Urologické oddělení

Urologické oddělení Fakultní nemocnice Bulovka bylo založeno jako vůbec první samostatné urologické pracoviště v českých zemích.

Pro neodkladné ošetření je zajištěn provoz od 7.00 do 15.30 v přízemí pavilonu č. 3. V čase od 15.30 do 7.00 hod. je do odvolání ZRUŠEN pohotovostní provoz.
Pro plánované ošetření od 8.30 do 15.00 v přízemí pavilonu č. 3 na základě objednání.

Jedná se o pracoviště akreditované MZČR – udělením akreditace získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu, k doplňující odborné praxi a k certifikovánému kurzu.

výpis běžné činnosti:

Oddělení poskytuje v celém rozsahu operační léčbu pro onemocnění močových cest. Operace pro urolitiázu – kameny močových cest jsou prováděny endoskopicky a perkutánně, to jet miniinvazivně, bez chirurgických řezů na těle.

Operace pro nezhoubné onemocnění prostaty – hyperplázii prostaty- provádíme ve velké většině případů také miniinvazivně, endoskopicky, z přístupu přes močovou trubici.

Operace na ledvině pro nádorová onemocnění řešíme v první řadě laparoskopicky, pouze pokročilé nádory ledvin je třeba stále operovat z chirurgického řezu na břiše.

Provádíme radikální prostatektomie pro karcinom – nádor prostaty s dobrým výsledkem onkologickým i funkčním. Nádory močového měchýře ošetřujeme endoskopicky, pro pokročilé nádory měchýře s nutností odstranění měchýře pak provádíme operace s náhradou močového měchýře.

Provádíme plastické operace předkožky cirkumcise a další operace na mužském genitálu.

Na žádost pacientů zajišťujeme vasektomie.

Operativa – kromě drcení rázovou vlnou, urologická operativa v celém rozsahu.

Pro neodkladné ošetření je zajištěn provoz od 7.00 do 15.30 v přízemí pavilonu č. 3. V čase od 15.30 do 7.00 hod. je do odvolání ZRUŠEN pohotovostní provoz.
Pro plánované ošetření od 8.30 do 15.00 v přízemí pavilonu č. 3 na základě objednání.

Telefonní čísla na ambulanci: 266 082 367, 266 082 261, 266 082 262, 266 082 273.

Při návštěvě ambulance mějte u sebe občanský průkaz a průkaz pojištěnce, doporučení k vyšetření a seznam užívaných léků.

Speciální poradny:
Poradna pro nádory močového měchýře: úterý 9.00–12.00
Poradna pro dispenzarizaci pacientů s ledvinovým nádorem: středa 9.00–14.00
Poradna pro endoskopické vyšetření dolních cest močových: čtvrtek 8.30–14.00
Poradna pro léčbu nádoru prostaty: pátek 9.00–12.30
Transrektální biosie prostaty: středa 8.30–10.00
Urodynamické vyšetření dolních cest močových: pátek 8.30–10.30
Stomická poradna: pondělí 13.00–15.00 a středa 9.00–11.00

Lůžková část urologického oddělení se nachází ve 3. patře pavilonu č. 3.

Na oddělení jsou k dispozici jedno nebo dvoulůžkové pokoje s dobře dosažitelným příslušenstvím.

Pacienti po větších výkonech jsou dočasně sledováni a ošetřováni na pooperačním pokoji.

Telefonní čísla na Urologické oddělení:
Pracovna sester – 266 082 073, 266 082 072

Vážení pacienti,

urologické oddělení poskytuje léčebně preventivní a ošetřovatelskou péči v celém rozsahu urologie dospělých. Naším cílem je Vaše spokojenost. Ke splnění tohoto cíle nám pomůžete i Vy tím, že budete dodržovat naše pokyny. Po celou dobu Vašeho pobytu o Vás pečuje ošetřující lékař, ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry a pomocný ošetřovatelský personál.

