Oznámení o změně názvu nemocnice

Na základě rozhodnutí zřizovatele naší příspěvkové organizace, Opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j. MZDR 49194/2011 ze dne 19.srpna 2011, byla změněna zřizovací listina organizace tak, že se s účinností od 1.1.2012 mění její název na „Nemocnice Na Bulovce“. V ostatním zůstává zřizovací listina organizace beze změn.