Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

 Akreditované pracoviště pro obor infekce a dětského lékařství.
Pracoviště poskytuje péči jak ambulantní, tak i lůžkovou v celém rozsahu spektra infekčních nemocí včetně importovaných.
(průjmová onemocnění včetně břišního tyfu, paratyfu, cholery, úplavice aj., zoonózy, záněty mozku a mozkových blan, horečnaté stavy, infekční endokarditidy, sepse, hepatitidy, HIV, infekční mononukleóza, lymeská borrelióza, chlamydiózy, malárie, horečka dengue, leishmaniózy aj.)
Spád: Praha a Středočeský kraj, v superspecializovaných případech celá Česká republika.
Věk: novorozenci až pozdní sénium

Ambulantní část:
Akutní ambulance: příjmy pacientů s infekčními nemocemi či podezřením na ně, ambulantní vyšetření pacientů s infekčními nemocemi či podezřením na ně.

Chronická ambulance: dispenzarizace pacientů po infekčních onemocněních, vyšetřování pacientů, u kterých není nutná hospitalizace, s infekčními nemocemi či podezřením na ně, očkování pacientů rizikových skupin, očkování pacientů poraněných možným infekčním materiálem, zajištění pacientů při riziku vztekliny, očkovací a poradenské centrum při výjezdech do ciziny.

Lůžková část:
8 standardních stanic, z toho 2 dětská oddělení, v jejich rámci 3 lůžka dětské intenzivní péče nižšího stupně, jednotka intenzivní péče resuscitační 6 lůžek s možností UPV a eliminačních metod (dialýza, CVVHD), jednotka intenzivní péče intermediární 5 lůžek, operační sály pro operativu infekčně nemocných pacientů a porody infekčně nemocných žen. Celkový počet lůžek 168.

Centra:
Národní centrum pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz
Národní centrum HIV/AIDS
Garantované centrum virových hepatitid (využijte naši online hepatologickou poradnu: hepatologie@bulovka.cz)

Výuka pregraduální 1., 2., 3. LF UK Praha, postgraduální v rámci akreditovaného pracoviště + IPVZ.

 

Provoz:

Akutní ambulance – příjmy a akutní vyšetření
provoz celotýdenní bez přerušení
Tel: 266 08 2600

Chronická ambulance – sledování pacientů po infekčních onemocněních, speciální ambulance pro lymeskou borreliózu, chamydiózu, toxoplasmózu, hepatitidy, herpetické infekce, prevence vrozených infekcí, očkování rizikových skupin, očkování při cestě do ciziny, cestovatelské poradenství, neuroinfekční ambulance, ambulance pro pacienty osídlené resistentními bakteriemi.
Pracovní doba: Po – Pá 07.00 – 15.30
Tel: 266 08 2753 (2779)

Své dotazy týkající se hepatitid směřujte na on-line poradnu: hepatologie@bulovka.cz

Očkovací centrum

Speciální ambulance – pro problematiku HIV
Pracovní doba: Po–Pá 07.00–15.30
Tel: 266 08 2629

Pracovní doby ambulancí naleznete zde.

Informace lze také získat na tel.: 266 08 2481 (vrchní sestra), 266 08 2642 (sekretariát).

Informace, jak se na vyšetření připravit:

Na vyšetření není třeba speciální příprava, jen u některých vyšetření je vhodné, aby byl klient nalačno, informace je podána při objednání klienta.

návštěvní dny a hodiny:

návštěvy jsou denně mezi 16-17 hodinou, v odůvodněných případech je možno termín po dohodě s ošetřujícím lékařem upravit.

informace, jak se na hospitalizaci připravit:

speciální příprava není nutná

věci které je potřeba vzít sebou k hospitalizaci:

věci osobní potřeby, toaletní papír, pyžamo (může dostat i ústavní), domácí obuv

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 7.

Areál Nemocnice na Bulovce