Oddělení bezpečnosti a ochrany osob

  • Oddělení zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti vyplývající z obecně závazných předpisů v platném znění pro danou oblast v FNB
  • pod OBOS patří ostraha areálu, automatický závorový systém, parkování aj. bezpečnostní služby
  • zajišťuje bezpečnostní školení ve FNB
  • komunikuje na venek s bezpečnostními složkami zejména Policie ČR, Městská policie ČR aj.

zastupující vedoucí ostrahy FNB

Jaroslav Kopecký

+420 26608 2484 jaroslav.kopecky@bulovka.cz