Kouření způsobuje až 80 pct. případů chronické plicní nemoci

Kouření způsobuje 80 procent případů chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), zbytek souvisí se znečištěným prostředím, genetikou a opakovanými záněty dýchacích cest. Nemoc, jíž v tuzemsku trpí 800.000 lidí, spíše mužů a každoročně jich 2500 usmrtí, se projevuje dušností a vleklým kašlem. Naprosto nezbytné je přestat kouřit a nejlepší prevencí je nikdy kouřit nezačínat, tvrdí primář kliniky pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Podle Světové zdravotnické organizace se CHOPN po roce 2020 dostane v celkové úmrtnosti už na 3. místo mezi všemi nemocemi. Předcházejte tomu! Lze připravit léčbu včas! Navštivte kliniku pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a využijte spirometrii – základní metodu pro potvrzení diagnózy CHOPN. Lze zjistit onemocnění i v časných fázích a stanovit jeho závažnost.

„CHOPN je onemocnění celoživotní, a pokud jednou vznikne, nelze ho zastavit. Hlavním vyvolavatelem je aktivní kouření cigaret,“ varoval primář Pauk.

Problém podle primáře je v tom, že nejen pacienti, ale často ani lékaři na možnost tohoto onemocnění nepomyslí. Varujícími příznaky jsou postupně se zhoršující dušnost, u některých pacientů pak kašel a vykašlávání hlenů. Kuřáci většinou přičítají kašel pouze kouření, přitom kašel trvající déle než šest týdnů, aniž má člověk běžnou virózu, je varující. Může znamenat CHOPN nebo i plicní rakovinu, která se často u pacientů s chronicky poškozenými sliznicemi dýchacích cest rozvine.

„Důležitá proto je osvěta nejen v laické veřejnosti, ale zejména také u praktických lékařů, kteří by při základních příznacích měli na CHOPN myslet. Při kuřácké anamnéze, tedy při kouření cigaret a věku nad 40 let, bychom u všech pacientů s dušností a dlouhodobým kašlem měli provést vyšetření k průkazu zúžení průduškového stromu,“ uvedl primář.

Pokud se nemoc zjistí včas, lze zhoršování stavu výrazně zpomalit a potíže pacientů zmírnit. V tom případě stačí inhalační léky, které krátkodobě průdušky rozšíří. V těžších stadiích je nutno inhalovat pravidelně léky s dlouhodobým účinkem, k tomu i dechová rehabilitace. Pacienti v nejtěžších stadiích končívají na JIP s náhlým dechovým selháním, potřebují přístrojovou podporu dýchání. V domácí péči pak musejí dlouhodobě dostávat kyslík, u některých je řešením transplantace plic.

Na záludnou plicní nemoc upozornili odborníci v akci Česko dýchej při příležitosti Světového dne boje proti CHOPN, který byl 19. listopadu. Ve stáncích center zdraví v Praze, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a Brně mohou zájemci tento víkend podstoupit bezplatné vyšetření plicních funkcí, tzv. spirometrii, která umí nemoc odhalit. Loni při stejné akci se dalo vyšetřit téměř 1500 lidí.

Bezplatná spirometrická vyšetření
Praha – OC Nový Smíchov 23. listopadu 12:00-19:00
Ostrava – OC Nová Karolína 22. listopadu 12:00-19:00
Plzeň – OC Olympia 22. listopadu 12:00-19:00
Ústí nad Labem – Mírové náměstí 22. listopadu 10:00-16:00
Brno – OC Futurum 23. listopadu 12:00-19:00

Další informace na www.copn.cz