Pediatrické oddělení

Dětské oddělení Fakultní nemocnice Bulovka funguje jako samostatné pracoviště nemocnice od 1.října 1949. V roce 1996 se oddělení přestěhovalo z původního umístění do nově zbudovaného pavilonu (č. 15), kde sídlí společně s Gynekologicko-porodnickou klinikou, Neonatologickým oddělením a Klinikou plastické chirurgie. Oddělení má  30 lůžek včetně 5 lůžek nižší intenzivní péče. V současné době disponujeme také dvěma nadstandardními pokoji, které jsou přednostně obsazovány kojenými dětmi s matkou.

V ambulantní i lůžkové části oddělení pečujeme o  děti od  novorozeneckého věku do 19 let. Ambulantní složka je rozdělena na všeobecnou ambulanci a ambulance specializované. K našim zaměřením patří onemocnění dýchacích cest, alergie, bronchiální astma, onemocnění trávicího traktu, ledvin a močových cest a endokrinní choroby. Externisty je zajištěna i péče kardiologická a péče dětského neurologa. Naši lékaři zajišťují pediatrickou konsiliární službu pro celou Fakultní nemocnici Bulovka.

V rámci specializovaných ambulancí běží na Dětském oddělení dlouhodobě endoskopický program se zaměřením na choroby dýchacích cest a plic a zažívacího traktu (fibrobronchoskopie, fibrogastroduodenoskopie). Provádíme také funkční vyšetřování plic (spirometrie, zátěžové testy).

Na lůžkovém oddělení poskytujeme standardní pediatrickou péči v širokém spektru pediatrických diagnóz a na intenzivních lůžkách  se staráme o pacienty, kteří vyžadují vyšší úroveň ošetřovatelské péče, monitorování či léčebného zajištění infúzemi, kyslíkem či intravenózními léky.

Ročně hospitalizujeme okolo 1600 dětských pacientů a 1000 – 1100 doprovázejících rodičů.  Na ambulancích ošetříme ročně 20 – 25 tisíc dětí.

Dětské oddělení NNB je školicím pracovištěm jak v pregraduální, tak v postgraduální výuce. Na oddělení absolvují své pediatrické stáže studenti několika lékařských fakult. Oddělení je akreditovaným pediatrickým pracovištěm, kde probíhá předatestační příprava lékařů v základním oboru Dětské lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost, a dále školení lékařů některých dalších oborů.

Ambulantní část Dětského oddělení

staniční sestra Jana Fuchsová

K akutnímu ošetření do všeobecné ambulance noste prosím sebou doporučení od praktického lékaře pro děti a dorost. 

K vyšetření v odborné ambulanci mějte prosím sebou podrobné doporučení  od praktického lékaře pro děti a dorost, včetně anamnézy, výsledků dosavadního vyšetření, zdravotního průkazu, růstových grafů, lékařských zpráv z jiných pracovišť apod.

Dětská všeobecná ambulance

tel. 2 6608 2383

Kontroly a neakutní vyšetření
Pondělí až pátek      9.00 – 15.30

Odběry laboratorního materiálu
Pondělí až pátek     7.30 – 8.30

Akutní ošetření, odběry laboratorního materiálu
24 hodin denně

Interní vyšetření a přijímání dětských pacientů do 19 let na doporučení dětských praktických lékařů a lékařské služby první pomoci.

Konzília pro všechna oddělení a kliniky Fakultní nemocnice Bulovka

Odborné ambulance – vyšetření na základě objednání s doporučením od praktického lékaře pro děti a dorost, případně od odborného lékaře

Ambulance alergologie a klinické imunologie

MUDr. Milan Matulka, sestra Dagmar Hašková
tel. 2 6608 2382

Ambulance
Pátek     7.30 – 12.00  a  13.00 – 15.00

MUDr. Barbora Gelbičová, sestra Michaela Melicharová
tel. 2 6608 2339
Ambulance
Pondělí   9.00 – 12.00  a  13.00 – 15.00

Pneumologická ambulance

MUDr. Jarmila Turzíková, sestra Jana Fuchsová
tel. 2 6608 2339
Odběry středa a čtvrtek     7.00 – 8.30
Ambulance
Čtvrtek    8.30 – 12.00  a  13.00 – 15.30

