Stavebně investiční oddělení

Vedoucí oddělení

Ing. Miroslav Václavek

+420 605 384 935 +420 26608 2605 miroslav.vaclavek@bulovka.cz

Technik investiční výstavby

Milan Kabyl

+420 26608 4485 milan.kabyl@bulovka.cz