23 hodiny).

Předčasný odtok plodové vody
Při odtoku plodové vody postupujeme dle doporučeného postupu pro porodnictví. Po 18 hodinách od odtoku plodové vody obvykle zahajujeme preventivní podání antibiotik. Pokud do 24 hodin od odtoku plodové vody nedojde ke spontánnímu nástupu kontrakcí, zahajujeme vyvolávání porodu.

GBS pozitivita
Přítomnost Streptokoka skupiny B (GBS) v pochvě je běžný a nezávažný nález. V průběhu porodu však může ohrozit novorozence vznikem infekce, což je vzácná, ale potenciálně závažná komplikace. Pokud kultivační vyšetření prokázalo, že GBS máte, podáme vám preventivně k porodu antibiotika dle doporučeného postupu pro porodnictví.

Protržení vaku blan
Dirupci – protržení vaku blan, rutinně neprovádíme. Správně načasovaná dirupce však může urychlit porod, což může být v některých případech prospěšné.

Přenášení
Pokud neporodíte do stanoveného termínu porodu, doporučíme vám častější sledování v těhotenské poradně (2x týdně). Deset dnů po termínu porodu (týden 41+3) doporučujeme naplánovat vyvolání porodu. Nejzažší termín pro porod považujeme týden 42+0. Preferujeme vyvolávání porodu mechanickými metodami, nikoliv léky. Vyvolávání porodu probíhá za hospitalizace.

Klystýr
S prováděním klystýru před porodem máme dobré zkušenosti. Není však nezbytnou součástí porodní péče.

Holení
Holení hráze před porodem nevyžadujeme, ale doporučujeme. Neoholená kůže může komplikovat proces hojení, pokud dojde k jejímu poranění během porodu.

Poloha ženy během porodu
Polohu, v níž chcete rodit, si můžete zvolit samy. Nejčastější a nejoblíbenější je poloha v polosedě. Na porodním sále jsou k dispozici porodní lůžka, která umožňují modifikace porodních poloh.

Jídlo a pití během porodu
Během porodu doporučujeme jíst a pít omezeně a v malých dávkách, přednost dáváme lehké stravě bohaté na rychlé cukry. Porod je náročný fyzický výkon a nadměrný příjem potravy při něm způsobuje pocity na zvracení nebo zvracení. Pokud se porod zkomplikuje a je nutná anestezie, je vhodné být nalačno, významně se tak snižuje riziko komplikací spojených s anestezií.

Epiziotomie – nástřih hráze
Epiziotomii provádíme pouze v případě, že ji považujeme za vhodnou v dané konkrétní situaci. Odhadnout předem, zda bude epiziotomie nutná, je obtížné. V minulém roce jsme provedli epiziotomii u 50% porodů prvorodiček a u 13% všech ostatních porodů. Správně indikovaná epiziotomie je prevencí závažných poranění hráze.

Podávání oxytocinu
Oxytocin je přirozený hormon, který způsobuje děložní kontrakce, čímž umožňuje porod. Podání oxytocinu v infúzi má svá indikační kritéria, jimiž se řídíme. Patří sem například nepostupující porod, slabé kontrakce, krátké kontrakce, krvácení po porodu apod. Oxytocin je možné podávat až po odtoku plodové vody. Při podávání oxytocinu je nutné plod více sledovat pomocí CTG. Pokud jsou kontrakce podpořené oxytocinem bolestivé, nabízíme analgezii.

Epidurální analgezie
Epidurální analgezie je jedna z nejoblíbenějších metod tišení bolesti při porodu. Je dobře účinná a málo riziková pro rodičku i pro plod. Máme s ní dobré zkušenosti. V naší porodnici je její podání kdykoliv dostupné a je zdarma.

Bonding
Bonding představuje úzkou vzájemnou interakci matky a dítěte bezprostředně po porodu. Bonding podporujeme u všech donošených, dobře se adaptujících novorozenců. Dítě je po vybavení položeno na břicho matky (tzv. kontakt kůže na kůži). Po přerušení pupečníku a krátkém vyšetření pediatrem pokračuje bonding na hrudníku matky, kde dítě zůstává první 2 hodiny života. V průběhu bondingu je dítě monitorováno (čidlo oxymetru na pravé ručce) a je vyžadována trvalá přítomnost doprovodu.

Podvaz pupečníku
Novorozence, který je bezprostředně po porodu v pořádku, pokládáme bez přerušení pupečníku na břicho matky. Z výzkumů vyplývá, že děti s odloženým podvazem pupečníku mají nižší výskyt anémie v kojeneckém věku, pokud jsou ponechány s nepřerušeným pupečníkem 13 minuty po porodu, což odpovídá době, kdy pupečník dotepává. Pupečník může přestřihnout otec dítěte.

Podání uterotonik po porodu
Po porodu dítěte podáváme léky na podporu stažení dělohy (uterotonika). Podle našich i mezinárodních doporučení je podání uterotonik prevencí nadměrného krvácení po porodu.

