Odbor centrálního nákupu

Fakultní nemocnice Bulovka postupuje při vyhlašování a realizaci veřejných zakázek (VZ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění.

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jsou od 1. 7. 2016 všechny smlouvy převyšující částku 50 tis. Kč zveřejňované v registru smluv (smlouvy uzavřené před uvedeným datem lze nalézt v odkazu archiv smluv).

Profil zadavatele Fakultní nemocnice Bulovka:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Bulovka

Profil elektronického nástroje na e-tržišti Tendermarket:
https://www.tendermarket.cz/Z00000418.profil

Profil elektronických aukcí:
 

 

Poznámka : Od 1. 7. 2012 jsou veřejné zakázky uveřejňovány prostřednictvím elektronického nástroje, veřejné zakázky zadané před uvedeným datem lze nalézt v odkazu archiv VZ.