Potní testy
s. Jana Fuchsová
Pondělí    8.00 – 11.00

MUDr. Renata Říhová, sestra Jana Fuchsová
tel. 2 6608 2339

Odběry středa a čtvrtek    7.00 – 8.30

Ambulance
Úterý                                      13.00 – 15.30
Středa        8.30 – 12.00    a  13.00 – 14.30

Telefonické informace
Středa        14.30 – 15.30

Bronchoskopie
Úterý          7.00 – 12.00

Mudr. Petra Kočí
tel. 2 6608 2339
Odběry středa a čtvrtek        7.00 – 8.30
Ambulance
Pátek        09.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00
Telefonické informace
Úterý        14.30 – 15.30

Funkční laboratoř

MUDr. Renata Říhová, sestra Michaela Melicharová
tel. 2 6608 2339

Spirometrie, bronchoprovokační testy, zátěžové testy, FENO, vyšetření síly dechových svalů
Pondělí a čtvrtek           7.00 – 12.00     13.00 – 15,30

Nefrologická ambulance

MUDr. Ivana Urbanová, sestra Lenka Kolouchová
tel.: 2 6608 2387

Odběry
Pondělí, úterý, středa a pátek 7.00  –  9.00

Ambulance
Pondělí         8.30  –  12.30   a   13.00  –  15.30
Úterý            8.30  –  10.30   a   13.00  –  15.30
Středa          8.30  –  12.30   a   13.00  –  15.30
Čtvrtek         9.00  –  12.30   a   13.00  –  15.30

MUDr. Barbora Ruchařová, sestra Lenka Kolouchová
tel.: 2 6608 2387
Ambulance
Pondělí         9.00  –  12.30   a   13.00  –  15.30

Mikční cystografie
Čtvrtek   7.00  –  9.00

Endokrinologická ambulance

MUDr. Dagmar Slavíčková, sestra Dagmar Hašková
tel. 2 6608 2382

Odběry
Pondělí až pátek    7.00 – 8.30

Ambulance
Pondělí   8.30 – 12.30  a  13.00 – 17.00
Úterý      8.30 – 12.30  a  13.00 – 15.30
Středa    8.30 – 12.30  a  13.00 – 15.30
Čtvrtek   8.30 – 12.30  a  13.00 – 15.30
Pátek     8.30 – 12.30  a  13.00 – 14.30

Telefonické konzultace a sdělování výsledků
Pondělí   14.30 – 15.30

MUDr. Hana Pražáková, sestra Dagmar Hašková
Ambulance:
Úterý     8.30 – 12.30  a  13.00 – 15.30
Středa    8.30 – 12.30  a  13.00 – 15.30

Kardiologická ambulance

MUDr. Kaplanová Jana, MUDr. Grätz Roman
Ambulance:
Čtvrtek   8.30 – 12.30 a 13.00 – 15.30

Nutriční terapeutka

Pavilon 10 – Interní oddělení – kancelář nutričních terapeutů, přízemí
Nicola Mužíková, Dis.
Ambulance:
Středa    8.00 – 12.00

Ambulance pro infantilní hemangiony

Mudr. Barbora Pischová
Ambulance:
Pátek   9.00  –  11.00

Gastroenterologická ambulance

MUDr. Dagmar Barnetová, sestra Gabriela Geherová
tel. 26608 2389
Ambulance
Středa        9.00  –  12.00   a   13.30  –  15.30

Chronická pediatrická ambulance, problematika gastroenterologická, neprospívání kojenců a jiné

Odběry: Pondělí – pátek  7.00  –  8.30

MUDr.Barbora Pischová, sestra Gabriela Geherová
tel. 26608 2389
Ambulance:
Úterý            9,00  –  12.00   a   13.30  –  15.30

prim. MUDr. Ivan Peychl, sestra Geherová
tel.. 26608 2389
Ambulance:
Čtvrtek            9.00  –  12.00   a   13.30  –  15.30

Lůžková část Dětského oddělení

tel. 2 6608 2245
vrchní sestra Bc. Andrea Fajtová
staniční sestra Bc. Kristýna Kulhavá

