I.interní oddělení (PŘESTĚHOVALO SE DO PAVILONU č.10)

Výpis běžné činnosti

Ambulantní a nemocniční péče o interně nemocné. Oddělení je zaměřeno především na gastroenterologii, kardiologii a angiologii.

Výpis specifických činností

 • Kardiologie:
  Dispenzární a ambulantní činnost s kompletní péčí o pacienty se srdeční a oběhovou problematikou.

  1. neinvazivní:echokardiologie (ECHO), 24 hod Holterovo monitorování EKG, 24 hod. monitorování krevního tlaku zátěžové testy – bicyklová ergometrie, zátěž na běhátku
  2. invazivní:jícnové ECHO.
   Ve spolupráci s Kardiologií s.r.o. zajištění prakticky všech invazivních diagnostických a léčebných metod včetně léčby akutního infarktu myokardu přímou angioplastikou. Implantace kardiostimulátorů
 • Angiologie:
  Vyšetření karotid, periferních tepen a žil duplexní ultrasonografií, měření indexu kotník-paže (ABPI). Kompletní péče o pacienty s cévní problematikou. Je úzká spolupráce s intervenčními radiology a cévními chirurgy.
 • Gastroenterologie:
  Zaměřena na celé spektrum chorob zažívacího traktu,
  jater, žlučových cest a slinivky břišní. Jsou prováděna endoskopická vyšetření zažívacího traktu.
  Je zajišťována 24 -hodinová endoskopická služba pro případ neodkladných výkonů.Spektrum endoskopických vyšetření:
  gastroskopie+ terapeutické výkony (polypektomie, PEG, stavění krvácení, dilatace)
  koloskopie+ terapeutické výkony ( polypektonie, dilatace stenóz, APC)
  ERCP+ terapeutické výkony (extrakce kamenů, dilatace stenóz, drenáž)
  necílená jaterní biopsie
 • Jednotka intenzivní péče:
  Komplexní péče o nemocné s ohrožením vitálních funkcí. Především o kardiologicky nemocné, akutní onemocnění trávícího traktu různé intoxikace, akutní metabolické poruchy a poruchy vědomí. Je prováděno akutní hemodynamické monitorování, umělá plicní ventilace Ve spolupráci s intervenčními radiology a cévními chirurgy je řešena akutní cévní problematika.
  Prostřednictvím Kardiologie s.r.o. jsou k dispozici prakticky veškeré akutní i plánované intervenční kardiologické metody.
  Prostřednictvím B.Braun avitum Bulovka. je zajištěna péče o nemocné ve stádiu selhání ledvin s nutností dialýzy.
 • Metabolická ambulance:
  Péče o nemocné s poruchou metabolismu, především o nemocné s poruchou metabolismu lipidů.

zaměření, dny a hodiny, kdy je otevřeno:

Akutní všeobecná ambulance:
nepřetržitě 24 hodin denně
tel.: 266082695

Chronická všeobecná ambulance:
po – pá 8,30 – 15,30 hod.
tel.: 26608 2695

Gastroenterologická ambulance:
Specializovaná poradna pro celé spektrum chorob zažívacího traktu, jater, žlučových cest a slinivky břišní. V rámci ambulance jsou též prováděna endoskopická vyšetření zažívacího traktu. K vyšetřením či do poradny je možno se objednat v pracovní době na níže uvedených telefonních číslech. K objednání je třeba doporučení praktického či jiného lékaře. K objednání na některá vyšetření, např. koloskopii, je nutno se dostavit osobně se žádankou k vyšetření. Personál gastroenterologické ambulance též zajišťuje 24-hodinou endoskopickou službu pro případ neodkladných výkonů.

Spektrum endoskopických vyšetření:
gastroskopie+ terapeutické výkony (polypektomie, PEG, stavění krvácení, dilatace)
koloskopie+ terapeutické výkony ( polypektonie, dilatace stenóz, APC) ERCP+ terapeutické výkony (extrakce kamenů, dilatace stenóz, drenáž) necílená jaterní biopsie

po – pá 7,00 – 15,30 hod.
tel.: 26608 2560, 266082561

Kardiologická a angiologická ambulance:
Specializovaná poradna pro celé spektrum chorob oběhového systému (srdce , tepen a žil).
Prováděná vyšetření : odborná klinická vyšetření ,echokardiografie transthorakální, echokardiografie jícnová, zátěžové ekg testy- bicyklová ergometrie, zátěž na běhátku, 24 – hodinové monitorování ekg a krevního tlaku, dále vyšetření duplexní ultrasonografií / periferní tepny a žilní systém horních a dolních končetin, vyšetření karotid/

po -pá 7.00 – 15.30 hod.objednávání na tel.číslech : 266082550, 266082549

Dětská kardiologická ambulance:
Specializovaná poradna pro onemocnění srdce a oběhu u dětí.
Prováděná vyšetření: odborná klinická vyšetření, echokardiografie, zátěžové EKG testy, 24 hod. monitorování EKG a krevního tlaku, UZ vyšetřovaní tepen a žil.

