Mamocentrum


Mamocentrum je součástí Radiodiagnostické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka. Naše pracoviště se řadí mezi akreditovaná centra Ministerstvem zdravotnictví k provádění mamografického screeningu – celostátního zdravotnického programu v České republice, jehož hlavním cílem je časný záchyt karcinomu prsu zobrazovacími metodami.

Principem mamografického screeningu je provádění přehledných mamografických snímků u bezpříznakových žen, na každou stranu dvě projekce. Vyhodnocování mamografických snímků provádějí dva lékaři nezávisle na sobě, čímž se zvyšuje senzitivita (citlivost) mamografického vyšetření. Vyšetření provádíme na digitálním mamografickém přístroji Hologic s 3D tomosyntézou a na přístroji Siemens Inspiration.

Mamografický screening

Pomocí internetového formuláře: Objednání na mamografický screening

Telefonní číslo: 266 084 561, 266 084 571
E-mail: mamo@bulovka.cz

Do e-mailu je potřebné napsat žádost o konkrétní požadovaný typ vyšetření – mamografické, ultrasonografické, vyšetření jako samoplátce nebo vyšetření se žádankou s doporučením odesílajícího lékaře. Je vhodné uvést, kdy pacientka absolvovala předcházející preventivní vyšetření u nás, nebo zda se jedná o první vyšetření u nás.
Magnetická rezonance prsů se provádí na MR pracovišti, budova č. 13 (Ortopedie) v přízemí.
Ženy s hmatnou rezistencí (bez žádanky na vyšetření) mohou kontaktovat mamární poradnu Fakultní nemocnice Bulovka, tel. 266 084 280, budova č. 16 Onkologie A.

Ultrasonografické vyšetření prsů

Telefonní číslo: 266 084 571

E-mail: mamo@bulovka.cz

Vyšetření se provádí v Mamodiagnostickém centru Fakultní nemocnice Bulovka, pavilon ÚRO, budova 16

Telefonické objednání:
PO–ČT 7.00–14.00 hod.
PÁ 7.00–13.00 hod.

Na uvedených telefonních číslech a prostřednictvím objednávkového formuláře se lze objednat na preventivní mamografické vyšetření, diagnostické mamografické vyšetření a ultrazvukové vyšetření – preventivní i diagnostické. Žádné jiné doplňující vyšetření nelze bez konzultace s lékaři objednat.

Mapa Budova č. 16 – pavilon B Ústavu radiační onkologie, přízemí.
Autobus č. 166, zastávka Nemocnice Bulovka – Onkologie.
Nemocnice na Bulovce, Budínova 2, Praha 8


Mamografické vyšetření diagnostické a preventivní, 3D mamografie – vyšetření tomosyntézou, kontrastní mamografie, ultrasonografické vyšetření (sono, ultrazvuk, UZ) prsů, duktografie, biopsie prsů tenkojehlová a vakuová, magnetická rezonance prsů.

Mamografické vyšetření prsů

Mamografie / mamografický screening je základní vyšetřovací metodou u žen nad 40 let.

 • Screeningová mamografie – vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění
  Na vyšetření má nárok každá žena, která nemá příznaky nádorového onemocnění prsů a:

  • je starší než 45 let, bez omezení horní věkové hranice
  • má od gynekologa nebo praktického lékaře žádanku na screeningovou mamografii

  Vyšetření je opakované, ve dvouletých intervalech (od předchozí mamografie) a je hrazené ze zdravotního pojištění.

 • Screeningová mamografie – samoplátkyně
  Vyšetření se provádí u žen, které nepociťují příznaky nádorového onemocnění prsů, a současně:

  • jsou starší než 40 let
  • od předchozí mamografie uplynul alespoň 1 rok

  Žádanka na vyšetření není v tomto případě požadována. Příkladem jsou ženy užívající hormonální substituci, kterým se obecně doporučuje preventivní vyšetření prsů každý rok.

