Oddělení správy budov

Oddělení správy budov se stará o provoz, údržbu a správu objektů v areálu FN Bulovka. Organizačně je začleněno do úseku PTN. Dělí se na tři referáty: energetiky a údržby, měření a regulace a referát klimatizací a medicinálních plynů.

Požadavky oddělení na servis řeší buď interní zaměstnanci v rámci své profese a pracovní náplně nebo externí odborné firmy. Ve své činnosti spolupracuje s ostatními odděleními provozně-technického úseku, ekonomického úseku a staničními a vrchními sestrami jednotlivých oddělení FN Bulovka.

Vedoucí

Ing. Miroslav Václavek

+420 26608 2605 miroslav.vaclavek@bulovka.cz

Zástupce vedoucího oddělení

František Havlíček

+420 26608 2941 frantisek.havlicek@bulovka.cz