Oddělení funkční diagnostiky a Centrum preventivní péče

Ordinační hodiny: pondělí – pátek od 7.00 hodin do 15.30 hodin
Pacienti se musí předem objednat osobně nebo telefonicky.

sekretariát oddělení: tel. 266082564

kardiologická ambulance: tel. 266082567
angiologická ambulance: tel. 266082565
interní ambulance: tel. 266082562
ambulance preventivní péče: tel. 266084229

Provádíme odborná klinická vyšetření.

Přístrojová vyšetření:

 • EKG
 • Echokardiografie včetně dobutaminového zátěžového testu
 • Jícnová echokardiografie včetně zátěžových testů
 • Ergometrie na rotopedu nebo chodítku
 • Test na nakloněné rovině
 • 24 hodinové a 48 hodinové monitorování EKG
 • 24 hodinové monitorování krevního tlaku
 • Spirometrie

Provádíme odborná klinická vyšetření a dispenzarizaci angiologických pacientů.

Přístrojová vyšetření:

 • Ultrazvuková vyšetření cév včetně duplexního vyšetření
 • Dopplerovské vyšetření cév
 • Pletysmografie
 • Kapilaroskopie včetně zátěžové farmakologické kapilaroskopie
 • Chladové zátěžové testy přístrojem laser doppler
 • Mapování laser kamerou včetně zátěžového chladového testu

Provádíme odborná klinická vyšetření včetně vyšetření zaměřených na prevenci chorob onkologických, kardiovaskulárních, metabolických, pohybového aparátu.

Provádíme kompletní předoperační vyšetření.

Pro zájemce provádíme povinné preventivní prohlídky v rozsahu, který je vyžadován pro výkon některých zaměstnání a činností.
Tyto prohlídky si většinou hradí zájemce sám.

Provádíme komplexní pracovně lékařské vyšetření

 • nástupní, periodické, výstupní i mimořádné lékařské prohlídky prováděné praktickým lékařem nebo internistou
 • vystavení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci
 • odborná vyšetření pro potřebu pracovního lékařství

Oddělení funkční diagnostiky a Centrum preventivní péče se v areálu nemocnice nachází v přízemí budovy číslo 1.

Areál Nemocnice na Bulovce