Radiodiagnostická klinika

Pracoviště CT (výpočetní tomografie) se nachází v budově č. 13 (ortopedie) v přízemí.

K vyšetření je třeba se předem objednat, buď osobně, nebo telefonicky na lince 26608 3107 v pondělí až čtvrtek 7.00–15.30 hod, v pátek 7.00–14.00 hod. Pacient přitom musí mít řádně vyplněnou žádanku k vyšetření vystavenou indikujícím (odesílajícím) lékařem.

Detašované CT pracoviště se nachází v budově č.16 – pavilon B Ústavu radiační onkologie, slouží převážně pro potřeby pacientů tohoto ústavu, ambulantní pacienti z pracovišť mimo FN Bulovka se na tomto detašovaném pracovišti nevyšetřují.

Jaký je princip CT vyšetření?
Jde o zařízení pracující s rentgenovým zářením podobně jako běžný RTG přístroj, na kterém se zhotovují např. snímky plic nebo kostí, ale na rozdíl od klasického rentgenového přístroje, kde je zdroj záření (rentgenka) i detektor záření procházejícího vyšetřovanou osobou (film nebo digitální detekční systém) nehybný, u CT rotuje rentgenka i detekční systém okolo těla pacienta, který je tak ozařován postupně z různých směrů po celém obvodu těla. Detektory pak vyhodnocují množství záření procházející tělem pacientem různými směry a z těchto dat jsou pak počítačově zhotoveny obrazy vrstev těla.

Indikace:
Zobrazení výpočetní tomografií je indikováno při akutních i chronických onemocněních.
Mezi běžně prováděná vyšetření patří zobrazení mozku, vedlejších dutin nosních, skalních kostí, páteře (krční, hrudní, bederní), krku, nitrohrudních orgánů, břišních a pánevních orgánů. Mezi speciální typy vyšetření patří zobrazení cév (tepen jak intrakraniálních, krčních, hrudní i břišní aorty i všech periferních tepen) a to včetně prostorových 3D rekonstrukcí s možností plánování další léčby (operace, angioplastiky, zavádění stentů… ).
Dále provádíme vyšetřování dutých orgánů včetně virtuální endoskopie, tj. zobrazení dýchacích cest (virtuální bronchoskopie) a tlustého střeva (virtuální kolonoskopie). Mezi základní spektrum vyšetření zobrazující tenké střevní kličky patří rovněž CT enterografie.
Pod CT kontrolou provádíme řadu necévních intervenčních výkonů jako jsou odběry vzorků pro histologická a cytologická vyšetření (biopsie), drenáže abscesů, drenáže pseudocyst u chronické pankreatitidy, drenáže tekutých kolekcí u akutní pankreatitidy, radiofrekvenční ablace u metastatických procesů jater, ledvin, alkoholizace sympatických nervů a cyst.

Kontraindikace CT vyšetření (kdy se nesmí vyšetření provést):
Nativní vyšetření (tj. vyšetření bez použití kontrastní látky) – je v indikovaných případech možno provést kdykoli, relativní kontraindikací je těhotenství (u těhotných lze provést jen v případě ohrožení života).
Vyšetření s kontrastní látkou – vyšetření nesmí být provedeno u pacientů alergických na jodové kontrastní látky.
V následujících stavech může být vyšetření provedeno pouze v mimořádných případech (vitální indikace – vyšetření je nutno provést pro záchranu života pacienta) a za mimořádných opatření specifických pro daný případ (rozšířená antialergická příprava, asistence anesteziologa, zajištění hemodialýzy atd.):

  • gravidita (těhotenství)
  • těžké formy polyvalentní alergie
  • renální insuficience (porucha vylučovací funkce ledvin)
  • neléčená nekorigovaná hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy)
  • feochromocytom (nádor produkující katecholaminy)

