FN Bulovka dnes

foto_10Fakultní nemocnice Bulovka je situovaná v severní části Prahy a zajišťuje tak komplexní zdravotní péči pro občany z přirozeného spádového území (tj. Praha 8 a 9). Vzhledem k pokračující výstavbě Severního města i k mírným restriktivním opatřením u některých zdravotnických zařízení v severovýchodní části Středočeského kraje se jejich počet neustále zvyšuje. Např. v roce 2005 prošlo branami naší nemocnice více jak půl milionu pacientů, což je nejvíce za celou dobu její existence.

V mnohých případech se však na naše zařízení obracejí také pacienti z celé České republiky. Důvodem k tomu je zejména vynikající pověst některých našich pracovišť, zakládající se na speciálních lékařských postupech a vysoce profesionálním zdravotnickém personálu. V této souvislosti je třeba uvést zejména infekční kliniku, která je jako jediná v naší zemi schopná zajistit péči o pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi, a dále ortopedickou kliniku, provádějící úspěšně i velmi náročné operativní zákroky. Mimořádné renomé však mají i kapacitně daleko menší pracoviště, jako je třeba ORL, neurologie či oční oddělení. Ta by však nemohla fungovat bez podpory komplementu, který je u nás rovněž na vynikající úrovni. A v podobném vyčtu bychom mohli pokračovat i dále, neboť prakticky všechna naše pracoviště disponují něčím, co je činí v republikovém srovnání unikátními.
Naším prioritním cílem je zejména spokojenost, ať již na straně pacientů nebo zaměstnanců nemocnice. Co se týče pacientů, snažíme se dosáhnout tohoto cíle prostřednictvím hned několika nástrojů. V prvé řadě jde o soubor opatření rázu technického. Sem je možno zahrnout zejména rekonstrukce pavilónů či menší stavební úpravy v rámci oddělení, dále potom pořizování moderních nástrojů a přístrojů, nového vybavení pokojů apod. Jen pro vaši představu – v roce 2006 byly proinvestovány mnohamilionové částky. Za ně byly např. zrekonstruovány operační sály na ortopedické klinice či prostory ve spodní části dermatovenerologické kliniky, které od poloviny loňského roku slouží jako oddělení následné péče. Byla pořízena i celá řada přístrojů, jako např. dva lineární urychlovače, magnetická rezonance, dva mobilní rentgeny atd. Všechny tyto kroky mají za úkol zpříjemnit pobyt našim pacientům a umožnit kvalitnější péči o ně.

Vynikající a v mnoha ohledech jsou na vysoké odborné i lékařské úrovni odborná pracoviště nemocnice. Jsou nejen srovnatelná s obdobnými zařízeními v zemích EU, ale v mnoha oborech se řadí mezi špičku. Jsou to zejména pracoviště infekční kliniky, ortopedické kliniky, chirurgické kliniky, kliniky plastické chirurgie či onkologie.

foto_02Druhý soubor opatření vedoucích k růstu spokojenosti našich pacientů tvoří sféra služeb. V této oblasti se snažíme cíle dosáhnout dvěma různými cestami, a to jednak rozšiřováním nabídky našich služeb a dále důslednou kontrolou činností prováděných smluvními partnery. Co se týče prvně uvedené, dochází u nás nejen k prohlubování již prováděných aktivit (tj. zejména vytvářením nových pracovišť v rámci stávajících klinik či oddělení, specializovaných na konkrétní oblast péče – např. oddělení následné péče, neonatologické oddělení), ale také k rozšiřování naší nabídky o nové prvky. Zde je nutno zmínit zejména vytvoření Centra preventivní péče, zajišťujícího mj. preventivní prohlídky pro zájemce z řad široké veřejnosti, a dále přičlenění Slatinných lázní Toušeň, díky němuž můžeme poskytnout skupině pacientů s daným typem onemocnění skutečně komplexní péči.

Třetí způsob, jakým směřujeme k dosažení spokojenosti pacientů, představují informace. Jsme si vědomi toho, že ke zdárnému průběhu léčby je nezbytná důvěra mezi pacientem a zdravotnickým personálem. Informační zdroj však nelze spatřovat pouze v lidech; nabízíme proto našim pacientům širokou škálu možností, od různých letáků až po tyto internetové stránky.

Máme-li však dosáhnout stanoveného cíle, nestačí jen informovat příchozí do nemocnice – je třeba také poznat jejich názor, připomínky či náměty. Z tohoto důvodu průběžně provádíme průzkumy spokojenosti pacientů, jejichž výsledky naleznete pod odkazem Informace pro pacienty.

Důležitým předpokladem k dosažení spokojenosti pacientů je také pohoda našich zaměstnanců. Jak již bylo v úvodu naznačeno, je rovněž této oblasti věnována mimořádná pozornost, přičemž členové vedení jsou opět připraveni reagovat na jakýkoli dotaz či připomínku ostatních zaměstnanců.

K pozitivnímu myšlení na obou stranách jistě přispívá také samotné prostředí nemocnice. Celý komplex budov je umístěn na skalní vyvýšenině nad Vltavou a nabízí tak jedinečný výhled na naše hlavní město. Členitý terén a četná zeleň přispívají rovněž k duševní pohodě. A v neposlední řadě je třeba zmínit také samotné budovy, z nichž mnohé jsou krom svého poslání mimořádně zajímavé i po architektonické stránce.