Ošetření novorozence po porodu
Novorozence zkontroluje po porodu pediatr. Jestliže je novorozenec v pořádku, není nikam odnášen a jeho vyšetření probíhá v přítomnosti matky. Vyšetření na těle matky je možné. Pediatr dítě krátce vyšetří a zhodnotí jeho adaptaci. Další ošetření, vážení a označení je možné odložit po bondingu.
Pokud je třeba podpora poporodní adaptace (týká se asi 10 % dětí a zahrnuje například odsátí tekutiny z nosu a úst, prodýchnutí maskou s kyslíkem apod.), probíhá ve vedlejší místnosti, která je k tomu vybavená.

Císařský řez
V případech, kdy je nutné ukončit těhotenství císařským řezem, dáváme přednost svodné anestezii před celkovou. V celkové anestezii operujeme, pokud je nutné provést císařský řez okamžitě nebo pokud je svodná anestezie ze zdravotních důvodů nevhodná. Doprovázející osoba může být s rodičkou na operačním sále a po vybavení novorozence může být přítomná při jeho ošetření. Dítě matce ihned po ošetření ukážeme, a pokud o to má zájem, přikládáme jí ho k prsu, aby se správně nastartoval proces kojení. Bonding – položení nahého dítěte na kůži matky může být u císařského řezu technicky obtížný. V situacích, kdy není možný, umožňujeme bonding v případě zájmu otci. Po porodu císařským řezem je rodička obvykle jeden den na oddělení JIP. Dítě zůstává v péči neonatologů a je jí pravidelně donášeno ke kojení.

Ambulantní porod
Ambulantní porod je v naší porodnici možný. Pokud si přejete odejít domů i s miminkem dříve, než je doporučená doba pobytu na oddělení šestinedělí (72 hodin), je třeba se na podrobnostech a další péči domluvit s přítomným gynekologem a pediatrem. Je potřeba mít předem zajištěného pediatra, který převezme dítě do péče, vyšetří ho do 24 hodin od propuštění z porodnice a zajistí odběr novorozeneckých screeningů (mezi 48.72. hodinou života). Propuštění novorozence před 48. hodinou života je řešeno formou „negativního reverzu“.

Odmítnutí doporučené péče
Pokud něco z toho, co vám nabízíme, nechcete, poučíme vás o výhodách a alternativách navrženého postupu a o potenciálních rizicích spojených s jeho odmítnutím. Požádáme vás poté o podpis tzv. negativního reverzu, v němž podepisujete, že jste si rizik vědoma, byla jste poučena a přijímáte za své rozhodnutí zodpovědnost. V posledních letech se setkáváme s rodičkami, které mají mylné nebo zkreslené informace týkající se některých aspektů porodnické péče, většinou získané z neodborných zdrojů na internetu. Doporučujeme proto věnovat poučení velkou pozornost. Komunikaci s rodičkou věnujeme péči. Z naší zkušenosti se většina nejasností v průběhu prenatální péče nebo při porodu vysvětlí a vzájemná spolupráce rodičky, porodní asistentky a lékaře probíhá dobře.

Hodnocení fyziologie a patologie porodu
O tom, zda je porod fyziologický, rizikový nebo patologický, rozhoduje porodní asistentka a/nebo lékař. Dle toho určuje další postupy, navrhuje vyšetření a léčbu abnormálních stavů.

Komunikace s rodičkou
Všechny postupy, návrhy péče a léčby řešíme přímo s těhotnou a/nebo rodící ženou.
Nepřejeme si, aby za ženu komunikoval její doprovod. Přímou komunikaci mezi personálem a rodící ženou považujeme za základ kvalitní zdravotnické péče.

Předporodní kurzy a cvičení těhotných

Informace o Kurzu přípravy k porodu a Cvičení pro těhotné ženy a registrace: +420 774 976 062
porodní asistentka Hana Šimánková
Objednání pouze telefonicky v úterý a středu 9.0012.00 hod.

 

Kurz přípravy k porodu

Kurz přípravy k porodu se koná v příjemném prostředí tělocvičny naší kliniky v těsném sousedství porodního sálu ve 2. patře (pavilon 15, Fakultní nemocnice Bulovka).
Kurz je organizován a odborně garantován porodní asistentkou Hanou Šimánkovou. Na jeho vedení se také podílí lékaři naší porodnice.
Přihlášení do předporodních kurzů je doporučováno od 20. týdne těhotenství. Pro vstup do kurzu je pak nejvhodnější 26.28. týden těhotenství.
Doporučené vybavení pro účastníce kurzu: psací potřeby, pití, volné oblečení, ponožky na nohy.
Obsah kurzu je rozdělen do 6 bloků, z nichž každý se skládá z přednášky (přibližně 90 minut) a diskuze (asi 30 minut). Přednášky jsou doplněny o videoukázky a nácvik praktických dovedností.

