Komplexní centrum pro léčbu nádorů pohybového aparátu

Komplexní centrum pro léčbu nádorů pohybového aparátu je jedno ze tří oficiálních center toho typu založených na popud České společnosti pro Ortopedii a Traumatologii na doporučení České Onkologické Společnosti a je takto pilířem této oblasti v systému zdravotní péče naší země. 

Zakládání specializovaných center je dlouholetý trend v medicíně. S rozvojem medicíny a nárůstem komplexity moderní lékařské péče je jen logické, že vzácné a terapeuticky složité diagnózy se soustřeďují do specializovaných center. Je tím zajištěna nejen efektivnější alokace vzácných zdrojů zdravotního pojištění, ale především tyto centra garantují nepodstupitelnou kvalitu zdravotní péče v ČR. 

Jedním z nejdůležitějších pozitivních prognostických faktorů úspěchu léčby je léčba pacienta ve specializovaném centru od samého počátku.

„Není v moci lékaře vyléčit všechny pacienty, ale vždy by pro ně měl udělat maximum a snažit se posouvat své možnosti stále dál.

Vedoucí centra
MUDr. Jan Lesenský 

Více informací o centru

  • Naše Centrum patří k tradičním a je nejen nejstarší v ČR, ale patří k jedněm z prvních v celé Evropě. Profesor Matějovský byl v 70.letech 20. století celosvětově významnou osobností a jeden z 15-ti zakládajících členů E.M.S.O.S (European Musculo-Skeletal Oncology Society. Ortopedie na Bulovce patří k průkopnickým centrům v celé Evropě, kde byla poprvé podána chemoterapie pro kostní nádory a významným dílem se naše klinika podílela na formování základních pravidel léčby, která platí dodnes. Jeden ze základích principů moderní medicíny je mezinárodní spolupráce, která je na našem pracovišti kultivována již od dob jejího založení a s našimi zahraničními kolegy udržujeme živé dlouholeté osobní kontakty (Bologna, Padova, Vídeň, Gratz, Athény, New York atd.). Je naší ctí, že je zde bez výpadku zachována generační kontinuita vzdělávání a zahraniční vzdělání patří k podmínkám profesního růstu.
  • Ortopedická klinika na Bulovce je největší a nejkoplexnější ortopedické pracoviště v ČR. Je to také jediné pracoviště, které se zabývá plným spektrem ortopedické operativy a jsme tak schopni řešit nádor v kterékoliv lokalitě. Klinika má 6 oddělení 148 lůžek a nepřetržitý provoz včetně operačních sálů, které fungují 24/7. Operační sály byly kompletně rekonstruovány v roce 2006 a disponují plným spektrem moderních technologií včetně neuromonitorace, peroperačního CT, operační navigace, atd.
  • Ve Fakultní nemocnici Bulovka se také nachází největší pracoviště radiační onkologie v ČR a disponuje přímou návazností na Protonové Centrum, které se nachází v areálu nemocnice. Také je zde několik dalších oficiálních specializovaných onkologických center (Uroonkologické centrum, Onkogynekologické centrum, Pneumoonkologické cetrum). Úzce spolupracujeme také s cévní chirurgií a klinickou plastické chirurgie. Pracoviště Anesteziologie a resuscitace s Oddělením urgentního příjmu jsou vybavena nejmodernější technikou včetně ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) a poskytuje tak fundované zázemí i pro ty nejsložitější mnohahodinové operace.
  • V areálu nemocnice je k dispozici kompletní spektrum moderních diagnostických metod (2 magnetické rezonance, 2 HRCT, oddělení nukleární medicíny - Scintigrafické vyšetření, i vyšetření pozitronovou emisní tomografií) a každý čtvrtek také funguje specializovaná SONOgrafická poradna pro nádory měkkých tkání. Intervenční radiologové provádějí biopsie pod CT, předoperační embolizace tumorů a jsou také schopni drobné tumory zničit pomocí radiofrekvenční ablace.
  • Naše pracoviště tedy disponuje mezioborovou spoluprácí na nejvyšší možné úrovni a je zde k dispozici fundovaný superspecializovaný tým odborníků, díky kterému je naše nemocnice schopna se komplexně postarat o pacienta minimálně stejně dobře jako obdobná špičková pracoviště v zahraničí, se kterými se poměřujeme.