Oddělení zdravotnické techniky

Oddělení zdravotnické techniky zabezpečuje komplexní péči o zdravotnickou techniku užívanou ve Fakultní nemocnice Bulovka, a to zejména v oblastech:

  • nákup zdravotnických prostředků neinvestičního charakteru,
  • nákup spotřebního materiálu zdravotnického charakteru a nákup náhradních dílů pro přístroje zdravotnické a laboratorní techniky,
  • vytváření technických specifikací k investičním nákupům v rámci zdravotnických přístrojů,
  • servis zdravotnické a laboratorní techniky,
  • kontroly elektrické bezpečnosti, prověřování přístrojů a provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol zdravotnické techniky,
  • v oblasti metrologie zabezpečení pravidelných kalibrací a ověřování měřidel,
  • organizace plnění  platné legislativy v souvislosti se zdravotnickými prostředky.

Oddělení zdravotnické techniky se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 2.

Areál Nemocnice na Bulovce