 1.  Kdy jet do porodnice; co si vzít k porodu s sebou; porod včasný, předčasný, opožděný
 2.  Průběh fyziologického porodu; jak si rodička může pomoci v průběhu porodu; role doprovázejícího otce u porodu
 3.  Operační porod, exkurze na porodnici
 4.  Šestinedělí, nástup kojení, správná technika kojení
 5.  Opožděný porod, indukce porodu; medikace při porodu, epidurální analgézie – tato část je vedena porodníkem
 6.  Péče o novorozence na porodním sále a na oddělení šestinedělí; průběh pobytu na novorozeneckém oddělení – tato část je vedena novorozeneckým lékařem

Doba konání kurzu je upravována podle aktuálního naplnění kapacity kurzu a podle časových možností rodiček a jejích blízkých. Obvykle se konají každé úterý 14.00–16.00 a 18.00–20.00 a ve čtvrtek 10.30–12.30 a 13.00 – 15.00.

Z důvodu velkého zájmu o naše předporodní kurzy jsme nuceni omezit účast v kurzech pouze na ženy, které jsou registrovány k porodu v naší porodnici.
Při nachlazení nebo jiné infekční nemoci není účast na kurzu možná.

Cvičení pro těhotné ženy

Cvičení těhotných žen se koná v příjemném prostředí tělocvičny naší kliniky v těsném sousedství porodního sálu ve 2. patře (pavilon 15, Fakultní nemocnice Bulovka).

Podmínkou účasti na hodinách je písemný souhlas se cvičením od vašeho ošetřujícího porodníka. Zahájení cvičení je možné nejdříve mezi 16. a 17. týdnem těhotenství.
Cvičení probíhá v úterý 16.30–17.30 hod a ve čtvrtek 9.00–10.00 hod.
Doporučené vybavení pro účastnice cvičení: pití, vhodný volný cvičební úbor, ponožky na nohy.
Z důvodu velkého zájmu o  cvičení těhotných žen jsme nuceni omezit účast na cvičení pouze na ženy, které jsou registrovány k porodu v naší porodnici.

Ceny kurzů a porodnických služeb viz. ceník.

Kurz Životospráva v těhotenství

Milé maminky, ráda bych vás pozvala na seminář o životosprávě v těhotenství, který pořádáme ve Fakultní nemocnici Bulovka. Seminář je vedený lékařem porodníkem a koná se v budově Gynekologicko-porodnické kliniky každé první úterý v měsíci. Budeme si povídat o vhodném složení jídelníčku v těhotenství, které potraviny zařadit a které naopak úplně vyloučit nebo omezit, a dáme vám různé tipy na zdravá a lehká jídla. Dále probereme váhový přírůstek a rizika spojená s nadměrným zvýšením váhy a jak se jim vyhnout. Pohyb a cvičení v těhotenství je také důležité téma, proto doporučíme vhodné aktivity pro různá stádia těhotenství. Zmíníme se o nejčastějších obtížích, se nimiž se můžete během tohoto období setkat, jako jsou ranní nevolnosti, zvýšená únava, otoky a další. Seminář je interaktivní a můžeme si popovídat o všem, co vás zajímá nebo trápí.
Těšíme se na vás.
MUDr. Jitka Tisančínová

Cena semináře je 240,- Kč, platí se v hotovosti na místě nebo kartou

Koná se každé první úterý v měsíci od 12.30 do 14.00 hod. v tělocvičně ve 2. patře budovy Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka

Adresa: Budínova 2, Praha 8, pavilon 15, tělocvična je umístěna naproti hlavnímu vchodu ve 2. patře

Rezervujte prosíme svou účast na tel. 266 083 230, každý všední den mezi 10.0014.00 hod.

Co s sebou do porodnice

Blíží-li se Váš termín porodu, měla byste mít připraveno zavazadlo se všemi nezbytnostmi, které budete v průběhu porodu a těsně po něm potřebovat:

 • těhotenskou legitimaci;
 • rodné číslo otce dítěte;
 • oddací list;
 • váš občanský průkaz;
 • směrovací číslo;
 • toaletní potřeby;
 • těhotenské podprsenky;
 • spodní kalhotky, ručník, mýdlo, přezutí a další věci osobní potřeby;
 • igelitový sáček, toaletní papír;
 • malou příruční tašku, kam tyto věci uložíte.

Měli byste mít také připraveno jméno (nebo jména) pro své dítě.

Noční košili a župan dostanete v nemocnici.

Doprovod k porodu

Doprovod u porodu vítáme. Doporučujeme jednu doprovázející osobu. Pokud byste u sebe chtěla mít dvě doprovázející osoby, je třeba se na tom individuálně domluvit s porodními asistentkami nebo lékaři. Více než dvě blízké osoby u porodu nedoporučujeme z prostorových důvodů. V nových apartmánech nebude počet doprovázejících osob omezen, přítomni budou moci být i sourozenci vašeho novorozeného dítěte. Za doprovod u porodu neúčtujeme žádný poplatek.