Čt.: 12:00-20:00 hod.,objednávání na tel.číslech : 266082550, 266082549
MUDr. A.Trojanová tel.: 777572649, e-mail:kardio@centrum.cz

Metabolická ambulance:
Péče o nemocné s poruchou metabolismu a obezitou. Především o nemocné s poruchou metabolismu lipidů.

Út,čt 12,00 – 17,30 hod. tel.: 26608 2066, 26608 2550, 266082549

Statimová vyšetření:

 • Kardiologická a angiologická: /echo, duplexní ultrasonografické vyšetření periferních tepen a žil, DUZ karotid/ :po předchozí telefonické domluvě ve dnech po-st-pá od 7.00-15.00 hod. tel.: 266082550, 266082549
 • Gastroenterologická: veškerá statimová vyšetření po-pá 7:00-14:30 tel. 266082560, 266082561. V mimopracovní době zajišťuje trvalá endoskopická služba 7 dní v týdnu . tel., zkr. volba 6136-určeno pro hospitalizované pacienty ve FN Bulovka.

Informace, jak se vyšetření připravit:

 • Odběr krve na laboratorní vyšetření: od půlnoci před vyšetřením na lačno
 • Gastroskopie, ERCP, sonografie dutiny břišní, CT vyšetření: od půlnoci před vyšetřením na lačno
 • Zátěžová kardiologická vyšetření: vysazení určitých medikamentů, především tzv. betablokátorů většinou dva dny před vyšetřením – toto je však řešeno individuálně po domluvě s lékařem
 • Příprava na ostatní vyšetření trávicího traktu ať endoskopická či rentgenová je vysvětlena vždy individuálně při dohodnutí termínu vyšetření
 • Invazivní cévní a kardiologická vyšetření – angiografie, implantace kardiostimulárotů, plánované kardioverse, jícnové echo, jícnové EKG, biopsie: od půlnoci před vyšetřením nalačno

Důležité upozornění:
Vždy při nástupu do nemocnice nebo při objednávání vyšetření informujte lékaře o Vaší chronické medikaci. Především pak o léčbě, která ovlivňuje srážlivost krve (Anopyrin, Acylpyrin, Godasal, Trombex, Plavix, Brilique, Warfarin, Lawarin, …)

Informace, které věci je potřeba vzít sebou na vyšetření:

S sebou vzít denní medikaci a věci osobní potřeby, doklad totožnosti, průkaz o zdravotním pojištění. Zdravotnickou dokumentaci související s plánovaným vyšetřením. Další podrobnosti jsou domluveny individuálně podle typu vyšetření.

Standardní lůžka, JIP, dva pokoje s nadstandardním vybavením – jednolůžkový a dvoulůžkový. Krom léčby akutních pacientů jsou lůžka využívána k hospitalizaci klientů přicházejících na plánované, především gastroenterologické, kardiologické a angiologické výkony s nutností hospitalizace.

Návštěvní dny a hodiny:

Pondělí – neděle od 14 – 18 hod.

Věci, které je potřeba vzít sebou:

Platný doklad totožnosti, platný doklad o zdravotním pojištění, příslušnou zdravotnickou dokumentaci související s plánovanou hospitalizací, doporučení lékaře indikující hospitalizaci, věci osobní potřeby, veškerou chronickou medikaci.

Poradny

Poradna pro onemocnění trávicího systému a jater

Specializovaná poradna pro celé spektrum chorob zažívacího traktu, jater, žlučových cest a slinivky břišní. V rámci ambulance jsou též prováděna endoskopická vyšetření zažívacího traktu. K vyšetřením či do poradny je možno se objednat v pracovní době na níže uvedených telefonních číslech. K objednání je třeba doporučení praktického či jiného lékaře. K objednání na některá vyšetření, např. koloskopii, je nutno se dostavit osobně se žádankou k vyšetření.

Spektrum endoskopických vyšetření: gastroskopie+ terapeutické výkony (polypektomie, PEG, stavění krvácení, dilatace)
koloskopie+ terapeutické výkony ( polypektonie, dilatace stenóz, APC) ERCP+ terapeutické výkony (extrakce kamenů, dilatace stenóz, drenáž) necílená jaterní biopsie

po – pá 7:00 – 15:30

 

Tel. 26608 2560, 26608 2561

Srdeční a cévní poradna

Specializovaná poradna pro celé spektrum chorob oběhového systému (srdce , tepen a žil). Prováděná vyšetření : odborná klinická vyšetření ,echokardiografie transthorakální, echokardiografie jícnová, zátěžové ekg testy- bicyklová ergometrie, zátěž na běhátku, 24 – hodinové monitorování ekg a krevního tlaku, dále vyšetření duplexní ultrasonografií / periferní tepny a žilní systém horních a dolních končetin, vyšetření karotid.

po – pá 7:00 – 15:30

 

Tel. 26608 2550, 26608 2549

Metabolická poradna

 Poradna pro klienty s poruchou metabolismu a obezitou. Především pro poruchy metabolismu lipidů.

út, čt 12:00 – 17:30

 

Tel. 26608 2066, 26608 2550, 26608 2549