Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaných pracovišť KOS

loga

Aktuální stav realizace projektu:

Zahájení projektu: 1.4.2009
Tisková konference – představení projektu veřejnosti: 4.11.2009
Tisková konference – den otevřených dveří, odhalení pamětní desky: 25.11.2009
Ukončení projektu: 30.11.2009

Cíl projektu:
  • Zvýšení kvality, efektivity a rozšíření možností radiační péče.
  • Zlepšení podmínek pro zajištění bezpečnosti pacientů a obsluhujícího personálu při používání technologií na bázi ionizačního záření.

Popis projektu:

V rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaných pracovišť KOS Fakultní nemocnice Bulovka“ byly pořízeny přístroje v celkové hodnotě 24,85 milionů korun. Evropská unie poskytla dotaci ve výši 10,77 milionů korun prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbylá částka byla uhrazena Ministerstvem zdravotnictví ČR ze státního rozpočtu.

Jedno z největších onkologických pracovišť v České republice bylo vybavoveno novou technologií, která zvýší úroveň léčby nádorů ionizujícím zářením. Dotace byla poskytnuta na vylepšení softwarového vybavení a modernizaci tzv. lineárního urychlovače.

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Bulovka spolupracuje v rámci své činnosti se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou. Ústav radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka se zabývá komplexní nechirurgickou léčbou solidních nádorů, tj. radioterapií, chemoterapií, hormonální léčbou, bioterapií a podpůrnou léčbou. V rámci multimodálního založení klinické onkologie ÚRO spolupracuje se všemi odbornostmi v rámci komplexní diagnosticko-léčebné péče onkologických onemocnění.

V oblasti radioterapie jsou zde využívány 4 lineární urychlovače. Modernizován byl tzv. verifikační systém, který zajišťuje, aby množství informací vznikajících během procesu radioterapie bylo zpracováno a uchováno. Informace pak jsou lékařům k dispozici v kterémkoli okamžiku léčby.
Systém je vylepšen o řadu bezpečnostních prvků a doplněn o několik užitečných modulů. Zároveň s novou softwarovou verzí byl obnoven i hardware; ten starý již přestával nárokům rostoucího objemu dat vyhovovat. Oblast verifikace ozáření se zlepšila doplněním jednoho z lineárních urychlovačů o nový zobrazovací detektor. Díky němu je možno ještě přesněji kontrolovat nastavení pacientů při ozáření. Pro získání kvalitního obrazu je zapotřebí mnohem nižší dávky záření. Poslední dotčenou částí radioterapeutického řetězce je doplnění počtu stanic, na kterých lékaři provádějí stanovování cílových objemů a rovněž navýšení počtu stanic pro plánování léčby. Díky tomu je možné zvýšit propustnost pracoviště a zkrátit čekací doby pacientů na ozáření.

Tisková konference 4.11.2009

Tisková zpráva ke stažení
Prezentace projektu ke stažení
Prezentace Komplexního onkologického centra

Tisková konference 25.11.2009

Tisková zpráva ke stažení
Prezentace projektu ke stažení
Strukturální fondy EU – Integrovaný operační program

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaných pracovišť KOS Fakultní nemocnice Bulovka“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.