Ceník porodnické péče a porodnické balíčky


Informace o registraci k porodu

Vážené maminky,

děkujeme vám, že jste si pro svůj porod vybraly porodnickou kliniku Fakultní nemocnice Bulovka.
K porodu se můžete zaregistrovat on-line ve 14. týdnu těhotenství (registr je zpřístupněn od 14+1).
Po vyplnění několika údajů v jednoduchém formuláři obdržíte e-mail, ve kterém bude vaše registrace potvrzena. Poté se dostavíte ve vámi vybraný den do registrační kanceláře kliniky, která je umístěna v budově č. 15, ve druhém podlaží (pracovní doba: Po–Pá 10.00–14.00 hod.). Zde obdržíte registrační razítko do těhotenské průkazky a telefonní čísla do prenatálních poraden. Zároveň vám zde zodpovíme případné dotazy a/nebo vám zprostředkujeme kontakt s porodní asistentkou.

V době plánované uzávěry porodního sálu a oddělení šestinedělí v termínu v květnu ve dnech 17. 5. – 23. 5. 2021 ​a 15. 11. – 28. 11. 2021​ bude pro akutní případy zajištěn náhradní porodní box, péči o ostatní rodičky převezmou pražské porodnice. Těhotenské poradny budou v době uzávěrů ve standardním provozu.

Děkujeme za registraci na naší klinice a těšíme se na setkání.

https://overeno.bulovka.cz/registr-rodicek/

V roce 2019 vzniklo v rámci naší porodnice Centrum porodní asistence, v němž jsou fyziologické porody vedené pouze porodními asistentkami. Více informací naleznete zde.


Úvod


Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka (GPK) poskytuje plné spektrum gynekologické péče.
Klademe důraz na profesionální a zároveň lidský a individuální přístup k našim pacientkám. Naším cílem je poskytování kvalitní odborné péče v souladu s poznatky moderní medicíny.

V onkogynekologii provádíme běžné i nejsložitější výkony onkogynekologické operativy. Úzce spolupracujeme s Onkologickým oddělením, Ústavem radiační onkologie a ostatními chirurgickými obory. V rámci multidisciplinární spolupráce jsme schopní pacientkám zajistit veškerou předoperační, operační i následnou onkologickou péči.

V oboru urogynekologie jsme výukovým centrem pro nástavbovou výuku a vzdělávání. Provádíme širokou škálu urogynekologických výkonů, včetně výkonů s minimální zátěží pro pacientky.

Jsme akreditovaným centrem pro nástavbovou výuku a vzdělávání v dětské gynekologii. Dětským pacientkám poskytujeme nejen ambulantní, ale v indikovaných případech i operační péči.
Provádíme expertní ultrazvuková vyšetření a všechny typy screeningů v těhotenství.
Podílíme se na léčbě transsexuálních pacientů podstupujících operační změnu pohlaví z ženy na muže.
Součástí poskytované péče jsou i odborné ambulance pro vrozené dispozice k nádorům, genetiku, senologii, kolposkopii a léčbu endometriózy.

Pooperační oddělení

Umístnění: 3. patro

Kontakt: 266 083 211

Počet lůžek: 20

Pooperační oddělení se specializuje na péči o pacientky po klasických, endoskopických, onkologických, senologických a urogynekologických operacích. Na oddělení přijímáme pacientky obvykle 1 den před plánovanou operací. Bezprostředně po operaci jsou pacientky většinou přeloženy na JIP. Délka pobytu na JIP závisí na povaze, radikalitě výkonu a pooperační adaptaci. Následně je pacientka přeložena zpět na pooperační oddělení.

Pro všechny pacientky nabízíme možnost zajištění nadstandartní stravy.

Oddělení je tvořeno

 • 2 nadstandardními jednolůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV, lednicí a rychlovarnou konvicí, cena je 1000 Kč na den
 • 6 standardními třílůžkovými pokoji

Nadstandardní pokoje je možno předem telefonicky zarezervovat na čísle 266 083 250 nebo 266 083 211, 266 083 217.

Konzervativní oddělení a oddělení rizikového těhotenství

Umístnění: 5. patro
Kontakt: +420 266 083 217
Počet lůžek: 25
Návštěvní hodiny: 15.0018.00 hod.

 

Oddělení se skládá ze dvou subjednotek:

 1. rizikové těhotenství
 2. konzervativní gynekologie

Poskytujeme vysoce specializovanou péči o klientky s rizikovým těhotenstvím, které potřebují hospitalizaci. Ve spolupráci s jednotkou intermediární péče Neonatologického oddělení řešíme širokou škálu patologických stavů vedoucích k (hrozícímu) předčasnému porodu. Klientky s patologickými stavy, jež by mohly vyústit v porod nedonošeného novorozence před 32. týdnem těhotenství, překládáme na oddělení jiných porodnic, kde je možná léčba extrémně nedonošených novorozenců. Komplikované infekce v těhotenství konzultujeme s Infekční klinikou. Staráme se také o řešení problémů spojených s prvním trimestrem těhotenství.

Konzervativní gynekologie znamená péči o klientky zejména se záněty a nádory ženského traktu, která probíhá jiným než operačním způsobem. K řešení různých druhů gynekologických onemocnění využíváme přítomnost dalších specializovaných pracovišť, které jsou soustředěny v areálu Fakultní nemocnice Bulovka zejména kliniku onkologickou, chirurgickou, ortopedickou, urologickou, infekční a kliniku plastické chirurgie.

