Následná rehabilitační lůžková péče

Slatinné lázně Toušeň rozšiřují své služby o následnou rehabilitační lůžkovou péči, která je určena speciálně pacientům po operacích s použitím umělých kloubních náhrad

Doporučený nástup do následné rehabilitační péče je nejčastěji mezi 7. a 10. dnem po operačním výkonu, ideální délka pobytu je dva týdny (dva týdny pobytu jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění). 

Pacienti jsou ubytováni v nově vybudovaných nadstandardních pokojích, kde je vše uzpůsobeno pro maximální pohodlí v období po totální endoprotéze velkých kloubů. K dispozici jsou jednolůžkové i dvojlůžkové pokoje. 

Léčba zahrnuje individuální rehabilitaci se zkušenými fyzioterapeuty, šetrnou pasivní pohybovou aktivitu s využitím motodlahy, přístrojovou lymfodrenáž, biolampu a laserovou sprchu. Úzce spolupracujeme s Ortopedickou klinikou FNB, 1. LF UK a IPVZ.

Ceník

14 dní pobytu je v indikovaných případech hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. 
Pacient přispívá pouze na ubytování:

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji500 Kč / den
Ubytování v jednolůžkovém pokoji 1 000 Kč / den

Objednat pobyt můžete přes náš objednávkový formulář.


 

Máte nějaké dotazy? Ozvěte se nám.

Telefon: +420 326 992 303, +420 326 993 988
e-mail: info@slatinnelaznetousen.cz


 

Co vzít s sebou do lázní?

  1. doklady – občanský průkaz, průkaz pojištěnce;
  2. doporučení k hospitalizaci;
  3. výsledky posledních vyšetření (pokud pacient přichází z domova, tak je potřeba donést výsledky základního interního vyšetření);
  4. jméno a kontakt na Vašeho praktického či ošetřujícího lékaře;
  5. léky, které pravidelně užíváte (v originálním balení);
  6. kontaktní adresu a telefon na rodinného příslušníka či příbuzného;
  7. osobní, zdravotní a hygienické pomůcky;
  8. pohodlný oděv a obuv na rehabilitační cvičení;
  9. knihy a časopisy.

 

V domluveném čase se pacient dostaví do přijímací kanceláře, odkud bude nasměrován na lůžkové oddělení (týká se pouze samoplátců). 
Cennosti je možné dočasně uschovat v trezoru na oddělení následné rehabilitační lůžkové péče.