Oddělení bezpečnosti a ochrany osob

Oddělení bezpečnosti a ochrany osob tvoří:

   - Referát ostrahy

   - Referát technického zabezpečení

   - Referát dohledového centra

 

  • zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti vyplývající z obecně závazných předpisů v platném znění pro danou oblast v FNB
  • pod OBOS patří ostraha areálu, automatický závorový systém, parkování aj. bezpečnostní služby
  • zajišťuje bezpečnostní školení ve FNB
  • komunikuje na venek s bezpečnostními složkami zejména Policie ČR, Městská policie ČR aj.

Vedoucí Oddělení bezpečnosti a ochrany osob

Bc. Michal Pulchart

+420 26608 4288 +420 739 007 997 michal.pulchart@bulovka.cz

Vedoucí Referátu ostrahy

Bc. Gabriela Hájková

+420 26608 4288, 6599 +420 731 233 363 gabriela.hajkova@bulovka.cz

Vedoucí Referátu technického zabezpečení

Bc. Nikola Daskalov

+420 26608 2112 nikola.daskalov@bulovka.cz