Oddělení zdravotních pojišťoven

Výpis běžné činnosti:

Zpracování dat lečebné péče a vyúčtování zdravotním pojišťovnám a ostatním plátcům

Výpis specifických činností:

Zajišťuje kontakt se všemi zdravotními pojišťovnami, uzavírá smlouvy, provádí aktualizaci nasmlouvaných výkonů, seznamuje s novou metodikou VZP, vystavené faktury předává jednotlivým ZP, zpracovává zúčtovací zprávy, účtuje fakturovanou zdravotní péči.

Zpracovává různé informace o provozu nemocnice, pro ÚZIS, MZ a ředitelství Fakultní nemocnice Bulovka.

Oddělení zdravotních pojišťoven se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 20.

Areál Nemocnice na Bulovce