Pro všechny klientky nabízíme možnost zajištění nadstandartní stravy.

Oddělení je tvořeno:

 • 5 nadstandardních jednolůžkových pokojů, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí. Z těchto pokojů je přístup na terasy, odkud je jedinečný výhled na Prahu, cena je 1000 Kč na den.
 • 2 nadstandardní jednolůžkové pokoje, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí. Z těchto pokojů je jedinečný výhled na Prahu, cena je 1000 Kč na den.
 • 6 třílůžkových pokojů, které jsou vybaveny vlastním WC (společné pro 6 klientek)

  Nadstandardní pokoje je možno předem telefonicky zarezervovat.

Jednotka intenzivní péče (JIP)


Umístnění: 3. patro

Kontakt: 266 083 213

Počet lůžek: 8

Zdravotnická péče na oddělení JIP je pacientkám poskytována kvalifikovaným personálem 24 hodin denně. Většina sesterského personálu má atestaci v oboru anestezie, resuscitace a intenzivní péče.

Délka pobytu na JIP je po nekomplikovaných výkonech (laparoskopické operace, císařské řezy apod.) obvykle 1 den a poté je pacientka předána na některé ze standardních oddělení. Po závažnějších operacích (onkologické operace apod.) a při vzniklých komplikacích je pobyt na JIP delší – dle vývoje stavu pacientky.

Návštevy na JIP nejsou z provozních a hygienických důvodů možné. Ve výjimečných případech jsou možné po individuální dohodě s personálem JIP.

Informace o hospitalizovaných pacientech podává lékař každý všední den mezi 07.10 a 07.40 a o víkendech mezi 08.30 a 10.00 (po uvedení hesla, které pacientka uvede při příjmu do dokumentace).

Operační sály

Umístnění: 2. patro
Počet oper. sálů: 3
Kontakt: +420 266 083 260

 

Operační trakt se nachází ve 2. patře GPK.
Skládá se ze 3 operačních sálů velkého sálu, zákrokového sálku a sálu pro císařské řezy a poporodní komplikace.
Na velkém operačním sále se provádí tzv. velká gynekologická operativa tzn. onkogynekologické a urogynekologické operace, složitější laparoskopické operace a také operace prsů.
Velký operační sál je vybaven moderními přístroji.
Na zákrokovém sále se provádějí jednodušší laparoskopické operace a výkony jednodenní chirurgie. Zákrokový sál je také vybaven laparoskopickou věží.
Třetí operační sál se nachází v traktu porodnice a slouží k ukončení porodu císařským řezem a řešení poporodních komplikací.
Na všech sálech pracujeme s moderní technikou, používáme jednorázové rouškování a i většina pomůcek je jednorázových.Všeobecná gynekologická ambulance


Umístnění: 2. patro

Kontakt: 266 083 250

Ordinační hodiny:
PoČt: 7.00–15.00 hod., pohotovost 15.007.00 hod.
Pá: 7.0014.00 hod., pohotovost 14.00–7.00 hod.

Všeobecná gynekologická ambulance poskytuje v nepřetržitém provozu péči o akutní gynekologické pacientky a těhotné do 23. týdne těhotenství. Přijímáme pacientky k plánované i neodkladné hospitalizaci. Provádíme konziliární vyšetření pro registrující gynekology a lékaře jiných odborností. Plánujeme a objednáváme hospitalizace a malé gynekologické operace. Provádíme farmakologická i chirurgická ukončení těhotenství. Pokud jsou splněna zdravotní kritéria, nabízíme řešení mimoděložního těhotenství aplikací metotrexátu. Všeobecná ambulance neposkytuje běžnou preventivní a gynekologicko-porodnickou péči spadající do kompetencí registrujících gynekologů. Vyšetření na všeobecné ambulanci probíhají bez objednání.

K příjmu k „velké“ gynekologické operaci se dostavte den před plánovanou operací mezi 10.0011.00. S sebou si vezměte předoperační vyšetření a související zdravotnickou dokumentaci, pravidelně užívané léky, injekce na ředění krve (pokud jste dostaly předem recept na jejich vyzvednut v lékárně), hygienické potřeby.

K příjmu k „malé“ gynekologické operaci (kyretáž, hysteroskopie, přerušení těhotenství, konizace apod. ) se dostavte nalačno v den výkonu mezi 7.00 a 7.30. S sebou si vezměte předoperační vyšetření, související zdravotnickou dokumentaci, pravidelně užívané léky, hygienické potřeby. V případě nekomplikovaného výkonu budete týž den propuštěna. Pokud jde o výkon v celkové anestezii nebo analgosedaci, je třeba, aby vás při propuštění někdo vyzvedl.

