Oddělení klinické biochemie a imunologie

OKBI provádí biochemická a imunologická vyšetření jak pro lůžkové a ambulantní provozy nemocnice, tak i pro zdravotnická zařízení mimo areál nemocnice.

Laboratoř klinické biochemie provádí rutinní i urgentní vyšetření základních biochemických parametrů a acidobazické rovnováhy, chemické a morfologické vyšetření moče a další vyšetření včetně kardiálních markerů a stanovení vybraných lékových hladin. V běžném pracovním režimu provádí laboratoř vyšetření hormonů, tumorových markerů a markerů hepatitid.

Imunologická laboratoř provádí vyšetření humorální a buněčné imunity, vyšetření autoprotilátek, laboratorní alergologická vyšetření a elektroforetická vyšetření séra a moče včetně diagnostiky monoklonálních gamapatií.

Součástí OKBI je odběrové centrum – Centrální odběrové místo, které je umístěno v pavilonu č. 2. Provozní doba pro odběry pacientů Fakultní nemocnice Bulovka i extramurálních pacientů je v pracovních dnech od 6:30 do 11:30 hodin. Odběry jsou prováděny na základě požadavkových listů ordinujícího lékaře nebo na vlastní žádost pacienta.

Laboratoř je držitelem Osvědčení o Auditu II NASKL pro odbornosti 801 a 813.

Podrobnější informace o oddělení viz laboratorní příručka.

Oddělení klinické biochemie a imunologie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 8.

Areál Nemocnice na Bulovce