Oddělení klinické mikrobiologie

výpis běžné činnosti:

Oddělení poskytuje laboratorní servis klinickým pracovištím. Provádí přímý průkaz původců bakteriálních, parazitárních, mykotických a mykobakteriálních onemocnění. Připravuje podklady pro cílenou a racionální antibakteriální terapii. Kromě standartních kultivačních metod jsou využívány moderní diagnostické postupy genetických sond, automatizované kultivační systémy a rychlý průkaz antigenů. Sérologická laboratoř nabízí nepřímý serologický průkaz protilátek při infekčních chorobách a komplikacích. Oddělení nabízí přípravu perorálních a parenterálních autovakcín. Náplní antibiotického střediska je konzultační činnost v oblasti antibioterapie a sledování stavu rezistence mikroorganismů k chemoterapeutikům na jednotlivých oddělení nemocnice. V rámci vědecké činnosti oddělení spolupracuje na řadě studií, především v oblasti testování citlivosti mikroorganismů na nová antibiotika.

Oddělení klinické mikrobiologie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 8.

Areál Nemocnice na Bulovce