Lékařská služba první pomoci

Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti i dospělé se nachází ve zrekonstruovaných prostorech přízemí budovy č. 2. Jde o zařízení Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), kde služby ošetřujícího personálu zajišťuje Fakultní nemocnice Bulovka.

Dětská pohotovost je v provozu každý všední den 16 – 06h. O sobotách, nedělích a svátcích pak nepřetržitě.
Kontakt: +420 283 842 224

Pohotovost pro dospělé funguje v pracovní dny od 19 – 06h. O sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop.
Kontakt: +420 283 842 222, +420 266 08 3301

Všeobecnou denní ambulanci pro děti najdete na Pediatrickém oddělení Fakultní nemocnice Bulovka v budově č. 15, ve 4. patře.


Umístění lékařské služby první pomoci naleznete na budově č.2 (vchod z ulice Bulovka).

Areál Nemocnice na Bulovce