Integrace a konsolidace ICT podpory zdravotnických procesů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006545

Realizace projektu: 7/2017 – 3/2023

Stručný popis projektu:

Hlavním cílem projektu je implementovat nástroje pro konsolidaci kmenu dat, které budou předmětem bezpečné výměny dat mezi Fakultní nemocnicí Bulovka a dalšími poskytovateli zdravotní péče, jehož součástí bude i vybudování portálu pro poskytování informací o zdravotní péči pacientům prostřednictvím webového portálu a využití konsolidovaných dat pacientů. Důvodem realizace projektu je tedy elektronizace sběru zdravotnické dokumentace – od elektronizace obrazových dat jako součásti zdravotnické dokumentace až po možnost sdílení (exportu) vybraných dat z hlavního záznamu pacienta, resp. zdravotnické dokumentace pacienta.

V rámci projektu bude pořízeno a pro účely Fakultní nemocnice Bulovka implementováno nové dlouhodobé důvěryhodné úložiště (DDÚ), dojde k centrální elektronizaci zdravotnické dokumentace (EZD) a vytvoření integrační vrstvy (integrace IS Fakultní nemocnice Bulovka založené na Enterprise Service Bus – ESB, Master Patient Indexu – MPI, Centrálního registru zdravotní dokumentace, standardizovaných datových rozhraní dle platných zdravotnických standardů eHealth pro účely sdílení dat s dalšími poskytovateli zdravotní péče a poskytování informací pacientům, vytvořit nástroj (rozhraní) pro budoucí napojení regionálních či národního systému bezpečné výměny dat a zajistit propojení a vzájemné sdílení dat obsažených / vedených v interních IS Fakultní nemocnice Bulovka).

Projekt jako takový přispěje k rozvoji, modernizaci a zvýšení dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti informačních systémů v ICT prostředí nemocnice; ke zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů; k zavedení elektronizace procesů a ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče. Zároveň bude zajištěna celoplošná dostupnost datových sad a vybraných zdravotních údajů o pacientech.

Realizací projektu bude odstraněna heterogenita jednotlivých pacientských dat a absence možnosti sdílet daná data všemi subjekty podílejících se na mechanismu diagnostiky, léčby a vykazování zdravotní péče populace ČR.