Ortopedická klinika

Vážení pacienti, vážené dámy a pánové!

Otevřeli jste stránky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, jednoho z největších medicínských oborů, který poskytuje léčebnou a preventivní péči pacientům všech věkových skupin. Kombinací akutní úrazové péče, akutní ortopedické péče i elektivní ortopedickém operativy se Vám dostává rozsáhlá oblast konzervativních i operačních výkonů zahrnujících jak vlastní pohybové ústrojí, tak i různě velké části příbuzných oborů, jako jsou neurochirurgie, plastická chirurgie, cévní chirurgie, revmatologie, onkologie, pediatrie a vůbec vše, co souvisí s pohybovým ústrojím. Jsme oborem, ve kterém se setkávají manuální dovednosti s estetickým cítěním, fyzická síla s jemností a tvůrčí fantazií víc než v jakémkoliv z jiných medicínských specializacích. Ortopedi mají stejný cíl jako lékaři dalších oborů– buď úplné vyléčení pacienta nebo podstatné zlepšení jeho zdravotního stavu. Základní vlastností živých organismů je pohyb a k dosažení této základní životní funkce je podřízena téměř škála operačních výkonů, počínaje dětskými operacemi přes traumatologickou operativu až po náhradu vláhonosných kloubů a operační výkony na páteři. Zvláštní skupinou pacientů jsou naši starší spoluobčané, kteří potřebují nejen život zachraňující traumatologickou péči, ale i zajištění sociálního zázemí.

S doporučením od obvodního ortopeda se můžete objednat:

 • osobně v kartotéce
 • na telefonním čísle 26608 2984 (v čase 7.00–14.30 hod.)
 • přes e-mailovou adresu: ort-kartot@bulovka.cz
 • Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

  Přednosta

  Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
  telefon: +420 26608 2828, 2876
  email: jiri.chomiak@bulovka.cz

 • MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.

  Primář

  MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.
  telefon: +420 26608 2838
  email: radovan.kubes@bulovka.cz

 • Bc. Jana Maláková

  Vrchní sestra

  Bc. Jana Maláková
  telefon: +420 26608 2831
  email: jana.malakova@bulovka.cz

 • image1

  Sekretariát

  Lucie Frűhbauerová, Blanka Jirošová, Dana Havrdová
  telefon: +420 26608 2829, 2876, 2844
  email: ort@bulovka.cz

Jak se na vyšetření objednat:

S doporučením od obvodního ortopeda se můžete objednat:

 • osobně v kartotéce
 • na telefonním čísle 26608 2984 (v čase 7.00–14.30 hod.)
 • přes e-mailovou adresu: ort-kartot@bulovka.cz

Výpis běžné činnosti:

Diagnostická, operační a konzervativní terapie chorob, vad a úrazů pohybového aparátu

Výpis specifických činností:

Dětská ortopedie, spondylochirurgie, alloplastiky, sportovní traumatologie, onkologická ortopedie, všeobecná ortopedie, septická ortopedie, protetika a traumatologie pohybového aparátu.

Jak se na vyšetření objednat:

S doporučením od obvodního ortopeda se můžete objednat:

 • osobně v kartotéce
 • na telefonním čísle 26608 2984 (v čase 7.00–14.30 hod.)
 • přes e-mailovou adresu: ort-kartot@bulovka.cz

Na sonografii dětských kyčlí
se musíte s děťátkem objednat ve výše uvedeném kontaktu.

Co je nutné k prvnímu vyšetření:

Doporučení od obvodního ortopeda (rtg snímky), potřebnou zdravotnickou dokumentaci, občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny.

Ordinační hodiny:

Úrazová ambulance – 24 hodin denně pro akutní ortopedické stavy a úrazy pohybového aparátu

Chronické ambulance – Po–Čt 9.00–12.30 a 13.00–15.00; Pátek 9.00–12.30
Dětská ambulance – Po–Pá  9.00–12.00
Sono dětských kyčlí – Po–Pá 9.00–11.30

Spondylochirurgie – Út 9.00–12.30
Endoprotetika – Po 9.00–13.00; St  9.00–12.30 a 13.00–15.00
Kostní onkologie – Čt 9.00–12.30 a 13.00–15.00
Septická ortopedie – Út 13.00–15.00; Pá 9.00–12.30
Sportovní traumatologie – Út  9.00–12.30; Čt  9.00–12.30

V období prázdnin a vánočních svátků je doba ambulancí upravena!

Návštěvní dny a hodiny:

Po– Pá – 15.00–17.30 hod.
So, Ne, svátky: 13.00– 17.30 hod.

Věci které je potřeba vzít sebou k hospitalizaci:

Dle doporučení na zvacím dopisu

Hygienické potřeby, domácí obuv, župan, pyžamo vezměte prosím s sebou.
Doporučujeme vzít s sebou speciální léky na první dny hospitalizace.

Pokud se nemůžete dostavit včas nebo vůbec, omluvte se prosím předem na tel. č. 26608 2937 nebo 26608 2984 nebo emailem: ort-kartot@bulovka.cz

Jak se na hospitalizaci připravit:

Dle doporučení na zvacím dopisu.

