Oddělení dětské chirurgie a traumatologie

Oddělení dětské chirurgie zahájilo provizorní provoz 4. července 1957 a provoz definitivní byl zahájen v srpnu 1959 na adaptovaném 1. patře chirurgického pavilónu. Původních 50 lůžek bylo v posledních letech sníženo na 20 a podle potřeb současného stavu restrukturalizováno na lůžka JIP, běžná chirurgická lůžka a lůžka na pokojích dětských pacientů spolu s matkami.

Oddělení se zabývá chirurgií dětského věku od 0 do 18 let. V rámci přirozeného spádu nemocnice pečuje o chirurgicky nemocné děti z obvodů Prahy 7, 8 a 9 a z přilehlých mimopražských okresů. Provádí superkonziliární službu pro chirurgická oddělení v Brandýse nad Labem, Mladé Boleslavi, Neratovicích a Mělníce. Ve vybraných okruzích pečuje o děti z celých Čech. Úzce spolupracuje s klinikami a odděleními FN Bulovka zabývajícími se medicínou dětského věku (ARO, gynekologie a porodnice, infekce, oční, ORL, ortopedie, pediatrie, plastická chirurgie, radiologie, rehabilitace).

Hlavní náplní odborné činnosti oddělení je břišní chirurgie, traumatologie, urologie, proktologie, novorozenecká chirurgie, popáleninová medicína u dětí do 3 let, plastická chirurgie dětského věku ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie.

Na oddělení dětské chirurgie probíhá postgraduální výuka lékařů před atestací. Lékaři oddělení se aktivně zúčastňují republikových i mezinárodních sjezdů týkajících se problematiky dětské chirurgie a jejích specializací. Oddělení dětské chirurgie též slouží jako školící stanice pro některé střední a vyšší zdravotní školy.

Oddělení dětské chirurgie má vyčleněn 1 operační sál v rámci operačního traktu chirurgické kliniky. V době pohotovostní služby využívá operační trakt dle momentální situace v součinnosti s chirurgickou klinikou.

Objednávání:
Do specializovaných ambulancí jsou nemocní přijímáni po předchozím objednání!
Objednání osobně nebo telefonicky v kanceláři ambulance na čísle 26608 2558 mezi 8.- 9. hod dopoledne každý všední den.

Ambulantní část oddělení disponuje 4 nezávislými vyšetřovnami, sádrovnou a zákrokovým operačním sálem.

Všeobecná ambulance:
Pondělí- pátek : 9:00- 12:00 hod.
Sobota, neděle: 11:00- 12:00 hod. (pouze objednané kontroly)
Pohotovostní služba je zajištěna každý den 24 hodin.

Traumatologická ambulance (MUDr. Michaljanič Tomáš):
Úterý, čtvrtek: 9:00- 12:00 hod.

Proktologická ambulance (MUDr. Beranová Alice):
Středa: 09:00- 12:00 hod.

Ambulance prim. MUDr. Harvánka:
Čtvrtek: 14:00- 15:00 hod.

Laser:
Pondělí- čtvrtek: 13:30-17:00 hod.
Pátek: 9:00- 12:00 hod.

Úrazové pojištění:
Čtvrtek: 12:00- 13:00 hod.

Sekretariát- úřední hodiny:
Pondělí, středa: 13- 15 hod.
Pátek: 8- 15 hod.

Hygienická přestávka: od 12.00 – 12.30 hod.

Jednotka intenzívní péče
Disponuje 4 lůžky. Je zde poskytována péče nemocným dětem po operacích a po těžších poraněních vč. sdružených poranění a polytraumat.

Standardní lůžková stanice
Disponuje celkem 16 lůžky. V této části je poskytována léčebně preventivní péče pacientům s běžnými chirurgickými onemocněními a poraněními.
Pokoje jsou rozděleny podle potřeb péče o nemocné děti dle následujícího schématu:

  • 1 pokoj dětí školního věku – dívek
  • 1 pokoj dětí školního věku – chlapců
  • 4 pokoje matek s dětmi (2+2)
  • 2 nadstandardní pokoje

Provozní schéma oddělení:

Čas Úkony
7:00 – 8:00 ranní hygiena, vizita, snídaně
8:00 – 13:00 operační program, ambulance, předškolní a školní výuka, oběd
13:00 – 14:30 polední klid nemocných, odpolední vizita
15:00 – 20:00 pohotovostní režim (péče o akutní ambulantní pacienty, operace akutních stavů), některé plánované léčebné úkony u hospitalizovaných pacientů, svačina, večeře.
20:00 – 7:00 pohotovostní režim, noční klid pacientů

 

Návštěvní doba:
Pondělí – pátek: 14:30- 17:30
sobota, neděle, svátky: 13:00- 20:00

Ve výjimečných případech lze realizovat návštěvu mimo tuto dobu, vždy však po domluvě s ošetřujícím lékařem. Doporučujeme menší počet návštěvníků (max. 2), neboť rozsáhlejší návštěvy spíše nemocné dítě zatíží a navíc ruší pacienty ostatní. Kromě toho jsou prostorové disposice oddělení omezené. Výše uvedenou návštěvní dobu laskavě využívejte racionálně (umožňuje to vystřídání několika členů rodiny) a mějte na paměti, že zejména pacienti čerstvě po operacích či úrazech potřebují především odpočívat.
Přinášení jakéhokoliv jídla či pamlsků hospitalizovaným dětem hrozí porušením léčebného režimu. Z nápojů je možné dítěti přinést neslazenou minerálku či neperlivou stolní vodu. Jiné nápoje též mohou narušit dietu.

Informace o stavu nemocných:
Před každým pokojem na lůžkové stanici je umístěna tabulka, na které se dočtete, kdo je ošetřujícím lékařem na daném pokoji a na jakém telefonním čísle jej naleznete. Vzhledem k obvyklému provozu oddělení je vhodné informovat se o zdravotním stavu Vašeho dítěte v době od 14:30 do 15:00, kdy se ošetřující lékaři zpravidla věnují administrativní činnosti. Mějte přitom prosím na zřeteli, že tato doba není pevně stanovena a ošetřující lékař Vašeho dítěte může operovat nebo pracovat na ambulanci. Po většinu návštěvní doby probíhá již pohotovostní služba a lékaři se během této doby starají o akutní případy. Proto Vám nemohou často podat informaci ihned. Telefonické informace nejsou z právního hlediska vhodné. Lze jich využít jen po předchozí ústní domluvě s ošetřujícím lékařem. O propuštění dítěte budete informováni v předstihu. V určený den je účelné se informovat na pracovně sester, kdy Vám sestra propuštění dítěte potvrdí, o jeho zdravotním stavu Vám však informaci podat nesmí.

Oddělení dětské chirurgie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 5, v 1. patře.

Areál Nemocnice na Bulovce