Ortopedická klinika

Ortopedická klinika FNB, 1. LF UK a IPVZ se věnuje ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí – jednomu z největších medicínských oborů, který poskytuje léčebnou a preventivní péči pacientům všech věkových skupin. 

Kombinací akutní úrazové péče, akutní ortopedické péče i elektivní ortopedickém operativy se Vám dostává rozsáhlá oblast konzervativních i operačních výkonů zahrnujících jak vlastní pohybové ústrojí, tak i různě velké části příbuzných oborů, jako jsou neurochirurgie, plastická chirurgie, cévní chirurgie, revmatologie, onkologie, pediatrie a vůbec vše, co souvisí s pohybovým ústrojím. 

 

 

 

„Naše klinika je výjimečná tím, že pokrývá kompletní spektrum ortopedické operativy.

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

„Základem naší péče jsou osvědčené lékařské postupy v kombinaci s moderními trendy.

Primář kliniky 
MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.