Osobnosti FN Bulovka

Úspěchy českého zdravotnictví, které jsou spjaté s nemocnicí a s osobnostmi FN Bulovka

Prof. MUDr. František Antoš , CSc.

jako unikátní výkon provedl hemikorporektomii

MUDr. Jaroslav Blovský

nechal uskutečnit první porod v Praze za přítomnosti otce dítěte.

Prof. MUDr. Bohutová

zavedla laserovou nukleotomii.

Prof. Havlík, doc. Pánek

systém léčby bacilonosičství břišního tyfu, který významně přispěl k eliminaci této nemoci u nás.

Prim. MUDr. Herz

získal za své celoživotní zásluhy titul: Rytíř lékařského stavu

Prof. Doc. MUDr. Otakar Janota

léčba narkolepsie efedrinem a efotoninem a zavedení použití elektošoků v psychiatrii.

Prof. MUDr. Kredba

úspěšný model léčby spály.

Prof. MUDr. Mařatka

zavedení endoskopických metod vyšetřování trávícího traktu. Získal za své celoživotní zásluhy titul: Rytíř lékařského stavu.

Prim. MUDr. Dimitrij Miloschewský

první ambulance zabývající se komplexní léčbou bolesti a zavedení technik anestézie (nervové blokády) při operačních výkonech.

Prof. MUDr. Jaroslav Procházka

zakladatel oboru infekčního lékařství.

Dipl. s. Jarmila Roušarová

první civilní diplomovaná sestra v předválečném Československu. Napsala knihu o ošetřovatelství a vypracovala služební řád pro ošetřující personál.

Prof. MUDr. Vacek

septická stanice na infekční klinice, která sloužila jako první jednotka intenzivní péče v ČSSR specializovaná na komplexní léčbu septických stavů.

MUDr. Zdeněk Wágner

zasloužil se o rozvoj endoskopických metod v gynekologii a to tím, že se na Bulovce jako na jednom z prvních pracovišť začala používat metoda kuldoskopie, posléze laparoskopie.