Příprava před vyšetřením:
Před CT vyšetřením bez aplikace kontrastní látky – t.j. CT páteře, vedlejších dutin nosních, HRCT plic – není nutná žádná speciální příprava.
Při předpokládaném podání kontrastní látky se k vyšetření dostavte nalačno (min. 4 hodiny před vyšetřením pouze malé množství tekutiny, ne kávu a alkohol). Je-li prováděno cílené vyšetření trávicího traktu (tenké a tlusté střevo), je nutná důkladnější příprava (vyprázdnění střeva) dle pokynů ošetřujícího lékaře, který vyšetření objednává. Další nutná příprava pak bude provedena v den vyšetření dle pokynů vyšetřujícího lékaře (radiologa). Před CT vyšetřením břicha a pánve je třeba naplnit trávicí trubici kontrastní látkou, aby byla dobře odlišitelná od ostatních struktur. Podává se voda s přídavkem kontrastní látky, kterou pacient pije, dle vyšetřované oblasti, průběžně po dobu 30 až 90 minut před vyšetřením.
V případě, že trpíte alergií na jakékoli látky (včetně pylové alergie či bodnutí hmyzem), upozorněte na to předem Vašeho ošetřujícího lékaře i personál CT pracoviště. Velmi důležité je informovat ošetřujícího lékaře i personál CT pracoviště, zda jste v minulosti neprodělal/a alergickou reakci na nitrožilní podání jodové kontrastní látky, a to nejen při CT vyšetření, ale i při vyšetření cév (angiografie a flebografie) nebo ledvin (vylučovací urografie). Dále sdělte personálu CT pracoviště, zda trpíte poruchou funkce ledvin, zeleným očním zákalem. Radiolog zvažuje nutnost nitrožilního podání kontrastní látky, případně doporučí preventivní podání léků k vyloučení možných komplikací spojených s nitrožilním podáním kontrastní látky.

Jak vyšetření probíhá?
Vyšetření provádí zkušený radiologický asistent či laborant pod vedením lékaře – radiologa. Budete požádáni, abyste si odložili tak, jak je to nezbytně nutné, poté si lehnete na stůl CT přístroje.
Před vyšetřením hlavy a krku je třeba sejmout náušnice a řetízky z krku.
Pokud je nutno podat nitrožilně kontrastní látku, bude Vám zavedena do žíly kanyla. Během vyšetřování budete projíždět prstencem CT přístroje, z mikrofonu Vám během vyšetření budeme dávat instrukce k zadržení dechu, omezení polykaní apod.
Přitom Vám bude aplikována kontrastní látka do žíly, většinou automatickým injektorem.
Celé vyšetření trvá 5-20 minut. Pokud Vám byla podána kontrastní látka do žíly, počkáte ještě 15 minut v čekárně, jinak můžete po ukončení vyšetření

CT - ilustrační foto

CT – ilustrační foto

Mamocentrum je součástí Radiodiagnostické kliniky FN Bulovka. Naše pracoviště se řadí mezi akreditovaná centra Ministerstvem zdravotnictví k provádění mamografického screeningu – celostátního zdravotnického programu v České republice, jehož hlavním cílem je časný záchyt karcinomu prsu zobrazovacími metodami. Více informací naleznete ZDE.

  1. pracoviště MRI 1 se nachází v budově č. 13 (Ortopedická klinika) v přízemí.
  2. pracoviště MRI 2 se nachází v budově č. 16 (Ústav radiační onkologie) v -1. podlaží.

K vyšetření je třeba se předem objednat buď osobně, nebo telefonicky na lince 26608 4014, v pondělí až čtvrtek 7.00–15.30 hod, v pátek 7.00–14.00 hod. Pacient přitom musí mít řádně vyplněnou žádanku k vyšetření vystavenou indikujícím (odesílajícím) lékařem. Bližší informace lze rovněž získat prostřednictvím emailu rdginfo@bulovka.cz. Přes email se nelze objednávat.

