Oddělení klinické hematologie a transfuze

výpis běžné činnosti:

Hematologická laboratoř provádí analýzu krevního obrazu ( 25 parametrů), včetně kvantitativního a kvalitativního mikroskopického hodnocení krevních nátěrů, včetně aspirátů kostní dřeně. Provádí základní a speciální hemokoagulační vyšetření k detekci krvácivých a trombofilních stavů, monitorování antitrombotické léčby. Provádí speciální vyšetření cytochemická.

Transfuzní část oddělení má statut krevní banky. Nakupuje transfuzní přípravky pro potřeby klinických oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, provádí předtransfuzní vyšetření, provádí i specializovaná imunohematologická vyšetření – identifikace a titrace antierytrocytárních protilátek, typizace erytrocytárních antigenů. Provádí autotransfuzní odběry ve formě plné krve pro pacienty chirurgických oborů Fakultní nemocnice Bulovka.

Hematologická ambulance pro dospělé pacienty s krevními chorobami poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro nemocné krevními chorobami s výjimkou pacientů vyžadujících vysocedávkovanou chemoterapii a pobyt na specializovaném hematologickém lůžkovém oddělení. Provádí konsiliární službu v oboru hematologie a transfuzní lékařství. Spolupracuje s hematologickými pracovišti s lůžkovým fondem.

laboratorní příručka
osvědčení o splnění podmínek auditu
osvědčení o splnění podmínek auditu II
osvědčení – registr klinických laboratoří
osvědčení – registr klinických laboratoří II
osvědčení – transfuzní služby
osvědčení – transfuzní služby II

Ordinační hodiny:

Pondělí – čtvrtek 7,30 – 11,30 a 13,30 -14,30 hodin
Pátek 7,30 – 11,30 hodin

Pátek 8,00 – 12,00 autotransfuze (po předchozím objednání operatérem)

Odběry krve: Pondělí – čtvrtek 7,30 – 9,30 hodin

K hematologickému vyšetření je nutno se objednat, nejlépe v časovém úseku od 13 – 14-30 hodin, tel.: 266 082 403

Příprava na vyšetření:

Součástí vyšetření je odběr vzorku krve. K odběru krve není třeba být nalačno. Je možná lehká netučná snídaně, tekutiny- nesladký čaj, voda. Vzít ranní dávku léků!

Nezapomeňte:

a) doporučení odesílajícího lékaře obsahující diagnostický souhrn, hodnoty kompletního krevního obrazu, příp. nálezy z provedených biochemických či rtg vyšetření, soupis medikace
b) občanský průkaz
c) průkazka zdravotní pojišťovny

Oddělení klinické hematologie a transfuze se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 8.

Areál Nemocnice na Bulovce