Obnova a modernizace přístrojového vybavení pro onkogynekolgii

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005471

Realizace projektu: 1/2018 – 12/2019

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřený na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii při Nemocnici Na Bulovce, na zlepšení podmínek pro zajišťování péče o pacientky. Jedná se o nutnou obměnu vybavení, jež je na hranici své životnosti, a pořízení nového moderního vybavení, které přispěje k zachování standardu kvality a bezpečnosti zdravotnické péče.
V rámci projektu bylo pořízeno níže uvedené vybavení v celkové hodnotě 55 380 330,45 Kč vč. DPH, z toho příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Státního rozpočtu ČR činil 48 834 375,39 Kč.

Vybavení diagnostického komplementu Počet
Ultrazvukový přístroj (high-end ultrazvukový přístroj s 3D/4D technologií s konvexní, lineární a intrakavitální sondou) 1
Ultrazvukový přístroj (high-end ultrazvukový přístroj s 3D/4D technologií s konvexní, lineární a intrakavitální sondou) 1
Ultrazvukový přístroj přenosný s konvexní, lineární a intrakavitální sondou a modulem pro doplerovské vyšetření. 2
Mamograf 1
Ultrazvuk pro RDG 1
Ultrazvuk pro RDG 1
Ultrazvuk pro OFD 1
Stůl operační, mobilní, el. polohovatelný s nosností nad 135 kg 2
Elektrochirurgický generátor vč. bipolární koagulace 1
Laparoskopická věž high-end typu (full HD kamera, full HD monitor, zdroj světla, koagulace, insulface, pumpa – sání/oplach, záznamové zařízení) 1
Technologie k detekci sentinelových uzlin 1
Instrumentarium pro laparoskopickou operativu včetně kontejnerů + pálení 3
Instrumentarium pro hysteroskopickou operativu včetně kontejnerů + pálení 1
Infuzní pumpa 7
Vybavení JIPového lůžka: polohovatelné lůžko s bočnicemi 7
Vybavení JIPového lůžka: bed-side monitor životních funkcí vč. EKG, SaO2, NIBP+ Arterial BP 1
Odsavač zplodin pro mono a bipolární koagulaci 2
Myčka chirurgických nástrojů 1