Interní oddělení

Interní oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, jako jeden ze zcela základních medicínských oborů, poskytuje akutní standardní i intenzivní nemocniční péči prakticky v celém rozsahu oboru vnitřního lékařství. Pavilon 10, jehož tehdy velmi moderní stavba byla započata v roce 1927, se nachází v západní části traktu FNB na skále vysoko nad centrem města a Vltavou s nádherným výhledem. Bohužel již 30 let trvá stav, kdy majitelem je sice Magistrát hl. m. Prahy, ale zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. To má nepříznivý dopad na tolik potřebnou celkovou rekonstrukci. Přesto se Interní oddělení i po svém sloučení s bývalou I. internou – dříve sídlící v pavilonu 4 Na Vychovatelně – snaží navázat na slavnější éru, kdy přednostou byl v letech 1958–1984 pan profesor MUDr. Zdeněk Mařatka DrSc., průkopník až zakladatel československé a tím i české gastroenterologie. I proto byl mj. v roce 2001 oceněn titulem Rytíř českého lékařského stavu.

Pracoviště disponuje 14 lůžky intenzívní péče rozdělených do dvou jednotek (ta v prvním patře je po kompletní rekonstrukci) a 105 akutními standardními lůžky na jedno až čtyřlůžkových pokojích členěných ve čtyřech lůžkových stanicích.

Současná poptávka i mnohdy vynucené nemedicínské využití lůžkového fondu – sociální hospitalizace aj. – by vyžadovalo počet 120 až 130 akutních standardních lůžek. Bohužel to naráží na obecně chronický nedostatek zdravotnického personálu.

Bez ohledu na nezbytnou celkovou rekonstrukci si lze dle dostupnosti vyžádat jeden ze šesti moderních nadstandardních jednolůžkových pokojů (viz. ceník FNB) na stanici II. B v naprosto oddělené klidné západní části budovy. Vybavení pokojů odpovídá standardu tříhvězdičkového hotelu, tj. samostatné sociální zařízení, TV, lednice (tyto pokoje jsou bohužel dočasně nedostupné).

Připojení na veřejnou wi-fi FNB je dostupné v celém pavilonu.

Krátkodobé parkování (po 30 minutách zpoplatněné) bývá dostupné přímo před pavilonem. K delšímu stání je však vhodné až nezbytné využít nové hlavní parkoviště FNB ve východní části areálu poblíž pavilonu 4.

Výpis specifických činností

Akutní interní péči poskytujeme převážně pro obrovské spádové území Prahy 8, bývalé „velké“ Prahy 9 (tj. včetně Miškovic, Čakovic, Kbel, Satalic, Vinoře, Horních a Dolních Počernic, Běchovic, Klánovic, Újezda nad Lesy a starých Hrdlořez). To znamená i za zrušenou bývalou vysočanskou nemocnici. A dovolí-li to lůžková i personální situace, rovněž pro obyvatele sousední části Středočeského kraje. Což vždy není, bohužel, standardem.

Akutní vyšetření a eventuální příjem k hospitalizaci probíhá na non-stop fungující akutní interní ambulanci v 1. podlaží pavilonu. Dosud stále ne zcela ideálně nastavený současný systém akutní terénní péče vede i kvůli četným transportům ze strany ZZS HMP aj. k jejímu trvalému přetížení, a to hlavně v době ÚPS (ústavní pohotovostní služby). Zvláště kritický je vždy v pátek, ale podobné to bývá před svátky, o nich a o víkendech. Klienti se proto musí připravit na delší dobu celkového vyšetření včetně čekání. K jejich eventuálnímu občerstvení slouží automaty jak v prostorách samotné ambulance, tak u hlavního vchodu do budovy. 

Specializované jsou ambulance endokrinologická, diabetologická a kardiologická, jejíž součástí je i angiologická ambulance. Tato pracoviště fungují pouze v běžnou pracovní dobu a je nezbytné objednat se předem. Proto ani vyloučení trombózy žil mimo klasickou pracovní dobu zde nezajišťujeme! Stejně tak pracoviště nezajišťuje dětskou endokrinologii a diabetologii! Nutno volat na Dětské oddělení FNB, tel.: 26608 2382.

Další specializovanou ambulancí, též již výrazně zmodernizovanou, je ambulance gastroenterologická (GEA). Součástí jsou i místnosti na odpočinek a rekonvalescenci po určitých diagnostických, byť ambulantních, postupech. GEA je zaměřena na celé spektrum chorob zažívacího traktu, jater, žlučových cest a slinivky břišní. Funguje i jako GE centrum s možností biologické léčby pro určité diagnózy. Provádí se zde celé potřebné spektrum vyšetření – gastroskopie, koloskopie, ERCP, necílené jaterní biopsie. A chystá se i možnost endosonografie.

S ohledem na potřeby chodu nemocnice GEA zajišťuje nonstop dostupnou službu. Ta je však pochopitelně určena pouze pro klienty v nemocnic již hospitalizované.