Středisko vědeckých informací

 • Martin Flohr

  Vedoucí knihovny, rešeršní služby

  Martin Flohr
  telefon: +420 26608 3355
  email: knihovna@bulovka.cz

 • image 2

  Požadavky na články

  Šárka Vecková
  telefon: +420 26608 3357
  email: clanky@bulovka.cz

 • image 2

  Meziknihovní služby (MVS, MRS)

  Šárka Vecková
  telefon: +420 26608 3357
  email: mvs@bulovka.cz

 • Výpůjční služby

  telefon: +420 26608 3355
  email: knihovna@bulovka.cz

O Středisku vědeckých informací ve Fakultní nemocnici Bulovka (SVI FN BULOVKA):

Naším posláním je pokrytí informačních potřeb personálu Nemocnice Na Bulovce. Jako veřejná knihovna jsme však otevřeni také odborné veřejnosti, studentům i jiným knihovnám v rámci meziknihovních služeb. Poskytujeme odborné informace potřebné pro klinickou praxi, profesní růst a studijní, publikační i výzkumné účely.

Více informací o SVI ve Fakultní nemocnici Bulovka naleznete na stránkách http://knihovna.bulovka.cz/

Poskytované služby:

 • VÝPŮJČKY z fondu SVI na jeden měsíc s možností prodloužení.
 • KNIHY Z FONDU JINÝCH KNIHOVEN (ČR / zahraničí) zajišťujeme meziknihovní službou (MVS).
 • REŠERŠE – jednorázové vyhledávání na zadané téma z českých i zahraničních databází. Výsledkem je seznam citací, ze kterého si můžete vybrat články, ke kterým Vám dodáme plné texty (viz níže).
 • PLNÉ TEXTY (článková agenda) – rádi Vám dodáme plné texty na základě dodaných citací (či jen indicií) nebo na základě výstupu z rešerše. Články dostupné ze zdrojů licencovaných ve Fakultní nemocnici Bulovka dodáváme obratem, ze zdrojů v ČR obvykle do týdne, ze zahraničí běžně 1-2 týdny.
 • ASISTENCE, INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ. Rádi Vám pomůžeme např. s nastavením průběžných rešerší v PubMed, naučíme Vás vyhledávat v MEDLINE (PubMed), BMČ (Medvik), zdrojích UK. Ukážeme, jak pracovat s licencovanými zdroji ve Fakultní nemocnici Bulovka, jak si evidovat publikační a přednáškovou činnost.

Středisko vědeckých informací se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 2.

Areál Nemocnice na Bulovce