Odbor dopravy

 • Bc. Martin Žolko

  Vedoucí odboru dopravy

  Bc. Martin Žolko
  linka: 6526
  telefon: +420 26608 4545
  email: martin.zolko@bulovka.cz

 • Stanislav Zita, Dis.

  Vedoucí oddělení zdravotnické dopravy

  Michael Bielik
  linka: 6152
  telefon: +420 26608 2409
  email: michael.bielik@bulovka.cz

 • Petr Jůza

  Vedoucí oddělení hospodářské dopravy

  Petr Jůza
  linka: 6601
  telefon: +420 26608 2409
  email: petr.juza@bulovka.cz

Dopravní oddělení zabezpečuje:

 • dopravní zdravotní službu sanitními vozy v režimu DNR hrazenou z veřejného zdravotního pojištění,
 • pavilónovou přepravu pacientů Fakultní nemocnice Bulovka,
 • silniční dopravu osobními a dodávkovými vozidly pro potřeby Fakultní nemocnice Bulovka,
 • transport biologického materiálu z a do jiných zdravotnických zařízení,
 • hospodářskou dopravu obslužnosti logistických a zdravotnických provozů Fakultní nemocnice Bulovka,
 • distribuce materiálu z oddělení centrální sterilizace,
 • distribuce léčiv a zdravotnického materiálu z oddělení nemocniční lékárny.
 • Dopravní oddělení provozuje vlastní servisní a technické zázemí vozového parku.

Oddělení dopravy se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 2.

Areál Nemocnice na Bulovce