Při zachování zásady všeobecné dostupnosti a stejné odborné úrovně léčení nabízíme pacientům možnost zajistit si za příplatek pobyt na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji – což zahrnuje:

 • pokoj je vybaven TV a lednicí, samostatnou koupelnou se sprchovým koutem a WC, pevným internetovým připojením;
 • pacient má možnost volby operatéra, který jej bude denně kontrolovat mimo běžné lékařské vizity;
 • možnost přijetí matky s dítětem nad 6 let.

FIFA Medical Centre of Excellence na Ortopedické klinice IPVZ a 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka.

V roce 2010 byl Ortopedické klinice 1. LF UK a FN Bulovka ve spolupráci s Katedrou tělovýchovného lékařství a Kardiologií II. Interní kliniky a Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK přiznán statut FIFA Medical Centre of Excellence.FIFA Medical Centre of Excellence

Ortopedická klinika se tak stala v pořadí 18. centrem na světě (první v bývalé východní Evropě) z celkového dosavadního počtu dvaatřiceti center. Jedná se o neziskovou organizaci, jejíž chod po stránce zajištění zdravotní péče je zajištěn z prostředků všeobecného zdravotního pojištění hráčů. Další činnosti budou potom realizovány s podporou firemních partnerů a sponzorů.

Cíle FIFA Medical Centre of Excellence jsou následující:

prevence zranění, zlepšení fyzického a mentálního zdraví a celkové pohody fotbalistů.

Tyto cíle v sobě zahrnují čtyři části:

 1. Zdravotní péči
 2. Prevenci úrazů
 3. Pedagogickou činnost
 4. Vědeckou činnost

Tyto cíle zahrnují následující úkoly:

 1. Poskytování medicínské péče fotbalistům na všech úrovních, bez rozdílu věku a pohlaví na základě nejvyšších dosažených poznatků a technických vymožeností. Tato péče zahrnuje: A) testování obecné tělesné a kardiovaskulární kondice hráčů, B) Moderní diagnostiku problémů pohybového ústrojí, C) nechirurgické léčení akutních i chronických problémů spojených s fotbalem, D) chirurgické léčení akutních i chronických problémů spojených s fotbalem, E) doléčení (rehabilitace) po zraněních na nejvyšší úrovni. Od počátku působení centra již probíhá léčení fotbalistů všech věkových kategorií a úrovní. Registrovaní hráči se objednávají k vyšetření a léčení přímo telefonicky přes kartotéku ortopedické kliniky (tel.266082984) a jsou přiděleni specialistům v sportovní traumatologii a ortopedii. Vyšetření a léčení je hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění.
 1. Prevence úrazů ve fotbale a zavádění nových poznatků a výzkumu a vývoje v rámci strategie FIFA.  Postupně se rozšiřuje mezinárodně přijatý program rozcvičení FIFA 11+ na všech úrovních fotbalu v ČR. Při spolupráci s Fotbalovou asociací ČR (FAČR) jsou postupně proškolováni trenéři především v nižších soutěžích. Tento program byl zařazen i do kurzů profesionálních trenérů fotbalu, kde už počáteční školení proběhla. Program byl v plném znění umístěn na internetové stránky FAČR a byl publikován v časopise Fotbal a trenér (4/2014).V centru jsou zdarma k dispozici výukové materiály k programu – plakáty, brožury a DVD. Centrum se v sezónách 2012/2013 a 2013/2014 zapojilo do prestižní studie sledování incidence úrazů u fotbalistů ve věku 7-12 let. Tato studie proběhla pouze ve Švýcarsku (sídlo FIFA) a v České republice. Na základě výsledků jsme se potom podíleli na vytvoření preventivního programu rozcvičení s názvem „FIFA 11+děti“, který je nyní v sezóně 2013/2014 testován ve dvou fotbalových velmocech: Německu a Nizozemsku a dále ve Švýcarsku a České Republice. Naše centrum organizuje tuto studii v České republice společně s FAČR.
 1. Pedagogická činnost se zaměřuje jak na odborná sdělení na mezinárodní úrovni a jednak na vystoupení v rámci školení lékařů národních týmu a ligových týmů. V rámci prevence negativních vlivů ve fotbale budou pořádány kurzy antidopingové strategie FIFA, které budou určeny vybraným trenérům a lékařům fotbalových klubů. Jsou naplánovány kurzy a přednášky pro týmové lékaře a trenéry o incidenci a prevenci úrazů ve fotbale na základě nejnovějších poznatků. Tyto kurzy budou přístupné lékařům a trenérům všech úrovní fotbalu.
 1. Vědecká činnost. Centrum se zapojilo do vědeckých studií na poli fotbalové medicíny.  Nosným tématem je především mládežnický a dětský fotbal. FIFA v roce 2014 schválila multicentrickou studii o juvenilní osteochondrosis dissecans kolenního kloubu, která bude probíhat pod vedením Pražského centra. V rámci spolupráce s dalšími centry po celém světě se podílíme na sledování infekčních komplikací po plastice předního zkříženého vazu a dále na studii řešení defektů chrupavky kolenního kloubu. Výsledky studií budou publikovány v prestižních odborných časopisech a bude s nimi seznámena i česká fotbalová veřejnost.

Organizační zajištění centra:

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
člen lékařské komise FIFA a FAČR
email: jiri.chomiak@bulovka.cz

Ortopedická klinika se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 13.

Areál Nemocnice na Bulovce