Zahájení ranních prací na oddělení v 6.00 hod.
Vizita ošetřujícího lékaře probíhá od 7.00 do 7.20 hod.
Vizita primáře a staniční sestry probíhá ve všední dny mimo úterý od 7.15 do 7.30 hod.
Velká vizita probíhá v úterý od 8.10 do 8.30 hod.
Plánovaný operační program začíná v 8.00 hod na endoskopickém i operačním sále.
Odpolední krátká vizita ošetřujícího lékaře probíhá mezi 15.00 a 15.30 hod.
Během celého dne realizuje ošetřovatelskou péči ošetřující personál, proto Vás žádáme, abyste bez vědomí personálu neopouštěli oddělení.

Podávání léků:
ráno 8.30–9.00, poledne 12.30–13.00, večer 17.30–18.00

Stravu a dietu Vám určuje lékař. Donesené potraviny lze uchovávat v lednici tomu určené. Potraviny musí být v originálním balení a označené jménem. Strava na oddělení je podávána v těchto časech: snídaně od 7.30 hod., oběd od 11.30 hod., večeře od 17.30 hod. Jídelní lístek je k dispozici na nástěnce u pracovny sester.

Návštěvní hodiny na lůžkovém oddělení jsou povoleny denně od 15.00 do 17.00 hod.
Noční klid je od 22.00 do 6.00 hod. Žádáme o jeho dodržování, abyste nerušili ostatní.
K hospitalizaci nedoporučujeme brát si cennosti, větší finanční hotovost – personál za tyto věci nenese odpovědnost.
Na oddělení je omezený přístup v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů.
Kouření a pití alkoholických nápojů a požívání návykových látek je zakázáno v celém areálu nemocnice.

S připomínkami k provozu se obracejte na staniční sestru.
Chcete-li přispět na konto darů našeho oddělení sponzorským příspěvkem, obraťte se na pomoc@bulovka.cz.

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili a přejeme brzké uzdravení.

Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Bulovka

 • Každý operační výkon znamená zátěž a stres pro organismus. Chtěli bychom Vás stručně seznámit s prostředím operačních sálů a s důležitými úkony, souvisejícími s operačním výkonem.
 • Doufáme, že Vám alespoň tímto pomůžeme zmírnit případnou obavu a nejistotu před operačním výkonem.

Operační sály pro urologické oddělení

 • Nacházejí se na 5. podlaží pavilonu č. 3. Z Vašeho oddělení Vás přivezou sestry výtahem, který je vyhrazen pouze pro operační sály. Stejným výtahem Vás po výkonu převezou zpět.

 • Operační výkon proběhne na komplexně vybaveném operačním sále. Po celou dobu Vám budeme nablízku a budeme se snažit o zajištění co nejhladšího průběhu operačního výkonu. Budeme o Vás pečovat i v době bezprostředně po zákroku, než si Vás převezmou sestry z oddělení.

 • Cennosti (šperky, hodinky, mobilní telefon a větší obnos peněz) uložte do trezoru na oddělení.

Příprava před operací

 • Na každý plánovaný výkon Vás musíme připravit. Je to důležité pro lepší průběh výkonu.
 • Příprava začíná většinou den před plánovaným výkonem
 • Důležitá je důkladná očista těla ve sprše. Umyjte si vlasy, velkou pozornost věnujte okolí pupku a genitálu. Též nehtům, kde při běžném mytí zůstávají nečistoty. Pokud máte nalakované nehty, odlakujte si je.
 • Pokud máte kovové ozdoby, měli byste je nejpozději před odjezdem na sál odložit.
 • V případě většího výkonu je potřeba dokonalé vyprázdnění střev – pomocí výplachu střev, či pomocí projímadel, které Vám naordinuje lékař.
 • Vždy je nutné odstranit ochlupení v místě operačního pole a jeho okolí. Můžete to provést sami, v případě potřeby Vám pomůžeme.
 • Večer před výkonem Vám podáme uklidňující prostředek pro Váš klidný spánek. U operací v celkové narkóze nesmíte nejpozději od půlnoci jíst, pít, kouřit.

