Právní oddělení

Právní oddělení odpovídá za uzavírání smluv, zajišťuje agendu poskytování informací ze zdravotnické dokumentace a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vypracovává právní stanoviska a výklady, zastupuje FNB před soudy, orgány státní správy a poskytuje další právní služby dle potřeby.

Vedoucí právního oddělení

JUDr. Jozef Tutka

jozef.tutka@bulovka.cz

Kontakty: 
+420 266 082 039
+420 266 082 239

e-mail: pravni@bulovka.cz