Oddělení ekologie a vodního hospodářství

Oddělení ekologie a vodního hospodářství zajišťuje:

  • dodržování platné legislativy v oblasti ekologie,
  • hospodaření s pitnou vodou a odpadními vodami,
  • svoz a následné odstranění komunálních a nebezpečných odpadů.

Oddělení ekologie a vodního hospodářství se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 2.

Areál Nemocnice na Bulovce