Oddělení správy budov

Oddělení správy budov se stará o provoz, údržbu a správu objektů v areálu FN Bulovka. Organizačně je začleněno do úseku PTN. Dělí se na tři referáty: energetiky a údržby, měření a regulace a referát klimatizací a medicinálních plynů.

Požadavky oddělení na servis řeší buď interní zaměstnanci v rámci své profese a pracovní náplně nebo externí odborné firmy. Ve své činnosti spolupracuje s ostatními odděleními provozně-technického úseku, ekonomického úseku a staničními a vrchními sestrami jednotlivých oddělení FN Bulovka.

Oddělení správy budov se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 2.

Areál Nemocnice na Bulovce