Indikační ambulance k onkogynekologickým operacím / onkogynekologické péči

Umístění: Všeobecná ambulance, 2. patro

Kontakt: 266 083 250

Ordinační hodiny: úterý od 09.00 do 15.00 hod. – bez objednání

Lékaři: prof. MUDr. Michal Zikán, MUDr. Olga Dubová

GPK poskytuje široké spektrum onkogynekologické péče. Provádíme jak běžné onkogynekologické výkony, tak výkony nejobtížnější, vyžadující pokročilou erudici a zkušenost s onkochirurgií. Spolupracujeme s odborníky z ostatních oborů, např. s urology a chirurgy. Pacientkám vyžadujícím neoadjuvantní nebo následnou léčbu po onkogynekologických operacích zajišťujeme návaznou péči ve spolupráci s Onkologickým oddělením a Ústavem radiační onkologie.

Naší předností jsou krátké čekací doby na vyšetření a naplánování léčby. Během vstupního vyšetření provádíme zároveň expertní onkogynekologické ultrazvukové vyšetření, v případě potřeby i tru-cut biopsie.

Indikační ambulance k laparoskopickým a ostatním ″velkým″ gynekologickým operacím

Umístění: Všeobecná ambulance, 2. patro

Kontakt: po objednání na lince 266 083 250

Ordinační hodiny: středa od 10.00 do 15.00 hod.

Lékaři: prim. MUDr. Peter Koliba

GPK nabízí širokou škálu gynekologických operací se změřením na minimálně invazivní techniky. V rámci indikační poradny s vámi zkonzultujeme navrhovanou operaci i alternativní možnosti. Na větší gynekologické operace máme krátké čekací doby; okolo tří týdnů. Kromě běžných operací operujeme i nálezy vyžadující pokročilou erudici a zkušenosti, např. těžké formy endometriózy, laparoskopické lymfadenektomie apod. Zaměřujeme se i na transsexuální pacienty podstupující chirurgickou přeměnu pohlaví z ženy na muže. U těchto pacientů provádíme kromě odstranění dělohy a vaječníků v některých případech zároveň i odstranění prsů.

Urogynekologické výkony a operace v dětské gynekologii konzultujeme a plánujeme v rámci odborných ambulancí – viz Urogynekologická ambulance a ambulance dětské gynekologie.

Onkogynekologické výkony v rámci indikační poradny v úterý – viz Indikační ambulance k onkogynekologickým operacím a onkogynekologické péči.

Urogynekologická ambulance

Umístění: 1. patro
Kontakt a objednání k návštěvě: +420 266 083 294 (pondělí až čtvrtek dopoledne)
Lékaři: MUDr. Petr Hubka, prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. Ph.D., MUDr. Lincová Marcela, MUDr. Jiří Chaloupecký, MBA

 

Urogynekologické pracoviště je jedním z předních center české urogynekologie; náš tým je řešitelem řady grantových projektů, které umožnily rozšíření nejmodernějších postupů do české praxe.
Nabízíme kompletní diagnostiku a léčbu inkontinence moči a sestupu pánevních orgánů. Pracoviště poskytuje rovněž superkonziliární činnost v oboru urogynekologie.
Operace provádíme jak laparoskopicky, tak pomocí vaginálního přístupu včetně použití implantátů.
Naše pracoviště má bohaté zkušenosti s operacemi v lokální anestezii, z čehož profitují zejména starší a interně nemocné pacientky.
Doporučujeme mít s sebou k prvnímu vyšetření v naší ambulanci výsledek kultivace moči, M CH+S a poslední cytologie (platí pro pacientky s dělohou).

Ambulance dětské gynekologie

Umístnění: 1. patro
Kontakt a ordinační hodiny: +420 266 083 293, úterý a čtvrtek dopoledne po předchozím objednání na lince 266 083 250
Lékaři: MUDr. Helena Neumannová, MUDr. Pojarová Martina

V ambulanci poskytujeme péči děvčatům od narození až do období zahájení sexuálního života. Zabýváme se problematikou zánětů zevních a vnitřních rodidel, vývojových vad, poruch puberty, ošetřujeme poranění. V případě vážnějších stavů vyžadujících hospitalizaci spolupracujeme s dětským oddělením, které se nachází ve stejné budově. Provádíme i forenzní vyšetření pro policii.

Pracoviště dětské gynekologie má akreditaci MZ ČR 1. stupně pro výuku a vzdělávání v tomto oboru. Je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání nástavbové atestace v oboru Dětská gynekologie.

Ambulance pro léčbu endometriózy a endokrinologická ambulance

Umístnění: 2. patro, všeobecná ambulance
Kontakt a ordinační hodiny: +420 266 083 250, středa 10.00–15.00 hod. (indikační ambulance, operační léčba)
Lékaři: prim. MUDr. Peter Koliba

 

Umístnění: 1. patro
Kontakt a ordinační hodiny: +420 266 083 289, +420 266 083 250, pátek 8.00–12.00 hod. (dispenzarizace, konzervativní léčba)
Lékařka: MUDr. Jana Racková

V ambulanci poskytujeme komplexní péči pacientkám s endometriózou. V diagnostice využíváme zobrazení pomocí expertního ultrazvukového vyšetření zkušenými lékaři, v indikovaných případech doplňujeme vyšetření magnetickou rezonancí.

