Oddělení léčby bolesti

vedoucí lékař: MUDr. Irena Pechanová
vedoucí sestra: paní Jana Uhlířová

kontakt:

tel.č.: 266082242

ordinační hodiny:

pondělí – čtvrtek 08.15–⁠12.00
13.00–⁠14.30
pátek 08.15–⁠12.00

 

Návštěva ordinace po předchozím objednání.

Podmínkou přijetí do péče je doporučení ošetřujícího lékaře, pacienti budou objednáni, bez doporučení jsou přijímáni onkologičtí pacienti, dle možností budou vyšetřeni ihned, k vyšetření pouze zpráva z vyšetření nebo hospitalizace.

ambulantní pacienti – indikace:

péče o pacienty s chronickou bolestí (algické stavy trvající cca 2 měsíce a déle) bez odezvy na dosavadní analgetickou terapii, zejm:

 • kloubní syndromy, coxarthrózy a gonarthrózy na konzervativní terapii i před výkonem
 • chronické vertebrogenní syndromy zejména s kořenovými projevy
 • regionální dystrofické syndromy
 • poúrazové syndromy a fantómové bolesti
 • polyneuropatické syndromy u diabetiků a pacientů po chemoterapii
 • migrenosní bolesti hlavy
 • psychosomatické syndromy a bolesti nejasné etiologie
 • neuralgie
 • pacienti s herpes zooster i s krátkou anamnézou
 • pacienti s onkologickou bolestí, příp. onkologickou diagnózou již na počátku onemocnění
 • pacienti před závažnějšími operačními výkony – předoperační až pooperační péče
 • psychoterapie včetně péče o rodinné příslušníky

Nabízíme spolupráci domácím hospicovým sdružením.

O pacienty je připraven se postarat tým lékařek a zkušených zdravotních sester včetně psycholožky.

placené služby:

Rebox 50 Kč za jedno ošetření
Vakuterapie – baňky 80 Kč za jedno ošetření
akupunktura 290 Kč (první návštěva)
170 Kč (druhá a další návštěva)

Oddělení léčby bolesti se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 9.

Areál Nemocnice na Bulovce