Informace pro pacienty:
Celková doba vyšetření na magnetické rezonanci se může pohybovat od 15 min. až do 1 hod., záleží na tom, jaké vyšetřovací sekvence je nutné udělat a zda je potřeba použít kontrastní látku. Samotný přístroj je vlastně “tunel“, do kterého pacient musí být více či méně zavezen pohyblivým vyšetřovacím stolem. Proto pacienti trpící strachem z uzavřených prostor (klaustrofobií) by na tuto skutečnost měli upozornit klinického lékaře či personál magnetické rezonance při objednávání. Nosnost stolu je 170 kg. Pacienty s vyšší hmotností není možno vyšetřit.
Další kontraindikace jsou uvedeny v informovaném souhlasu s vyšetřením (příloha 2), který musí pacient podepsat před samotným vyšetřením. Především se jedná o pacienty s implantovaným kardiostimulátorem, tito nesmí vstoupit do vyšetřovny! Každý pacient má možnost zakoupit si CD se svým vyšetřením. Postup k jeho otevření viz příloha 3.

Princip magnetické rezonance (MRI)
Lidské tělo je složeno z velkého množství atomů různých látek. Magnetické momenty (spiny) atomů těchto látek se při působení silného magnetického pole „srovnají“ ve směru orientace tohoto magnetického pole. Při „budícím“ pulsu se spiny atomů vychýlí a po skončení trvání tohoto pulsu se spiny zase vracejí do „zarovnané polohy“. Při návratu do této polohy vysílají atomy různé signály. Při změření těchto signálů je možné určit z jakých prvků se skládají jednotlivé tkáně a pomocí software zobrazit jejich podobu na monitoru. Toto je jen velmi zjednodušené přiblížení principu magnetické rezonance, v praxi je původ různých podob obrazu magnetické rezonance mnohem složitější.

Naše pracoviště je od roku 2005 vybaveno přístrojem Siemens Magnetom Avanto 1,5T a od roku 2021 také přístrojem Siemens Magnetom TRIO A TIM system 3T. Poskytujeme vysoce specializovanou diagnostickou péči.

Specializujeme se na zobrazování onemocnění pohybového aparátu, všech kloubů, kostí i měkkých tkání ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Bulovka, která je schválena jako centrum FIFA pro odbornou péči u sportovních traumat a zároveň slouží v rámci ČR jako specializované pracoviště pro léčení nádorů kostí a měkkých tkání. Jako jedno z prvních pracovišť u nás jsme získali specifickou cívku nejen pro vyšetřování prsů na MR přístroji, ale i k provádění biopsií (a tedy odebírání vzorků tkáně) pod kontrolou magnetické rezonance. Podrobnějši informace najdete v záložce mamografie. V návaznosti na Chirurgickou kliniku FN Bulovka provádíme vyšetření tenkého střeva (MR enterografii) nejen pro pacienty s M. Crohn. Toto vyšetření je na rozdíl od klasické RTG enteroklýzy šetrnější, bez nutnosti zavedení duodenální sondy, přitom s prakticky komplexní diagnostickou výtěžností. Z trávicího traktu provádíme rovněž vyšetření jater a orgánů dutiny břišní, včetně MRCP (MR cholangiografie). Příprava pacienta viz příloha 1. Ve spolupráci s ÚRO FN Bulovka se zaměřujeme na diagnostiku a zobrazování krku a dutiny ústní.
Dále se specializujeme na vyšetření prostaty včetně MR spektroskopie (určené k co nejpřesnějšímu zhodnocení stadia onemocnění), vyšetření dělohy a děložního čípku. Rovněž provádíme standardní vyšetření hlavy a páteře pro potřeby neurologických a interních pracovišť, MR angiografie mozkových tepen, krkavic, tepen ledvinných a tepen dolních končetin pro potřeby pracovišť, které se věnují onemocněním cév, a také vyšetření kloubů s nitrokloubní aplikací kontrastní látky (MR artrografie) u nemocných s revmatickými onemocněními.

Dokumenty

Informovaný souhlas pacienta s MR vyšetřením

mri

Centrální rentgenové pracoviště se nachází v budově č.1 (ředitelství) v 1. patře.