Některá přidružená onemocnění vyžadují zvláštní přípravu

 • Jste-li diabetik – dobu podání, velikost stravovacích dávek, druh léku a další péči určí Váš ošetřující lékař.
 • Užíváte-li léky na ředění krve (Anopyrin, Warfarin, apod.), měli byste je 7 dnů před plánovaným výkonem přestat užívat, event. někdy je nutné tyto léky nahradit ve formě injekcí. Užívání těchto léků, kdy jste je vysadili, je nutné nahlásit Vašemu ošetřujícímu lékaři při příjmu.
 • Pokud máte zavedený kardiostimulátor, upozorněte na tuto skutečnost.

Ráno před operací

Umožňuje-li Vám to Váš zdravotní stav

 • Zajděte si na WC
 • Nosíte-li zubní protézu, vyjměte ji z úst
 • Odložte své osobní prádlo a oblečte si otevřenou košili, kterou od nás dostanete.

V rámci prevence vzniku embolie Vám navlékneme ještě na oddělení elastické stahovací punčochy nebo Vám dolní končetiny vyvážeme elastickým obinadlem.

Nejistota před výkonem

 • Necítíte-li se dobře, máte pocit, že Vás trápí nějaká viróza, upozorněte na to svého ošetřujícího lékaře.
 • Je možné, že se výkon bude muset odložit.

Po příjezdu na operační sál

 • Vás převezeme na tzv. předsálí, kde se Vás ujme sestra z anestézie, která Vám zavede kanylu do žíly (pokud ji už nemáte zavedenou).
 • Dostanete od nás čepici, pod kterou si schováte vlasy.
 • Vysvlékneme Vás z košile a zakryjeme Vás.

Budeme se Vás několikrát ptát:

 • na Vaše jméno;
 • alergie;
 • operovanou stranu a operační zákrok, který máte podstoupit;
 • na další důležité informace, týkající se Vašeho zdravotního stavu.

Celý proces je důležitý pro Vaši bezpečnost.

Až bude operační sál pro Vás připraven:

 • Převezeme a uložíme Vás na operační stůl.
 • Přikryjeme Vás operační rouškou.
 • Nalepíme Vám neutrální elektrodu pod rameno, či na stehno – co nejblíže operovanému místu.
 • Vaše končetiny upevníme k operačnímu stolu, abychom zabránili případnému pádu.
 • Sestry z anestézie Vám nalepí elektrody a napojí Vás na monitor, aby mohly sledovat Vaše životní funkce.
 • Lékař anesteziolog Vás uvede do anestézie dle domluvy a Vašeho zdravotního stavu.
 • Hlavním cílem je, aby byl výkon pro Vás bezbolestný a anestézie zároveň šetrná pro Váš organismus.

Bezprostředně před zahájením výkonu:

 • Vás uložíme do polohy vhodné k provedení operačního výkonu.
 • Operované místo a jeho okolí potřeme dezinfekčním prostředkem.
 • Provedeme zarouškování Vašeho těla a operující lékař zahájí operaci.

Po ukončení operace:

 • Vás po probuzení přeložíme na lůžko a převezeme Vás buď na pooperační pokoj, či zpět na Váš pokoj.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na sestry z oddělení nebo na sálové sestry.
Na sálové sestry se můžete obrátit buď večer před operací nebo při příjezdu na operační sál.
Přejeme Vám co nejpříjemnější pobyt v nemocnici.

Kolektiv sester smíšených sálů 7A
Fakultní nemocnice Bulovka.

Urologické oddělení se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 3. Ambulance se nacházejí v přízemí, lůžková část je situována ve třetím patře budovy.

Areál Nemocnice na Bulovce