Pokud je nutná chirurgická léčba, operujeme technikami minimálně invazivní chirurgie s důrazem na maximální zachování plodnosti. Při závažném nálezu hluboké infiltrující endometriózy postihující trávicí nebo močový systém je k dispozici spolupráce s dalšími chirurgickými obory (chirurgie, urologie). Mezioborově spolupracujeme s centrem pro léčbu bolesti a naše pacientky mají v případě zájmu příležitost účastnit se klinických studií nabízejících nové metody léčby endometriózy. Při léčbě neplodnosti spolupracujeme s ověřenými centry asistované reprodukce. Pacientkám po operaci doporučujeme lázeňskou péči (balneoterapii).

V ambulanci se dále věnujeme řešení poruch menstruačního cyklu a endokrinologických poruch spojených se sníženou (ovariální selhání) nebo zvýšenou (hyperandrogenní stavy, hyperprolaktinemie apod.) produkcí některých hormonů. Nabízíme konzultace ohledně výběru vhodné formy antikoncepce a plánování rodičovství.

Dále se specializujeme na řešení klimakterických obtíží spojených s nástupem menopauzy (i u pacientek s předčasnou menopauzou po onkologické terapii).

;;;

Ambulance pro senologii

Umístnění: 2. patro, všeobecná ambulance
Kontakt a ordinační hodiny: St 16.30–18.00 hod. pouze po předchozím objednání na telefonu +420 266 083 230, +420 266 083 284 (PoČt 10.00–14.00 hod.)
Lékař: MUDr. Karel Rauš

Ambulance se zabývá kompletní diagnostikou a terapií benigních i maligních onemocnění prsu. Spolupracujeme s Chirurgickou klinikou, Klinikou plastické chirurgie, Radiodiagnostickou klinikou, Ústavem radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka, Medicomem Praha a.s.a dalšími odbornými pracovišti. Senologický tým pracuje v rozšířeném složení: radiodiagnostik, gynekolog, patolog, klinický onkolog, plastický chirurg, radioterapeut. Nedílnou součástí péče je poradenství ohledně kvality života po komplexní léčbě karcinomu prsu.

Centrum onkologické prevence

Umístnění: 1. patro, vpravo od hlavního vchodu
Kontakt a ordinační hodiny: 266 083 289, úterý a čtvrtek 9.00–15.00 hod., objednání 266 083 284, 266 083 230 (pondělí až pátek 10.00–14.00 hod.)
Lékaři: MUDr. Borek Sehnal, PhD., MUDr. Táňa Glosová

Centrum onkologické prevence (COP) je specializovaná ambulance zabývající se primární a sekundární prevencí gynekologických nádorových onemocnění. Vyšetřujeme a léčíme přednádorové stavy ženského pohlavního ústrojí a provádíme pravidelné kontroly po onkogynekologické léčbě. Součástí vyšetření je i expertní kolposkopie, což znamená vyšetření děložního hrdla, pochvy nebo zevního genitálu expertem – držitelem certifikátu pro expertní kolposkopii. Po domluvě je zde možnost cytologického odběru do tekutého média (Liquid Base Cytology, LBC) a zpracování preparátu metodou ThinPrep, která výrazně zvyšuje kvalitu a přesnost výsledku.
Cena tohoto vyšetření je 500 Kč, platit lze i kartou.
Ambulance COP pracuje v rámci tzv. Onkogynekologického centra (statut přidělený Ministerstvem zdravotnictví), které je součástí Komplexního onkologického centra (KOC) při Fakultní nemocnici Bulovka. Díky tomu úzce spolupracujeme s dalšími diagnostickými a terapeutickými obory.

Ultrazvuk

Umístnění: 3. patro
Kontakt a objednání: +420 266 083 250 (pouze objednání na 3D, 4D UZ), pondělí až pátek 10.00–14.00 hod.
Lékaři: MUDr. Martin Dvořák a lékaři dle denního rozpisu

Ultrazvukové pracoviště je umístěno ve 3. podlaží kliniky, kromě vyšetřovací místnosti jsou jeho součástí čekárna, WC a 2 samostatné kabinky. Všechny místnosti jsou od sebe odděleny, takže intimita a soukromí pacientek je samozřejmostí.

UZ pracoviště je vybaveno nejmodernějším přístrojem Voluson E8 Expert s možností vyšetřovat všemi způsoby jak v porodnictví, tak v gynekologii, v módu 3D i 4D.

Náplní pracoviště je I. trimestrální screening v těhotenství, diagnostika odchylek ve vývoji, růstu a stavu plodu u fyziologických a rizikových těhotenství, vývojových vad plodu v graviditě, odběry plodové vody při amniocentéze, diagnostika možných příčin neplodnosti, při diagnostice příčin a v hodnocení pánevního dna u pacientek s inkontinencí, při léčbě endometriózy, při diagnostice a léčení nádorových onemocnění rodidel, dělohy a vaječníků, při upřesnění operační strategie a při následných pooperačních kontrolách.

Klientky se hlásí na gynekologické ambulanci ve 2. patře kliniky.

