Nová pravidla pro návštěvy pacientů s účinností od 11. 1. 2021

Vzhledem k usnesení vlády ČR je možné s účinností ode dne 11. 1. 2021 umožnit návštěvy pacientů s tím, že je třeba dodržet níže uvedená pravidla:

  • návštěvu je možné umožnit na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře, který zhodnotí možná rizika a to u pacientů s delší dobou hospitalizace;
  • osoba navštěvující pacienta musí mít vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a řádně provedenou dezinfekci rukou;
  • v jeden čas se návštěvy účastní nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění covid-19 a to tak, aby na vícelůžkových pokojích nedocházelo ke kumulaci počtu osob, případně ve vyčleněné místnosti s následnou dezinfekcí ploch a vyvětráním prostor;
  • doba návštěvy trvá nejvýše 30 min s výjimkou uvedenou v dokumentu;
  • u osob v režimu karantény a izolace nejsou návštěvy umožněny;
  • dítě jako navštěvující osoba je možná jen ve výjimečných případech;

U návštěv na oddělení následné péče platí navíc 48 hodin před zahájením návštěvy prokázáním se negativním výsledkem testu POC či PCR, nebo doložením dokladu o tom, že v 90 dnech před uskutečněním návštěvy prodělaly onemocnění covid-19. Návštěvy na akutních lůžkách se prokazovat výsledkem testu nemusí.