Pracovně lékařské služby

Pro zaměstnavatele poskytujeme komplexní nabídku v oblasti pracovně lékařských služeb. Jedná se zejména o všechny druhy pracovně lékařských prohlídek, prováděných praktickým lékařem nebo internistou, potvrzení posudku o zdravotní způsobilosti k práci, posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, vystavení zdravotního průkazu pro pracovníky v potravinářství, dohled na pracovištích, poradenskou činnost, školení zaměstnanců apod.

Ambulance pro vyšetření mikrocirkulace

Disponujeme nejkomplexnějším přístrojovým vybavením k vyšetření onemocnění periferie v ČR:

  • moderními kapilaroskopy, t.j. mikroskopy na vyšetření kapilár kdekoliv na povrchu těla
  • prstovými pletysmografy pro stanovení průtoku prsty v klidu i po vystavení chladu
  • laser-dopplerovským přístrojem na bezkontaktní mapování toků akrálními partiemi těla
  • laser-dopplerovským přístrojem na kontaktní měření toků, vhodným k vyšetřování polohových, chladových i ohřívacích testů.

Vyšetření je vhodné u všech pacientů trpících chladem rukou nebo nohou, bělením prstů, tzv. Raynaudovým fenoménem, ale také u závažnějších stádií cukrovky. Preventivně vyšetření s chladovými testy provádíme pro potřeby včasného zjištění onemocnění z vibrací (manuálně pracující se sekačkami, pilami apod.) k diferenciální diagnostice brnění rukou atd.

Kardiologická ambulance

  • Specializovaná vyšetřování transoezofageální echokardiografií, které umožňuje zjistit i velmi malé defekty přepážky srdeční, vysvětlit příčiny embolizací apod.
  • Moderní echokardiografické přístroje vybavené možností jak jednorozměrného a dvourozměrného zobrazení srdečních struktur a velkých cév, tak měřením jejich toků pulzním i kontinuálním dopplerem. Umožňuje barevné mapování toků.
  • Zátěžová echokardiografie s dobutaminem umožňuje testovat srdeční rezervu u pacientů neschopných zátěže kalsickým způsobem, např. na rotopedu.
  • Monitorování srdečního rytmu na 24 i 48 hodin dle Holtera, tak vybavení pro 24 hodinové měření krveního tlaku.
  • Vybavení pro test na nakloněné rovině, tilt-up test.
  • Ergometrická linka pro vyšetřování srdeční rezervy na rotopedu či běžícím pásu.

Angiologická ambulanece

Moderní ultrazvukový přístroj na triplexní vyšetření cév t.j. kompletní vyšetření průběhu cév a jejich toků. K dispozici máme také nejmodernější  pletysmografické přístroje , které měří průtoky žilní a tepenné krve končetinami i samotnou jejich periferií.

Všeobecná ambulance

Kompletní vybavení k provádění preventivních prohlídek (polohovatlené lůžko, elektrokardiografický přístroj, ale i další vybaveí včetně pomůcek pro vyšetření zraku, sluchu, čití a vyšetření dýchacích funkcí – tzv. spirometr)

Oddělení Pracovního lékařství se v areálu nemocnice nachází v přízemí budovy číslo 1.

Areál Nemocnice na Bulovce