Otorinolaryngologické oddělení

výpis běžné činnosti:

provádí běžnou diagnostiku a operační výkony v ORL oblasti.

výpis specifických činností:

Viz specifické ambulance a specializované poradny.

dny a hodiny, kdy je otevřeno:

Všeobecná ambulance Po – Pá denně 8.00–15.00 +420 26608 2439
Dětská ambulance Po – Pá denně 8.00–15.00 +420 26608 2439
Pohotovost Po – Pá
So – Ne
15.30–7.00
8.00–7.00
+420 26608 2530, v noci +420 26608 2426
Foniatrie Po – Pá denně
na objednání
7.00–15.00 +420 26608 2433


Informace, jak se na vyšetření připravit:

Ke specializovanému vyšetření budete informováni v plném rozsahu na všeobecné ambulanci, obecně kartu pojištěnce, OP, doporučení k vyšetření ev. předchozí RTG a ev. předchozí lékařské odborné nálezy.

věci které je potřeba vzít sebou:

Pacienti musí mít sebou OP, kartu pojištěnce, doporučení od odesílajícího lékařského zařízení.

Screeningové vyšetření sluchu:
– screening sluchu novorozenců – objednání na tel. 266082439
– screening sluchu u dětí ve věku 5 let – objednání na tel. 266082433

návštěvní dny a hodiny:

Denně po – ne v odpoledních hodinách.

informace, jak se na hospitalizaci připravit:

Pacient je o přípravě na hospitalizaci vzhledem ke své diagnóze informovován již na ambulantní části ORL oddělení.

věci které je potřeba vzít sebou k hospitalizaci:

OP, kartu pojištěnce, výsledky předoperačního vyšetření, léky, které trvale užívá, věci osobní potřeby.

 • Audiologická

  Poradna:

  Po – Pá denně
  na objednání
  7:00 – 15:00

  Telefon: +420 26608 2433


 • Onkologická ORL

  Poradna:

  Po a Pá
  na objednání
  od 8:00

  Telefon: +420 26608 2439


 • Vestibulární

  Poradna:

  Čtvrtek
  na objednání
  8:30 – 12:00

  Telefon: +420 26608 2439


 • Pro slinné žlázy

  Poradna:

  St 8:30 – 10:00

  Telefon: +420 26608 2439


 • Traumatologická

  Poradna:

  Čt 9:00 – 11:00

  Telefon: +420 26608 2439


 • ORL pro HIV Infekce

  Poradna:

  Po + St
  na objednání
  8:00 – 10:00

  Infekce 2.p.


 • SAS Sleep apnoe syndrom

  Poradna:

  Út + Čt
  na objednání
  13:00 – 15:00

  Telefon: +420 26608 2439


 • Rhinologická

  Poradna:


  na objednání
  8:00 – 12:00

  Telefon: +420 26608 2529


 • Endoskopická – epipharyngoskopická

  Poradna:


  na objednání
  10:00 – 13:00

  Telefon: +420 26608 2439


 • Otologická

  Poradna:

  St
  na objednání
  13:00 – 15:00

  Telefon: +420 26608 2530


 • Pro onemocnění štítné žlázy

  Poradna:

  Po 08:00 – 09:00
  St
  na objednání
  13:00 – 15:00

  Telefon: +420 26608 2439

I. interní oddělení se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 3.

Areál Nemocnice na Bulovce