Atestovaní lékaři: Primář: MUDr. Ivan Peychl
Zástupce primáře: MUDr. Ivana Urbanová
MUDr. Ivana Petrůjová
MUDr. Dagmar Slavíčková
MUDr. Roman Grätz
MUDr. Hana Pražáková
MUDr. Barbora Ruchařová
MUDr. Renata Říhová

 

Lékaři v přípravě k atestaci z dětského lékařství: MUDr. Barbora Gelbičová
MUDr.  Petra Kočí
MUDr. Martin Haša
MUDr. Barbora Gelbičová
MUDr. Adéla Mertová
MUDr. Lucie Melounová

 

Lékařky v přípravě k atestaci z praktického lékařství pro děti a dorost: MUDr. Alžběta Dzvoníková
MUDr. Anna Vydrová
MUDr. Jana Mattauchová
MUDr. Kristýna Šenderová
MUDr. Rita Patakiová

Pokoje a lůžka Dětského oddělení

Lůžková část dětského oddělení Fakultní nemocnice Bulovka přijímá na lůžko dětské pacienty od novorozeneckého věku do dosažení 19 let.
Máme k dispozici 30 lůžek včetně 5 lůžek nižší úrovně intenzivní péče. 2 pokoje jsou nadstandardní – oddělené pokoje pro matku s dítětem s příslušným zázemím. (Úhrada činí 550,-Kč za den do 6 let dítěte, nad 6 let věku pak 880,-Kč).

Co vzít k hospitalizaci sebou

Hygienické potřeby, pyžamo, župan, obuv na přezutí, pleny, pro kojence na umělé výživě jejich obvyklé mléko a výživu, oblečení na ven, knížky, hračky.
Léky, které dítě dlouhodobě užívá doma.

Pobyt dítěte a rodiče

Pokud to situace dovoluje, vždy preferujeme pobyt dítěte s rodičem. Pobyt rodiče dítěte do 6 let věku je obvyklý a je plně hrazen pojišťovnou. Pobyt rodiče dítěte staršího šesti let rádi umožníme, pokud to umožní aktuální kapacita lůžek. Rodič v takovém případě platí 330 Kč za noc pobytu. Rodičům dětí s postižením nad 6 let věku může pobyt plně hradit pojišťovna, pokud toto schválí revizní lékař pojišťovny.

Škola při nemocnici

Každý všední den dopoledne se dětem, které již nevyžadují akutní péči, věnuje učitelka mateřské školky či základní školy. Učitelky dbají na doporučení učitele vlastní základní školy dítěte a probírají s dětmi látku podle tohoto zadání. Některá odpoledne jsou dětem zpestřována dalšími aktivitami, např. návštěvami zdravotních klaunů a loutkového divadla.

Návštěvy na oddělení

Většina dětí je na oddělení přijímána s rodičem. Návštěvy dalších rodinných příslušníků jsou samozřejmě možné a jejich čas není striktně omezen, z hlediska provozu oddělení je ale nejlepší dobou pro návštěvy odpoledne po 14. hodině. Maximální počet osob přicházejících na návštěvu za jedním pacientem v daný čas omezujeme na dvě.
Dřívější čas návštěvy je vhodné dojednat s ošetřujícím lékařem či sestrou.
Večerní konec rovněž jednoznačně neomezujeme, je ale potřeba brát ohled na večerní režim dětí, proto návštěvy zpravidla končí nejpozději mezi 20. – 21. hodinou. Je možné se domluvit s ošetřujícím lékařem na návštěvách kdykoli během dne, ale vždy s ohledem na provoz oddělení. Návštěvy sourozenců pod 15 let nejsou zcela vyloučeny, je ale nutno o nich informovat lékaře a domluvit se o jejich vhodnosti z hlediska aktuální epidemiologické situace na oddělení a stavu pacienta.

Výuka mediků

V některých dnech probíhá na našem oddělení výuka mediků 2. a 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Během hospitalizace proto můžete být požádáni o spolupráci při výuce. Děkujeme za vaše laskavé pochopení.

Dokument s přehledem volných míst ke stažení zde.

Pediatrické oddělení se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 15.

Areál Nemocnice na Bulovce


Přehled sponzorských darů získaných pro Dětské oddělení od listopadu 2009 do března 2019 naleznete zde.