Nová pravidla pro návštěvy pacientů s účinností od 30. 1. 2021

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 80 s účinností od 30. 1. 2021 platí zákaz návštěv na pracovištích akutní lůžkové péče s výjimkou:

  • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení, za podmínek splnění podle bodu 3,
  • návštěv nezletilých pacientů,
  • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
  • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Podrobněji v dokumentu Usnesení vlády České republiky č. 80 ze dne 30. 1. 2021