Vyšetření skiagrafická (běžné snímkování) se provádí v řádné pracovní době bez objednání a bez přípravy.
K ostatním vyšetřením je třeba se předem objednat buď telefonicky na lince 26608 2013, nebo osobně v kanceláři kliniky, v pracovní dny mezi 7 – 15 hod., v pátek do 14 hod.; zde získáte rovněž informace o způsobu připravy na konkrétní vyšetření. Pacient přitom musí mít řádně vyplněnou žádanku k vyšetření vystavenou indikujícím (odesílajícím) lékařem.

Na centrálním rentgenovém pracovišti se provádí běžná skiagrafická vyšetření (snímkování), dále vyšetření polykacího aktu, jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva (enteroklýza, irigografie, defekografie). Rovněž se zde provádějí některá specializovaná vyšetření a výkony, jako artrografie, fistulografie, vylučovací urografie (IVU), ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinkou hysterosalpingografie (HSG), ve spolupráci s gastroenterologickou ambulancí pak na detašovaném pracovišti v budově č. 4 (1.interní odd.) vyšetření žlučových cest (ERCP) a též drenáže žlučových cest (PTD). Součástí centrálního pracoviště je i pracoviště angiografie, které kromě konvenční diagnostické angiografie provádí i specializované intervenční výkony – PTA, stentování a trombolýzy na periferních tepnách, embolizace a chemoembolizace nádorů a cévních malformací apod.

Detašovaná skiagrafická pracoviště s nepřetržitým pohotovostním provozem se nacházejí v budově č. 5 (chirugie) v přízemí a budově č. 13 (ortopedie) v 1. patře. Další detašované skiagrafické pracoviště je v budově č. 10, slouží pouze pro potřeby pracovišť zde sídlících.“

Nepřetržitý pohotovostní provoz zajišťují detašovaná RTG pracoviště v budově č. 5 (chirugie) v přízemí (pro interní a chirurgické obory) a v budově č. 13 (ortopedie) v 1. patře (pro pacienty s traumatem)

Další detašované skiagrafické pracoviště je v budově č. 10, slouží pouze pro potřeby pracovišť zde sídlících.

rtg1    rtg2

Centrální sonografické pracoviště se nachází v budově č.1 (ředitelství) v 1. patře.

K vyšetření je třeba se předem objednat buď osobně, nebo telefonicky na lince 26608 2024, v pracovní dny mezi 7 – 15 hod., v pátek do 14 hod.; pacient přitom musí mít řádně vyplněnou žádanku k vyšetření vystavenou indikujícím (odesílajícím) lékařem.

Na tomto pracovišti se provádějí vyšetření dutiny břišní, ledvin a močových cest, dále vyšetření měkkých tkání, svalů a šlach pro ortopedické účely, u dětí vyšetření CNS, dutiny břišní, ledvin a močových cest, rovněž vyšetření krku a štítné žlázy s event. punkcemi a bioptická vyšetření pod sonografickou kontrolou. Také provádíme sonografická vyšetření s nitrožilním podáním kontrastní látky.

Příprava před vyšetřením:
Vyšetření měkkých tkání, CNS, krku nevyžadují žádnou přípravu.
U vyšetření ledvin, močového měchýře a orgánů pánve je vhodné přijít k vyšetření s plným močovým měchýřem.
U vyšetření břicha je vhodné aspoň 4-6 hodin před vyšetřením lačnit, zejména pokud jde o vyšetření cílené na stav žlučníku a žlučových cest.

Detašované sonografické pracoviště se nachází v budově č. 10 v přízemí, slouží převážně pro potřeby pacientů 2. interního odd., plicní a infekční kliniky.
Sonografické vyšetření prsů viz pracoviště mamografie.
Tato pracoviště neprovádějí ultrazvuková vyšetření srdce a cév, která zajišťují Oddělení funkční diagnostiky a 1. interní odd.

sonografie2   sonografie1

Spektrum prováděných zobrazovacích vyšetření a dostupnost jejich výsledků ke stažení ve formátu xls zde.