Neurologické oddělení

Neurologická oddělení zajišťuje neurologickou péči pro cca 300 tisíc obyvatel městských obvodů Prahy 8 a Prahy 9.

Máme k dispozici 24 akutních lůžek (z toho 4 lůžka JIP a 20 lůžek akutní péče), ambulance a elektrofyziologické laboratoře. Poskytujeme odbornou neurologickou péči ve všech oblastech onemocnění centrálního a periferního nervového systému, pre- a post-operační péči. V rámci oddělení je 5 neurologicko-onkologických ošetřovatelských lůžek oddělení následné péče.

Neurochirurgické operace zajišťuje ÚVN, NNH.

Nedisponujeme pokoji s nadstandarním vybavením

Neposkytujeme superkonziliární vyšetření – obracejte se na vyšší pracoviště (fakultní nemocnice)

AMBULANCE – 8:00 – 15:30
Telefon: 26608 2310

EEG a VEEG: pondělí – pátek 7:00 – 15:00 sestry: Cekovová, Kalinová tel. 26608 2320
EP: pondělí – čtvrtek 7:30 – 15:00 MUDr. Ponča / sestra Kalinová tel. 26608 2321

 

RECEPTY (chronická medikace): objednávejte den předem – telefon: 26608 2310

návštěvní hodiny:
lůžková část – pracovní den 15:00 – 17:00, sobota a neděle 14:00 – 17:00
Telefon: 266082238

JIP – každý den 15:00 – 16:30
Telefon: 266082309

Oddělení ošetřovatelských lůžek (ONP)
Telefon: 266082436

věci které je potřeba vzít sebou k hospitalizaci:
chronicky užívané léky

Poradny

Psychiatrická

Poradna:

MUDr. Březina pátek 9:00 – 11:00

 

Telefon: 26608 2310

Neurologické oddělení se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 3, ve čtvrtém patře.

Areál Nemocnice na Bulovce