Oční oddělení

Pohotovostní provoz akutní ošetření (úrazy, náhlá onemocnění atd.) probíhají nepřetržitě v prostorách ambulance, (1. patro pavilonu 3, vchod číslo II).

Informace o zdravotním stavu pacientů s Covid onemocněním podáváme blízkým osobám (na základě komunikačního hesla určeného pacientem) osobně i telefonicky (telefon č. 2 6608 3083) mezi 13. až 15. hodinou. Toto opatření vychází z provozních možností pracoviště. Děkujeme za pochopení.

Oční oddělení Fakultní nemocnice Bulovka poskytuje péči v celém rozsahu moderní oftalmologie.

Operace šedého zákalu provádíme nejmodernějším způsobem bez doplatků, plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Tyto operace se provádějí ambulantním způsobem, v nutných případech na lůžku za hospitalizace.
Operace se provádí zcela bezbolestně v místním znecitlivění a netrvá déle než 1520 minut. Během operace je z oka odstraněn šedý zákal a do oka je vložena umělá nitrooční čočka.
Tu vybírá operatér přísně individuálně podle parametrů pacientova oka.

Léčba zeleného zákalu (glaukomu) zahrnuje na našem pracovišti nejmodernější postupy jak diagnostické (specializované přístroje OCT, GDx, UZ UBM, počítačové vyšetření zorného pole), tak léčebné. Pacientům jsou na základě zevrubné diagnostiky a léčebného plánu předepisovány léčebné kapky přesně dle charakteru onemocnění a jeho závažnosti.
Pokud tato léčba nestačí a stav pacienta se zhoršuje, provádíme speciální protiglaukomové operace nejmodernějším způsobem, plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

Onemocnění sítnice postihuje jak nemocné s celkovými chorobami (cukrovka, cévní choroby), tak i pacienty jinak zdravé. Pro diagnostiku těchto chorob jsme vybaveni nejmodernější technikou (digitální fotografie sítnice včetně angiografie, OCT vyšetření (počítačové zobrazení vrstev sítnice a zrakového nervu) i velmi zkušenými lékaři specialisty.
V léčbě těchto onemocnění užíváme sítnicový terapeutický laser a ve vhodných případech provádíme sítnicovou chirurgii.

Naše oční oddělení má rovněž vynikající výsledky v léčbě chorob slzných cest dětí a dospělých, léčí a operuje veškeré úrazy oka a jeho okolí.
Na základě mnohaletých zkušeností vedeme konzervativní a operační léčbu šilhání dětí a dospělých.
Dále jsou u nás operování pacienti s nádorovými onemocněními oka a jeho okolí pomocí nejšetrnějších operačních metod.
V neposlední řadě nabízíme pacientů i kosmetické operace víček a okolí oka. Ceník kosmetických i dalších výkonů hrazených pacientem naleznete v položce „Pro pacienty – Oční oddělení“ hlavního menu stránek nemocnice.

Ambulantní provoz očního oddělení Fakultní nemocnice Bulovka

V ambulantních prostorách očního oddělení probíhají souběžně tři plnohodnotné provozy: 1. všeobecná ambulance, 2. specializované poradny, 3. pohotovostní ošetření

