Oddělení klinické farmacie

Poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným a ambulantním pacientům koresponduje s trendy, které kladou stále větší důraz na účelnost a bezpečnost podávané farmakoterapie. Účelem klinickofarmaceutické péče je mimo jiné preventovat výskyt nežádoucích účinků v souvislosti s podávanou farmakoterapií a minimalizovat dopady nežádoucích účinků léčiv na pacienta. Na základě systematického hodnocení medikací pacientů jsou diagnostikovány a řešeny farmakoterapeutické komplikace, lékové interakce, nežádoucí účinky, dávkování léčiv při renální a hepatální insuficienci, u dialyzovaných pacientů atd.

Poskytování klinickofarmaceutické péče je založeno především na aktivním systematickém odhalování rizik a lékových problémů v medikacích pacientů. Oddělení klinické farmacie splňuje požadavky doporučené Českou odbornou společnosti klinické farmacie ČLS JEP a patří mezi oddělení klinické farmacie vyššího typu.

Oddělení klinické farmacie je Akreditované pracoviště II. typu v oboru Klinická farmacie pro specializační přípravu.

Oddělení klinické farmacie poskytuje systematickou klinickofarmaceutickou péči pro cca 400 lůžek akutní standardní péče následujících oddělení a klinik nemocnice

 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • Dermatovenorologická klinika
 • Chirurgická klinika
 • Interní oddělení
 • Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí
 • Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
 • Neurologické oddělení
 • Ortopedická klinika
 • Urologické oddělení
 • Ústav radiační onkologie

Pro další lůžka nemocnice je zajištěna konziliární forma péče.

Personální obsazení tohoto oddělení je 5,0 úvazku

PharmDr. Jana Gregorová
Telefon: 266084104, zrychlená volba 6557; jana.gregorova@bulovka.cz

PharmDr. Simona Katrnošková
Telefon: 266084107, zrychlená volba 6184; simona.katrnoskova@bulovka.cz

PharmDr. Judita Kudělová
Telefon: 266084107, zrychlená volba 6325; judita.kudelova@bulovka.cz

Mgr. Michaela Šlesingerová
Telefon: 266084107, zrychlená volba 6928; michaela.slesingerova@bulovka.cz

PharmDr. Kateřina Žáková

Telefon: 266084107, zrychlená volba: 6717; katerina.zakova@bulovka.cz

PharmDr. Lukáš Bauer
Telefon: 266 084 107, zrychlená volba: 6784; lukas.bauer@bulovka.cz

Dlouhodobé stáže:

PharmDr. Jan Cihlo, Ph.D.
Mgr. Anna Giannitsi
Mgr. Klára Pousková

Oddělení klinické farmacie:

 • spolupracuje s Oddělením klinické biochemie a imunologie na úpravě dávkování vybraných léčiv na základě stanovených plazmatických hladin a v kontextu farmakokinetických parametrů pacienta
 • spolupracuje s Oddělením mikrobiologie na úpravě dávkovacích režimů antibiotik
 • pracuje na revizi a optimalizaci farmakoterapeutických doporučených postupů a standardů lůžkových oddělení
 • podílí se na optimalizaci postupů souvisejících s bezpečným podáváním a užíváním léčiv na lůžkových odděleních
 • podílí se na aktivní farmakovigilační činnosti
 • podílí se na edukaci pacientů lůžkových oddělení v oblasti farmakoterapie, se zaměřením na pacienty s rizikovými lékovými anamnézami.

Oddělení klinické farmacie ke své práci používá informační systém ClinicPharm.Informační systém ClinicPharm

 

 

 

 

Oddělení klinické farmacie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 16.

Areál Nemocnice na Bulovce