Neonatologické oddělení

Více informací o našem oddělení naleznete také na stránkách novorozencibulovka.cz.

Neonatologické oddělení ve Fakultní nemocnici Bulovka je moderním novorozeneckým pracovištěm.  Tým lékařů je tvořen zkušenými neonatology s dlouhodobou praxí na JIP perinatologických center. Oddělení disponuje novou zdravotnickou technikou.  Prostory jsou z velké části zrekonstruované a nově zařízené.

Struktura Neonatologického  oddělení:

  • a. Oddělení specializované neonatální péče – JIP
  • b. Oddělení fyziologických novorozenců
  • c. Ambulance

Samostatné Neonatologické oddělení  bylo zřízeno rozhodnutím vedení FN Bulovka již v roce 2006. Teprve rok 2007 však byl rokem přelomovým. Byla realizována zásadní změna v organizaci oddělení a v rozsahu poskytované péče.  Do roku 2007 bylo ve FN Bulovka pečováno pouze o fyziologické novorozence, Jednotka intenzivní péče je zcela novou kapacitou.

V roce 2006 byla výborem České neonatologické společnosti a Ministerstvem zdravotnictví ČR deklarována potřeba vzniku nového specializovaného neonatologického pracoviště ve Fakultní nemocnici Bulovka. Zároveň bylo rozhodnuto, že Neonatologické oddělení FN Bulovka, spolu s Gynekologicko – porodnickou klinikou, bude zařazeno mezi Intermediární perinatologická centra.

Neonatologie je samostaný medicínský obor, který vychází z pediatrie. Jeho náplní je péče o novorozence.

Neonatolog se stará především o zdravá miminka (oddělení pro fyziologické novorozence), což je krásná, optimistická práce. Cílem neonatologa je především to, aby se maminka naučila o své děťátko pečovat a aby odcházela z porodnice klidná a spokojená. I o zdravé miminko se však musí lékař po porodu správně odborně postarat. Někdy může být obtížné odhalit například počínající infekci či skrytou vrozenou vývojovou vadu.

Bohužel ne všechna miminka se rodí zdravá. Spektrum novorozeneckých onemocnění je široké. Především se jedná o děti nezralé (nedonošené). Dále jsou našimi pacienty například děti po obtížném porodu, které vyžadovaly kříšení, děti s infekcemi nebo s vrozenými vadami. Novorozenec ale může mít i poruchu látkové výměny, endokrinní onemocnění, vrozený nádor, poruchu krvetvorby, imunity atd.

Oddělení pro fyziologické novorozence jsou v každé nemocnici, kde se nachází porodnice. O nemocné děti pečujeme na Jednotkách resuscitační, intenzivní a intermediární péče, které jsou součástí tak zvaných perinatologických center. Tato centra jsou prakticky ve všech bývalých krajských nemocnicích a při většině fakultních nemocnic. Fakultní nemocnici Bulovka poskytuje péči intenzivní a intermediární.

Slovem perinatologické vyjadřujeme, že o miminko je pečováno „okolo porodu“. Tedy v těhotenství, za porodu a po porodu. Porodník a neonatolog spolu úzce spolupracují. Řeší různé problémy již před narozením dítěte. Některé stavy lze dobře léčit již před porodem. Například srdeční arytmie, krevní neslučitelnost způsobenou Rh faktorem či některé vrozené vady. Dalším závažným a řešitelným problémem jsou vrozené infekce (včetně HIV).

Domlouváme se například i o tom, kdy nemocné dítě porodit. Zda je pro něj v dané chvíli výhodnější být ještě „v mamince“ nebo miminko porodit a léčit na novorozeneckém oddělení. Jde tedy o týmovou spolupráci neonatologů a porodníků.

Péče o nemocná miminka udělala v posledních desetiletích obrovský pokrok. Před třiceti lety bylo velkým problémem zachránit děťátko s porodní vahou 1,0 až 1,5 kilogramu. Tyto děti ve více než 30% umíraly. Ty, které přežily, se často potýkaly s trvalými následky. Dnes tyto děti umíme dobře léčit, úmrtnost v této váhové skupině klesla pod 5% – a co především – tyto děti mají jen vzácně nějaké problémy trvalého rázu. To je nejpodstatnější. Naším cílem je, aby miminko bylo zdravé, aby přineslo do rodiny radost. Nejrizikovější skupinou tak dnes zůstávají děti s porodní vahou pod jeden kilogram, specificky především pod 750 gramů. I zde jsou však výsledky v posledních letech velmi nadějné. Děti této váhové kategorie nejsou ale ve FN Bulovka ošetřovány. Velký pokrok byl učiněn rovněž v léčbě novorozeneckých infekcí a vrozených vývojových vad.

Česká republika má velmi nízkou novorozeneckou úmrtnost. Častěji však hovoříme o takzvané perinatální úmrtnosti. Ta vyjadřuje, kolik dětí se narodí mrtvých nebo zemře do 7 dnů po porodu. Tato úmrtnost byla u nás v sedmdesátých letech asi 20 promile, nyní se pohybuje na hranici 4 promile, což představuje světovou špičku.

Úspěch je dán kvalitou péče a její dobrou organizací. Prakticky všechny maminky chodí do těhotenstkých poraden (což ve světě není běžné). Problémy se tedy většinou řeší již v zárodku. Dále je dobře organizován takzvaný systém „transportu v děloze“ – kdy maminky se závažnými problémy jsou hospitalizovány v centrech, kde jsou soustředěni odborníci i potřebná technika (inkubátory, přístroje pro řízené dýchání, infuzní pumpy, monitory životních funkcí, diagnostické přístroje).

Více informací o našem oddělení naleznete také na stránkách novorozencibulovka.cz.

Oddělení specializované neonatální péče – JIP

Maminky  mohou na  JIP před 11.hodinou, kdy už je hotová vizita a lékař, který má Vaše děťátko na starosti se může mamince plně věnovat. Pokud je miminko v akutním stavu nebo maminka dochází na JIP kojit nejsou návštěvy omezeny (případně se řídí dohodou s lékařem).

Ostatní rodinní příslušníci:

ve všední dny
14:30 – 17:30hod
o víkendu
13:00 – 17:30hod
v akutních stavech
neomezeně

U jednoho novorozence mohou být vždy jen dvě osoby současně. Starší sourozenci mohou po domluvě přijít také. Návštěvy jsou omezeny v době provádění léčebně diagnostických výkonů. Prosíme také tatínky o takt, bude- li na JIP některá z maminek kojit.

Oddělení fyziologických novorozenců

Návštěvní hodiny:

ve všední dny
15:00 – 18:00hod
o víkendu
15:00 – 18:00hod

U jednoho novorozence mohou být vždy jen dvě osoby současně. Návštěvy jsou omezeny v době provádění léčebně diagnostických výkonů. Prosíme také tatínky o takt, bude-li na pokoji některá z maminek kojit. Starší sourozenci mohou přijít také, návštěvy však nejsou povoleny na pokoji (pouze v návštěvní místnosti).

Předporodní kurzy jsou vedeny porodní asistentkou Hanou Šimánkovou www.graviditas.cz
Vaše miminko se narodí na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnici Bulovka www.bulovka.cz
Kojení www.kojeni.cz

Sdružení rodičů a přátel nedonošených dětí: www.nedoklubko.cz

Více informací o našem oddělení naleznete také na stránkách:
www.novorozencibulovka.cz

Neonatologické oddělení se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 15.

Areál Nemocnice na Bulovce