  1. pohotovostní provoz – akutní ošetření (úrazy, náhlá onemocnění atd.) probíhají nepřetržitě v prostorách ambulance, (1. patro pavilonu 3, vchod číslo II). Ve všední den 17.00–7.00 hodin, víkendy a svátky nepřetržitě, se hradí pohotovostní regulační poplatek (automat bez měničky se nachází v  prostorách čekárny) Součástí tohoto provozu je i operativa závažných očních úrazů.
  2. všeobecná ambulance – Pro pacienty všeobecné ambulance je stanovena základní ordinační doba od 7.30 do 12.00 hod. Zde jsou prováděna vstupní vyšetření a běžné kontroly. Na všeobecnou ambulanci přicházejí pacienti bez objednání, zejména na základě doporučení očních lékařů v místě bydliště. Pro informace je možno použít telefon ambulance 266 083 089 (pokud možno mezi 13.00–15.00).
  3. specializované poradny – V celém rozsahu pracovní doby probíhají zároveň speciální poradny – do těchto poraden jsou pacienti zváni po předchozím vyšetření a objednání.
    • Jsou to pacienti s chorobami sítnice, se zeleným zákalem (glaukomem), se šilháním (zejména dětského věku), s nádorovými onemocněními a s chorobami slzných cest. Choroby slzných cest novorozenců, kojenců a malých dětí jsou ošetřovány pouze po předchozím objednání, každý čtvrtek mezi 13.00–14.00. Prosíme rodiče s malými pacienty, aby se objednávali každý všední den na naší ambulanci na telefonním čísle: 266 083 089 (mezi 13.00–15.00). Před vyšetřením či ošetřením je potřeba, aby děti byly přibližně 1 hodinu na lačno (nejíst, nepít, nekojit) a nebyly čerstvě namazány olejem.

Prosím všechny pacienty, aby se při příchodu hlásili v kartotéce ambulance (netýká se pohotovostní služby mimo ordinační hodiny) a předložili platnou kartu pojištěnce, zejména je nutno hlásit změny zdravotní pojišťovny.

Které věci je potřeba vzít s sebou na vyšetření:
Vezměte s sebou platnou kartu pojištěnce, všechna doporučení jiných lékařů a související dokumenty, a nezapomeňte si přinést všechny brýle, které používáte.

Ceník kosmetických i dalších výkonů hrazených pacientem naleznete v položce „Pro pacienty – Oční vyšetření“ hlavního menu stránek nemocnice.

Informace o zdravotním stavu pacientů s Covid onemocněním podáváme blízkým osobám (na základě komunikačního hesla určeného pacientem)   osobně i telefonicky (telefon č. 2 6608 3083) mezi 13. až 15. hodinou. Toto opatření vychází z provozních možností pracoviště. Děkujeme za pochopení.

Léčba za hospitalizace na lůžku na očním oddělení je určena pro složité diagnostické, léčebné a operační postupy. Je doporučena v takových případech, kdy ambulantní léčba či diagnostika není možná, či je z jiných důvodů neschůdná.

Lůžková část očního oddělení je umístěna v 1. patře pavilonu č. 3.
Pokoje jsou 2 až 3 lůžkové, k dispozici je jeden 1 lůžkový nadstandardní pokoj. Pokud si přejete hospitalizaci strávit na nadstandardním pokoji, je třeba toto domluvit již při objednání.

Informace, jak se na hospitalizaci připravit:
Každý pacient, který je objednán k pobytu na lůžku, dostává při objednání všechny pokyny a podrobnosti, které mu umožní se správně na hospitalizaci připravit. Podrobnosti Vám sdělí objednávající lékař a sestra, v případě nejasností prosíme – neostýchejte se ptát osobně nebo telefonovat na telefonní číslo naší ambulance: 266 083 089.

Věci které je potřeba vzít sebou k hospitalizaci:
Potřebné informace jsou uvedeny v objednacím listu, který dostanete při objednání na pobyt na lůžku.
Nezapomeňte prosím vzít s sebou chronicky užívané léky.
Pokud jste objednáni k operaci, je součástí objednacího dokumentu i žádost Vašemu praktickému lékaři o předoperační vyšetření a souhlas s operací.
Je-li plánována operace v celkové anestézii, je nutnou součásti zprávy praktického lékaře i výslovný souhlas s celkovou anestézií.

Návštěvy u pacientů jsou denně v době denního provozu zdravotnického pracoviště: 14.00–18.00.

Oční oddělení se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 3 (ambulance v přízemí, lůžkové oddělení v 1. patře).

Areál Nemocnice na Bulovce