 • Prvotrimestrální screening těhotných provádíme včetně odběrů biochemických markerů v krvi ve spolupráci s certifikovanou laboratoří PREVEDIG každé pondělí a středu od 7.00–10.00 hod. – po telefonickém objednání na tel: 266083250 (13.00–15.00 hod.).  Odběry krve provádíme při velikosti těhotenství 10+0 až 11+5.
 • Při odběru krve vás objednáme na UZ ve 13. týdnu. Cena UZ vyšetření je dle sazebníku GPK. Screening v prvním a druhém trimestru provádí lékaři s licencí FMF.
 • Dále provádíme superkonsiliární onkogynekologické UZ – každý čtvrtek v době 8.00–15.00 hod., a každé úterý v době 13.00–15.00 hod, po objednání na l. 266083250.
 • Všechna vyšetření jsou po objednání na určitý den a hodinu.
 • V odpoledních hodinách provádíme UZ vyšetření 4D – baby facing na žádost klientky. Toto vyšetření stojí 1500,- Kč (v ceně tištěná fotka plodu a záznam vyšetření na vlastní USB disk).

Klinická genetika

Umístnění: 1. patro
Kontakt a ordinační hodiny: +420 266 083 293, pátek 8.00 – 10.00 hod.
Lékaři: MUDr. Šípek
 • Spolupracujeme s genetickým oddělením Thomayerovy nemocnice Krč

Centrum pro ženy s dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů

Umístnění: 1. patro, vpravo za hlavním vchodem
Kontakt a ordinační hodiny: pondělí 10.00–14.00 hod., telefonní kontakt v ordinační dobu: +420 266 08 3293, +420 266 08 3289, po objednání na telefonu +420 266 08 3230, +420 266 08 3284
Lékaři: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; MUDr. Olga Dubová

Zabýváme se sledováním žen s genetickými mutacemi, jež zvyšují riziko vzniku gynekologických zhoubných nádorů, především rakoviny prsu a vaječníku, a žen se zvýšeným rizikem vzniku těchto nádorů, jež vyplývá z jejich rodinné anamnézy. Poskytujeme jim komplexní péči včetně edukace, expertního onkogynekologického ultrazvuku a spolupráce s jinými specialisty (např. genetik, radiodiagnostik, dermatolog, gastroenterolog, oftalmolog, plastický chirurg). Pacientkám nabízíme profylaktické (preventivní) operační výkony na naší klinice. Při operacích na prsou spolupracujeme také s oddělením plastické chirurgie FN Bulovka.


Sekretariát kliniky bude mít dovolenou v termínech od 10. 8.–14. 8. v tomto roce.
Mimo tyto termíny mohou studenti navštívit sekretariát denně 9.00–12.00 hod, či si domluvit termín na tel. 266 083 229

Pregraduální výuka

Na Gynekologicko-porodnické klinice (GPK) Fakultní nemocnice Bulovka probíhá výuka pregraduálních studentů lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Organizována je formou dvoutýdenního bloku v pátém ročníku. Zahrnuje praktickou výuku na jednotlivých pracovištích kliniky, semináře a přednášky. Na klinice probíhá výuka české i anglické paralelky. Přijímáme zahraniční studenty na krátkodobé i dlouhodobé stáže – např. v rámci programu Socrates/Erasmus.

Organizace studijního pobytu na klinice
• Studenti se shromáždí v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky, Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 2, Praha 8, a to v pondělí v 8.00 hod. (v týdnu, kdy stáž začíná).
• Je potřeba s sebou nosit bílý plášť, obuv na přezutí, visací zámek k šatní skříni a psací potřeby.
• Praktická výuka formou stáže probíhá na jednotlivých odděleních kliniky od 8.00 do 10.30 hod., přednášky v posluchárně v přízemí kliniky od 10.30 do 12.00 hod.
• Podmínkou udělení zápočtu je 90% účast na stážích a přednáškách a prokázání znalostí z oblastí, se kterými byli studenti v průběhu svého pobytu na klinice seznámeni.

Postgraduální výuka

GPK je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro školení lékařů aspirujících na získání specializované způsobilosti v oboru Gynekologie a porodnictví. Pracoviště je akreditováno Evropskou společností porodnictví a gynekologie (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology – EBCOG) a nabízí stáže pro lékaře v přípravě na atestaci z gynekologie a porodnictví.
GPK je rovněž akreditována Evropskou urogynekologickou společností (European Urogynecologic Association – EUGA) a MZ ČR pro obor Urogynekologie a nabízí postgraduální školení v tomto oboru. Je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání nástavbové atestace v oboru Urogynekologie.
GPK byla dále udělena MZ ČR akreditace I. stupně pro obor Dětská gynekologie. Je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání nástavbové atestace v oboru Dětská gynekologie.

Zájemce o stáže na GPK prosíme, aby kontaktovali sekretariát přednosty (tel. 266 083 229), kde dostanou podrobné informace týkající se stáží.
Zástupce přednosty pro výuku: as. MUDr. Karel Hurt, DrSc.

Porodní apartmány


Ceník naleznete zde.