 • Diagnostická mamografie
  Vyšetření žen s již dříve zjištěným zhoubným nádorem prsu, anebo žen s potížemi, které mohou být příznakem zhoubného nádoru prsu. Takovými příznaky jsou zejména hmatná bulka – zatvrdlina, vtažení kůže, vtažení bradavky, jednostranný výtok z bradavky, zánětlivé onemocnění prsu apod.
  Podmínkou je žádanka od lékaře, který vyšetření požaduje.

 • Diagnostická mamografie – samoplátkyně
  Je indikována u žen před plastickou úpravou prsů z kosmetických důvodů (zmenšení, modelace, implantáty), bez omezení věku

 • Doplňující mamografie
  Speciální projekce doplňující standardní mamografické snímky za účelem vyloučení patologie, sumace žlázových struktur nebo upřesnění nejasného nálezu.

 • Duktografie
  Vyšetření prováděné při patologické sekreci z bradavky. Principem je mamografické zobrazení mlékovodů (duktů) ve dvou na sebe kolmých projekcích, a to za pomoci jodové kontrastní látky.

Ultrasonografické vyšetření prsů

Vyšetření provádíme na dvou ultrasonograficých přístrojích Toshiba Aplio, vybavených speciální lineární vysokofrekvenční prsní sondou k detailnímu zobrazení prsní tkáně a lymfatických uzlin v podpaží.

 • Preventivní ultrasonografické vyšetření prsů
  • ženy samoplátkyně
  • věk není limitován, provádí se zejména u žen mladších než 40 let, kde je metodou první volby, a dále u žen dispenzarizovaných pro genové mutace BRCA1 a BRCA2

 • Ultrasonografie jako doplňující vyšetření screeningové mamografie
  • na základě doporučení lékaře radiologa, který screeningovou mamografii hodnotil, provádí se většinou ihned
  • nejpozději do 6 měsíců od screeningové mamografie na doporučení jednoho z lékařů radiologů, hodnotících mamografické vyšetření – v tomto případě je hrazeno ze zdravotního pojištění, poté za přímou úhradu na doplňující vyšetření při dodržení doporučeného termínu není potřeba mít novou žádanku

 • Diagnostická ultrasonografie prsů
  Zde platí stejné podmínky jako u diagnostické mamografie, vždy je nutná žádanka od indikujícího lékaře.

​Magnetické rezonance prsů

Vyšetření je prováděno v poloze na břiše, ve vybraných zdravotních indikacích a zpravidla mu předchází jiné zobrazovací metody.

 • vyšetření s nitrožilní aplikací gadoliniové kontrastní látky k detailnímu zobrazení patologických ložisek prsů na základě jejich sycení kontrastní látkou
 • vyšetření bez použití kontrastní látky k detailnímu zhodnocení stavu prsních implantátů

Biopsie prsu

Odběr materiálu k histologickému vyšetření (tenkou jehlou nebo vakuem), za účelem vyloučení nebo potvrzení přítomnosti nádorového onemocnění a určení jeho typu.

 • Ambulantní vyšetření, prováděné vždy v místním znecitlivění.
 • Zaměření cíle biopsie je možné pod kontrolou sonografickou, mamografickou a také na magnetické rezonanci.

Preventivní vyšetření žen s vysokým a středním rizikem výskytu zhoubného onemocnění prsů

Na preventivní vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění a prováděné v intervalech podle zvláštních standardizovaných schémat mají nárok i ženy mladší než 45 let:

 • u nichž je riziko karcinomu prsu genetickým vyšetřením stanovené na 20 % nebo více (nosičky genových mutací, ženy s vysokým familiárním rizikem, které určí genetické vyšetření – tzv. vysoké riziko)
 • které v mladém věku prodělaly radioterapii hrudníku

Ženy s rizikem výskytu karcinomu prsu nižším než 20 % (tzv. střední riziko) mají ze zdravotního pojištění hrazené mamografické vyšetření od věku 45 let ve dvouletých intervalech, ostatní doporučená preventivní vyšetření si ženy hradí samy.