Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace

Oddělení léčebné rehabilitace FN Bulovka poskytuje komplexní rehabilitační péči pro pacienty ambulantní a pacienty hospitalizované na odděleních a klinikách FN Bulovka.

Provádíme kontinuální rehabilitaci v interních i chirurgických oborech. Zajišťujeme léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii, vodoléčebné procedury, cvičení v bazénu, EMG vyšetření,selektivní stimulaci u periferních paréz. Komerčně provádíme akupunkturu, kineziotaping, masáže a saunu.

Na oddělení pracují lékaři s atestací v RFM , neurologii a ortopedii, fyzioterapeuté, ergoterapeut, klinický logoped a masér.
V rámci vzdělávání provádíme doškolování praktických lékařů a souvislé praxe studentů fyzioterapie a ergoterapie.

Objednání:
S doporučením od odborného nebo praktického lékaře se můžete objednat osobně na ambulanci nebo telefonicky na tel. 26608 2105, 26608 2120
pondělí až čtvrtek 7.00 -15.00 hod, pátek 7.00 – 14.00 hod.

Co potřebujete k prvnímu vyšetření:
doporučení odborného nebo praktického lékaře, občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny

Ordinační hodiny rehabilitačního lékaře:
pondělí – čtvrtek 7.30 – 12.00 13.00 -15.00
pátek 7.30 – 12.00

prim. MUDr. Hana Šťastná
MUDr. Karel Fojtík
MUDr. Anna Mášová
MUDr. Zdeněk Koutný

EMG
úterý a čtvrtek 7.45 – 10.00
MUDr. Karel Fojtík

Bc. Pavla Urychová

Cílem ergoterapie je dosažení co nejvyšší možné soběstačnosti pacienta a zvýšení jeho nezávislosti. Snaží se o to prostřednictvím nácviku běžných denních činností (oblékání, jedení, osobní hygiena…), tréninkem kognitivních funkcí nebo výběrem vhodných kompenzačních pomůcek.

Ambulantní ergoterapie se zaměřuje zejména na rehabilitaci ruky, obnovu její plné funkce a znovunavrácení úchopových vlastností. Nejčastěji řeší stavy po úrazech, poranění šlach, řezných ránách, operacích karpálního tunelu nebo stavy po cévních mozkových příhodách.

Ergoterapie prováděná v rámci lůžkové péče se zaměřuje zejména na nácvik běžných denních činností v reálných situacích a trénink kognitivních funkcí.

Nedílnou součástí ergoterapie je poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek (vozíků, chodítek, vybavení koupelny, toalety…) a pomoc při jejich výběru a získání.

PhDr. Marcela Kottnauer Trávníčková

Objednání:
S doporučením od odborného nebo praktického lékaře se můžete objednat telefonicky na tel.: 607 765 342
266 082 104 pondělí – úterý 7.30 – 15.00

Ambulance klinické logopedie FN Bulovka poskytuje v současné době především akutní i následnou péči o pacienty s poruchami komunikace. Konziliární formou provádíme diagnostiku i terapii u hospitalizovaných pacientů na jednotlivých lůžkových odděleních. Následná péče je poskytována ambulantní formou, kdy klienti docházejí do ambulance klinického logopeda po předchozím telefonickém objednání.

Ordinace klinické logopedie nabízí všechny standardní diagnostické a terapeutické činnosti, jako jsou například:

  • diagnostika a terapie pacientů po CMP, úrazech mozku, mozkových expanzí, zánětlivých onemocnění CNS, mozkových atrofií a intoxikací mozku  i nespecifické poruchy komunikace u neurologických a onkologicky nemocných pacientů včetně poruch polykání
  • podpůrné stimulační psychoterapeutické techniky, aplikace orofaciálních technik, bazální stimulace

Ambulance úzce spolupracuje s neurologií, rehabilitací, foniatrií, onkologií, interními obory, geriatrií i psychiatrií.

Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace se v areálu nemocnice nachází v p budově číslo 9.

Areál Nemocnice na Bulovce