Národní jednotka dohledu nad TBC

Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou (NJDT) byla zřízena z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví koncem roku 1994. Její vznik byl iniciován doporučením Světové zdravotnické organizace (SZO) v rámci vývoje nových metod kontroly a dohledu nad tuberkulózou (TBC). NJDT provádí kvalifikovanou analýzu epidemiologické situace TBC v České republice, vyhodnocuje účinnost antituberkulotické léčby v ČR. Při své činnosti spolupracuje s Evropskou úřadovnou SZO a Evropským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí. Významné projekty organizované jednotkou jsou zaměřeny na účinnou kontrolu u skupin obyvatelstva se zvýšeným rizikem onemocnět TBC (rizikových skupin), zvláště na bezdomovce a zdravotníky.

Jednotka pracuje ve složení: MUDr. Jiří Wallenfels, MUDr. Kateřina Szpaková.