Patologicko-anatomické oddělení

Oddělení patologie zajišťuje bioptickou diagnostiku v návaznosti na operativu Fakultní nemocnice Bulovka. Veškerý materiál odebraný při operacích je vyšetřen standardními postupy a v případě potřeby provádíme speciální imunohistochemické vyšetření k upřesnění diagnózy. Výsledky jsou k dispozici v průměru do 3 dnů od přijetí materiálu. Zajišťujeme téľ provádění peroperačních biopsií pomocí zmrazených řezů – orientační metoda, napomáhající operatérovi v rozhodování o dalším postupu v průběhu výkonu.

Další náplní naší práce jsou (v indikovaných případech) pitvy některých zemřelých pacientů a konzultace nálezů s ošetřujícími lékaři – klinicko – patologické semináře.Informace pro pozůstalé neposkytujeme telefonicky, pouze osobně, do 15,30 hod., v pátek do 14,30 hod.

Pro komunikaci s oddělením používejte tento email: patologie@bulovka.cz

Patologicko-anatomické oddělení se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 17.

Areál Nemocnice na Bulovce