Manažer krizové připravenosti

Manažer krizové připravenosti zabezpečuje:

 • spolupráci se všemi složkami IZS, s Ministerstvem zdravotnictví, obrany a vnitra, Magistrátem HMP a ostatními krizovými manažery v ČR při přípravě a realizaci likvidace následků mimořádných události a krizových stavů;
 • tvorbu postupů (plánů) pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů jako je: 
  • Traumatologický plán
  • Plán krizové připravenosti
  • Evakuační plán
  • Pandemický plán
  • Havarijní řád
 • organizaci a provádění kurzů a školení v oblasti sebeobrany a mentálního tréninku s agresorem
 • je aktivním členem krizového štábu FNB a zajišťuje logistickou podporu při všech mimořádných událostech. 

Manažerka krizové připravenosti

Bc. Michaela Papežová, DiS.

+420 26608 2597, 2298 +420 734 495 835 michaela.papezova@bulovka.cz